Samfund og Erhverv

»Det handler om at opnå danske forhold!« Det er en bærende pointe i den amerikanske samfundsforsker Francis Fukuyamas store værk om landenes politiske udviklingshistorie: The Origins of Political Order (2011).

»Getting to Denmark« lyder Fukuyamas enkle metafor for bestræbelsen på at opbygge lande, som har gode økonomiske og politiske institutioner og er stabile, demokratiske, velstående og uden korruption.

I det store internationale perspektiv fremstår Danmark som en succeshistorie – og et land, mange gerne vil bo og arbejde i. Men bag det velordnede og relativt homogene velfærdssamfund ligger mange brudflader. De forstås bedst, hvis man – som i Trap Danmark − ser dem fra alle hjørner af landet.

I det lokale, kommunale og regionale perspektiv ser man de mange forskellige udgaver af skellene mellem land og by. Landdistriktet kæmper på vidt forskellig vis for at finde nye veje, i takt med at flere danskere følger arbejdspladsernes vandring mod de større byer.

Gamle erhverv udkonkurreres, og nye opnår stærk vækst – med store følger for mennesker og egne. Vi kender ofte de gamle strukturer, men i Trap Danmarks nye fortælling kommer vi tæt på alt det, der nu karakteriserer de forskellige egnsdele.

Helt centralt i det nye Danmark står uddannelsesområdet; hvor veluddannede er vi rundt om i landet, og hvor uddannes vi? I analyserne af befolkningens sundhedstilstand får vi et andet indblik i, hvor forskelligt danskerne lever – og en dybere forståelse af mekanismer og konsekvenser. Beskrivelsen af det politiske liv og de kommunale udviklingsplaner føjer andre aspekter til historien om et lokalt demokrati, hvor man søger veje til at løse tidens mange udfordringer.

Men først og fremmest giver den kommunebaserede beskrivelse af samfund og erhverv et stort og facetteret portræt af, hvordan man fødes, bor, trives, uddannes, arbejder og ældes rundt om i det ganske land. Globaliseringen er en stærk kraft bag udviklingen, men Trap Danmarks lange række af nærbilleder giver vigtige bidrag til at forstå det store billede bedre – og dermed forhåbentlig inspiration til den demokratiske medvirken, der er forudsætningen for at udvikle nye gode løsninger over hele landet.

Samfund og erhverv i Trap Danmark er bl.a. illustreret med flottes fotos samt en lang række relevante figurer, tabeller og grafer, der giver et overblik over danskernes sundhed, boligforhold, uddannelse, arbejdsliv samt politiske og sociale forhold.

Tegn abonnement nu

Gå til Natur og landskab
Gå til Historie
Gå til Byerne
Gå til Kultur

Læs om den redaktionelle metodik

Trap Danmark i løssalg og abonnement

Alle produkter fra Trap Danmark 6. udgave kan købes enkeltvist gennem din foretrukne boghandler. Både de indbundne bind, kommunebøgerne i paperback og planokortene, du kan indramme og hænge op.

Du kan også abonnere direkte på Trap Danmarks indbundne bogværk på 34 bind og få bindene leveret, når de udkommer.

Abonnér