Byerne

Danmarks byer ligger spredt over hele landet, og dykker man sammen med Trap Danmark ned i deres historie, afsløres det hurtigt, at byernes placering langt fra er tilfældig, ja, ofte har der ligget en klar ide og en udførlig plan bag. Det gælder for de første danske byer tilbage fra vikingetiden, og det gælder i middelalderen, hvor en betydelig del af det overordnede danske bysystem, som vi kender det i dag, faldt på plads med etableringen af ca. 60 købstæder. Langt størstedelen af disse blev placeret ved en vandvej, datidens hovedinfrastruktur for varetransport.

I Trap Danmark beskrives, hvordan købstæderne og hovedstaden voksede kraftigt i takt med den tiltagende industrialisering og den danske befolkningsvækst i 1800-tallet. Men også en ny type bysamfund, stationsbyen, blev etableret i takt med jernbanenettets spredning. Pludselig voksede gamle landsbyer, og helt nye byer opstod som konsekvens af de mange nye stationer, der blev anlagt. Også vejnettet blev yderligere udbygget, og byer på centrale lokaliteter ved hovedvejene oplevede ligeledes en kraftig vækst. Disse vejbyer blev hurtigt handels- og servicecentre for et stort landbrugsopland.

Efter 2. Verdenskrig begyndte den danske økonomi og velstand at vokse, og som følge heraf voksede også efterspørgslen efter egen bolig, gerne med have. Frem til 1970’ere gik det stærkt med udstykningen af parceller og bygning af enfamiliehuse i de danske byer. Derfra begyndte en udvikling, der i de seneste år er blevet stadig mere tydelig og debatteret. De største byers befolkning vokser, samtidig med at der sker en gradvis affolkning af landets småbyer. Det har i de mindre byer ført til svindende forretnings- og handelsliv samt lukning og centralisering af offentlige institutioner og services. I de hårdest ramte yderområder har flere kommuner nu taget konsekvensen og river tomme huse ned. Andre steder har lokale kræfter formået at skabe et socialt liv og aktiviteter, der kan fastholde og tiltrække nye borgere.

Trap Danmark giver læserne hovedtrækkene i den danske byudvikling og fortæller om de danske byers historie, befolkning, beliggenhed, landskab og arkitektur.

Fortællingen om byerne er bl.a. illustreret med flotte fotos, sjældne arkivbilleder, kort over de vigtigste danske byer, tabeller over byernes befolkning og areal samt byvåben.

Tegn abonnement nu

Gå til Natur og landskab
Gå til Historie
Gå til Kultur
Gå til Samfund og Erhverv

Læs om den redaktionelle metodik

  • Hjørring 8
  • Fredrikshavn
  • Frederikshavn xx 41

Trap Danmark i løssalg og abonnement

Alle produkter fra Trap Danmark 6. udgave kan købes enkeltvist gennem din foretrukne boghandler. Både de indbundne bind, kommunebøgerne i paperback og planokortene, du kan indramme og hænge op.

Du kan også abonnere direkte på Trap Danmarks indbundne bogværk på 34 bind og få bindene leveret, når de udkommer.

Abonnér