Trap 5 online

|

Trap Danmark 5. udgave udkom i perioden 1953-72. Trap 5 online giver adgang til det, der var datidens mest komplette samling af topografiske data. Et referenceværk, som abonnenter har adgang til, og som anvendes som en af de autoritative kilder i arbejdet med at skabe den nye 6. udgave af Trap Danmark, der udkommer i perioden 2015-20.

For hvert eneste af de 1.791 sogne, 153 herreder, 86 købstæder, 23 amter og 5 landsdele, der beskrives i Trap Danmark 5. udgave, findes der en rigdom af oplysninger om landskabets tilblivelse, kirker, landsbyer, herregårde, skove, oldtidsminder, monumenter, lokalhistorie, markante personer og meget, meget mere.

Trap 5 online gør bogværkets righoldige viden tilgængelig på måder, der havde været oplagte, hvis man havde haft vore dages digitale værktøjer til sin rådighed, da værket blev skabt.

Det har været vores intention at skabe en loyal gengivelse af Trap 5. Denne ambition har betydet, at vi har rettet de fejl, som den oprindelige redaktion har anført, men ikke rettet fejl, som er fundet efter den oprindelige redaktions slutning. Af samme årsag har vi heller ikke beriget værket med ny viden. Der er tale om en loyal gengivelse – ikke en revideret udgave. I forlængelse heraf vil nyere ændringer til de administrative opdelinger af landet heller ikke fremgå af kortet i Trap 5 online, lige som det digitale Trap 5-kort viser samtidens kystlinje, ikke nutidens. Derfor vil man på nutidens kort kunne finde områder, der ikke er dækket af Trap 5-kortet.

På Trap 5 online har du forskellige muligheder for at tilgå det historiske indhold:

  • Klik dig frem til herreds- og sogneniveau via amterne fra forsiden
  • Vælg kortindgangen ved at klikke på kortet eller i menuen
  • Brug søgefunktionen for at finde det ønskede indhold
  • Eller brug funktionen, der fører dig direkte til en bestemt side i det trykte værk.

Abonnenter på Trap Danmark 6. udgave har adgang til Trap 5 online.
Tegn abonnement her

Enkeltbruger-adgang til Trap 5 online koster 1.275 kr.
Engangsbeløb frem til 2020. Kontakt os på [email protected]

Til Trap 5 online