Trap Grønland udkommer 16. november 2022

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE

Ny udgivelse fra Trap Danmark
Trap Grønland udkommer 16. november 2022

Download billede af bogens forside i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Grønland giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Grønlands natur og landskab, historie, kultur, samfunds- og erhvervsforhold samt byerne og bygderne.

I alt har 87 hovedsagelig grønlandske forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Kap Morris Jesup til Uummannarsuaq (Kap Farvel) og fra Qaanaaq til Danmarkshavn.

Med et areal på knap 2,5 mio. km² og et indbyggertal på ca. 56.000 er Grønland verdens største ø og verdens tyndest befolkede område. Få indblik i den geologiske dannelseshistorie, og læs om Indlandsisen, der som følge af afsmeltning og global opvarmning er genstand for øget international interesse. Forstå baggrunden for de mageløse isbjerge ved Qeqertarsuup Tunua, og tag hundeslæden eller snescooteren til de små afsides beliggende og selvforsynende bygder. Kom med til hovedstaden Nuuk og de andre byer på den sydlige del af vestkysten. Hertil ankom den dansk-norske missionær Hans Egede i 1721, og herfra begyndte den danske kolonisering, der fik store konsekvenser for inuits kultur. Læs om moderniseringsbestræbelser, løsrivelsesønsker, rockbandet Sumes indflydelse og om folkeafstemningerne i 1979 og 2009, der ledte til grønlandsk selvstyre. Få også indblik i den traditionelle kultur med fx trommedansen, der har oplevet fornyet interesse og er optaget på UNESCOs verdensarvsliste for immateriel kulturarv.

Pris, sidetal og udgivelsesdato
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Grønland er 449,95 kr., og bogen er på 416 sider samt et helt nyt kort over Grønland i målforholdet 1:2.500.000. Bindet kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere fra den 16. november 2022.  ISBN: 9788771815054.

Historien og baggrunden for udgivelsen
Bindet er udarbejdet som et led i beskrivelsen af Danmark i Trap Danmark.
Trap Danmark
bygger på et solidt grundlag og en lang og enestående tradition. Frederik 7.s kabinetssekretær J.P. Trap afsluttede i 1860 udgivelsen af den første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. I dette værk var Grønland kort beskrevet på to sider under overskriften ’Bilandene’ sammen med Færøerne, Island og De Vestindiske Øer. Siden da har Trap Danmark, som værket senere blev kaldt, været den autoritative kilde til topografisk viden om Kongeriget Danmark. Trap Danmark er efterfølgende udkommet fire gange. 2. udgave i perioden 1872-79, 3. udgave i årene 1898-1906, 4. udgave i årene 1920-32 og den 5. udgave i perioden 1953-72. I 2.-4. udgave var der ingen beskrivelse af Grønland, men som en del af den 5. udgave blev der i 1970 publiceret en selvstændig bog om Grønland på 689 sider med kortbilag.

Siden udgivelsen af den 5. udgave har det danske og det grønlandske samfund ændret sig gennemgribende. Derfor var der behov for en ny udgave af Trap Danmark, som samler topografiske og statistiske informationer om Kongeriget Danmark på en overskuelig måde og formidler dem i et moderne sprog både på tryk og digitalt. I 2014 var der tilvejebragt fondsmidler nok til, at opgaven med at beskrive Danmark kunne påbegyndes. Medio 2016 besluttedes det også at forsøge at skaffe midler til en beskrivelse af Grønland og Færøerne. Der nedsattes i den forbindelse to grupper til at forberede arbejdet med beskrivelsen af Grønland, dels en arbejdsgruppe bestående af Inge Høst Seiding, Karl Brix Zinglersen, Andreas Westergaard-Nielsen og Stefanie Høy Brink, dels en styregruppe bestående af Daniel Thorleifsen, Morten Meldgaard, Bo Eberling og Niels Elers Koch.

I foråret 2020 var det lykkedes at skaffe midler nok til en beskrivelse af Grønland og Færøerne. Bindet om Grønland bliver denne gang kaldt Trap Grønland. Midlerne hertil kommer navnlig fra de danske fonde bag Trap Danmark: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fond samt C.E.G. Gads Fond.  Disse fonde havde som forudsætning ønsket, at Grønland først og fremmest skulle beskrivelse af grønlændere for grønlændere samt at der kom en vis medfinansering fra Grønland, hvilket også er lykkes.

Indholdet i bindet er skabt af et stort hold af forskere og eksperter samt kvalitetssikret og redigeret af fag-, tekst- og billedredaktører. Desuden har Trap Danmarks Faglige Råd kvalitetssikret og fastlagt de overordnede redaktionelle principper og kriterier, der kan ses på trap.lex.dk.

Materialet fra Trap Grønland vil blive tilgængeliggjort på det digitale opslagsværk trap.lex.dk som en folkegave fra fondene og de øvrige sponsorer bag projektet – gratis tilgængeligt for alle.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]