Trap Færøerne udkommer 10. december 2022

Pressemeddelelse,

Ny udgivelse fra Trap Danmark

Trap Færøerne udkommer 10. december 2022

Download billede af bogens forside i høj opløsning på www.trap.dk/presse 


Trap Færøerne
 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Færøernes natur og landskab, historie, kultur, samfunds- og erhvervsforhold samt øerne, byerne og bygderne.

I alt har 71 hovedsagelig færøske forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Mykines til Fugloy og fra Trøllanes til Sumba.

Færøernes 18 grønne øer dukker op af Nordatlanten mellem Island og Norge. Landskabet med de mange fjorde, fjelde og dale, store klippeskær og smalle sunde er resultatet af en udvikling, der begyndte med en voldsom vulkansk aktivitet for 61 mio. år siden. Bliv klogere på dannelsen af øerne, få indblik i nutidens rige fugleliv med lunder, mallemukker og strandskader, og læs om havets ressourcer og det dominerende fiskerierhverv, der står for 90 % af eksporten. Forstå relationen til Danmark, hjemmestyrets indførelse og baggrunden for Klaksvíkstriden, og læs om den britiske besættelse under 2. Verdenskrig, hvor tusindvis af soldater anlagde veje og lufthavn. Få viden om byerne og bygderne og om hovedstaden Tórshavn og om, hvordan Færøerne er knyttet sammen af en omfattende infrastruktur, der sikrer en høj mobilitet. Traditioner som færøsk kædedans, nationalfesten ólavsøka og grindehvalfangst er beskrevet, ligesom kirken i Kirkjubøur, Guðrun & Guðrun og restauranten KOKS har fået plads.

Pris, sidetal og udgivelsesdato
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Færøerne er 449,95 kr., og bogen er på 330 sider samt et helt nyt kort over Færøerne i målforholdet 1: 100.000. Bindet kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere fra den 10. december 2022.  ISBN: 9788771810479.

Historien og baggrunden for udgivelsen
Bindet er udarbejdet som et led i beskrivelsen af Danmark i Trap Danmark.
Trap Danmark
bygger på et solidt grundlag og en lang og enestående tradition. Frederik 7.s kabinetssekretær J.P. Trap afsluttede i 1860 udgivelsen af den første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. I dette værk var Færøerne kort beskrevet på lidt over to sider under overskriften ’Bilandene’ sammen med Island, Grønland og De Vestindiske Øer. Siden da har Trap Danmark, som værket senere blev kaldt, været den autoritative kilde til topografisk viden om Kongeriget Danmark. Trap Danmark er efterfølgende udkommet fire gange. 2. udgave i perioden 1872-79, 3. udgave i årene 1898-1906, 4. udgave i årene 1920-32 og den 5. udgave i perioden 1953-72. I hver af udgaverne er der en beskrivelse af Færøerne, fra den 2. udgave mere omfattende, og som en del af den 5. udgave blev der i 1968 publiceret en selvstændig bog om Færøerne på 375 sider med kortbilag.

Siden udgivelsen af den 5. udgave har det danske og det færøske samfund ændret sig gennemgribende. Derfor var der behov for en ny udgave af Trap Danmark, som samler topografiske og statistiske informationer om Kongeriget Danmark på en overskuelig måde og formidler dem i et moderne sprog både på tryk og digitalt. I 2014 var der tilvejebragt fondsmidler nok til, at opgaven med at beskrive Danmark kunne påbegyndes. Medio 2016 besluttedes det også at forsøge at skaffe midler til en beskrivelse af Færøerne og Grønland. Der nedsattes i den forbindelse to grupper til at forberede arbejdet med beskrivelsen af Færøerne, dels en arbejdsgruppe bestående af Erland Viberg Joensen og Lis Mortensen fra Færøerne og Stefanie Høy Brink fra Trap Danmark, dels en styregruppe bestående af Andras Mortensen og Niels Christian Nolsøe fra Færøerne og Niels Elers Koch fra Trap Danmark.

I foråret 2020 var det lykkedes at skaffe midler nok til en beskrivelse af Færøerne og Grønland. Bindet om Færøerne bliver denne gang kaldt Trap Færøerne. Midlerne hertil kommer navnlig fra de danske fonde bag Trap Danmark: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fond samt C.E.G. Gads Fond.  Disse fonde havde som forudsætning ønsket, at Færøerne først og fremmest skulle beskrives af færinger for færinger, samt at der kom en vis medfinansiering fra Færøerne, hvilket også er lykkes.

Fra færøsk side var der et ønske om, at tidl. rektor for Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet), professor, fil.dr., dr.phil. Jóan Pauli Joensen blev inddraget som medredaktør, hvilket har bidraget afgørende til at højne kvaliteten, samt at forlaget Nám varetog oversættelsen til færøsk og bistod med arbejdet.

Indholdet i bindet er skabt af et stort hold af forskere og eksperter samt kvalitetssikret og redigeret af fag-, tekst- og billedredaktører. Desuden har Trap Danmarks Faglige Råd kvalitetssikret og fastlagt de overordnede redaktionelle principper og kriterier, der kan ses på trap.lex.dk.

Materialet fra Trap Færøerne vil blive tilgængeliggjort på det digitale opslagsværk trap.lex.dk som en folkegave fra fondene og de øvrige sponsorer bag projektet – gratis tilgængeligt for alle.

Reception den 8. december
Grønlands Repræsentation og Færøernes Repræsentation er vært ved en reception i Nordatlantens Brygge den 8. december, kl. 14-16, hvor udgivelsen af de to bind Trap Grønland og Trap Færøerne på dansk fejres.
Trap Grønland udkom den 16. november 2022. Se pressemeddelelsen om udgivelsen her

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]