Historie

Danmarkshistorien begynder med de første menneskelige spor, der stammer fra stenalderens rensdyrjægere (12.800 f.Kr.). Siden har menneskelig aktivitet præget landskabet med bl.a. bosætning, bebyggelse og udnyttelse af jorden i forskellige dyrkningssystemer.

Udviklingen fra oldtiden og frem mod nutidens globale servicesamfund er i perioden gået langsomt, til andre tider næsten eksplosivt, betinget af såvel indre forhold som påvirkninger udefra. Klimaforandringer fik betydning for de mennesker, der fulgte byttedyrene og tilpassede sig de havstigninger og -sænkninger, som ad flere omgange ændrede landskabet. Omkring 4000 f.Kr. begyndte de første bønder at rydde skovene og opdyrke jorden. Spor efter oldtidens mennesker kan stadig ses i landskabet, bl.a. i form af de mange gravhøje og jættestuer.

På overgangen til vikingetiden lå der landsbyer jævnt fordelt i landet, og en infrastruktur af veje var etableret. I løbet af vikingetiden blev de første byer dannet, hvoraf de fleste stadig ligger på deres oprindelige placering.

Den sorte død samt et omfattende kirke- og klosterbyggeri i middelalderen fik afgørende betydning for bosætning og bebyggelsen i hele Danmark. Det var også i denne periode, at mange købstæder blev grundlagt. Efter Reformationen i 1536 og frem til ca. 1850 var de første landboreformer og udskiftningen fra anden halvdel af 1700-tallet samt de første inddæmningsprojekter blandt de største begivenheder, der medførte et markant forandret danmarkskort.

I de seneste ca. 150 år har det danske samfund udviklet sig hurtigere og hurtigere. I Trap Danmark beskrives, hvordan landet blev afgørende forandret gennem udbygningen af infrastrukturen med anlæggelse af jernbaner og senere motorveje samt gennem industrialiseringens indflydelse på erhvervsstruktur og bosættelsesmønster. Fra slutningen af 1800-tallet begyndte udviklingen af velfærdssamfundet, der især kom til at præge samfundet efter Besættelsen.

Det administrative Danmarkskort har også ændret sig over tid, senest med Strukturreformen i 2007, da landet blev inddelt i 98 kommuner og fem regioner. Med udgangspunkt i hver enkelt af de 98 kommuner fortæller Trap Danmark, hvordan den generelle historiske udvikling har udspillet sig lokalt i den enkelte kommune for på den måde at skabe en forståelse af sammenhænge og give en forklaring på, hvor vi står i dag.

Historiekapitlerne i Trap Danmark er bl.a. illustreret med flotte fotos, en lang række historiske billeder, tidslinje, bebyggelseskort samt tabeller og grafer over erhvervsfordelingen og befolkningsudviklingen.

Tegn abonnement nu

Gå til Natur og landskab
Gå til Byerne
Gå til Kultur
Gå til Samfund og Erhverv

Læs om den redaktionelle metodik

  • Holger Friis
  • Helsingør_01

Trap Danmark i løssalg og abonnement

Alle produkter fra Trap Danmark 6. udgave kan købes enkeltvist gennem din foretrukne boghandler. Både de indbundne bind, kommunebøgerne i paperback og planokortene, du kan indramme og hænge op.

Du kan også abonnere direkte på Trap Danmarks indbundne bogværk på 34 bind og få bindene leveret, når de udkommer.

Abonnér