Kultur

Smørrebrød og kolonihaver, H.C. Andersen og Nik & Jay, tangtage og forsamlingshuse, Tal R, dialekter og jyske kapper. Det er alt sammen eksempler på dansk kultur, og i Trap Danmark behandles og forstås kultur i bred forstand.

Den danske kulturhistorie er beretningen om danskernes åndelige og materielle udvikling, som umiddelbart kan synes at rumme mange fællestræk på tværs af landet, men som også gemmer på lokale variationer og særpræg. Sønderjyderne foretrækker deres grønkål finthakket, hvorimod nordjyderne ønsker den grofthakket. Trap Danmarks kulturkapitel rummer et utal af små og store fortællinger om danskerne og vores land.

Danmarks landskab og natur har haft stor indflydelse på dagliglivet og kunsten. Kultur er derfor også fortællingen om tilpasningen til omgivelserne, som har påvirket hver egns byggeskik, dagligliv, familieforhold, æstetiske udtryk og sprogets udvikling. Billedkunsten, litteraturen, kunsthåndværket, teateret, dansen og musikken fortolker forskellige tiders landskab og liv og kan undertiden udtrykke en egns særlige mentalitet.

Det fysiske vidnesbyrd findes lige uden for døren; kirkerne, herregårdene og slottene, men også vejene, vi kører på, husene, vi bor i og broerne, der forbinder landet – alt bidrager til den arkitektoniske og værdimæssige historie. Det immaterielle sætter bl.a. sit fingeraftryk i fastholdelsen af grundtvigianismen i højskolernes værdigrundlag og i vores frivillig- og foreningslivs folkedrevne engagement.

Trap Danmark afdækkes den mangfoldige kultur, Danmark indeholder, både i et historisk og nutidigt perspektiv. Kulturen i dag er mangefacetteret og multikulturelt, og billedet af den kan udfoldes og vinkles i det uendelige. Trap Danmark giver et indblik i den varierede og dog sammenhængende kultur, landet rummer, ved at belyse de kulturelle og mentale forskelle og ligheder mellem de enkelte landsdele helt ned på kommuneniveau og skaber derved en forståelse for det danske kultur- og hverdagsliv.

Kulturen i Trap Danmark er illustreret med bl.a. flotte fotos, sjældne arkivbilleder, kort over kirkernes og herregårdens placering og stilarter samt relevante tabeller.

Tegn abonnement nu

Gå til Natur og landskab
Gå til Historie
Gå til Byerne
Gå til Samfund og Erhverv

Læs om den redaktionelle metodik

  • Hjørring Revyen

Trap Danmark i løssalg og abonnement

Alle produkter fra Trap Danmark 6. udgave kan købes enkeltvist gennem din foretrukne boghandler. Både de indbundne bind, kommunebøgerne i paperback og planokortene, du kan indramme og hænge op.

Du kan også abonnere direkte på Trap Danmarks indbundne bogværk på 34 bind og få bindene leveret, når de udkommer.

Abonnér