Trap Danmark: Vordingborg, Lolland, Guldborgsund udkommer 29. marts 2022

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Vordingborg, Lolland, Guldborgsund

Udkommer 29. marts 2022


Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 25 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner. I alt har 161 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Albuen til Møns Klint og fra Præstø til Gedser Odde.

Herregårde, landbrugsjord, inddæmninger og vindmølleparker. Camønoen, safaripark og afgang til Tyskland. Gå på opdagelse i tre kommuner, der rummer Dodekalitten, Waves Festival og Grundtvigs Mindestuer samt virksomheder som Nordic Sugar, Lalandia og sygehuset i Nykøbing F. Bliv klog på geologien og de artsrige overdrev ved Høje Møn, læs om sjældne sommerfugle på Sydøstfalster og klokkefrøer på Knudshoved Odde. Få historien om Nakskov Skibsværft og indblik i den omfattende sukkerroeproduktion og den polske indflydelse. Læs om anlæggelsen af de store diger efter oversvømmelsen i 1872, og tag med til Reventlow-Museet, Danmarks Borgcenter og Fuglsang Kunstmuseum. Gåsetårnet, guldaldermaleren Eckersberg og Helle Helles Rødby-Puttgarden er med, ligesom Broskovvejen, Storstrømsbroen og den kommende Femern Bælt-forbindelsen er beskrevet.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Vordingborg, Lolland, Guldborgsund er 449,95 kr., og bogen er på 344 sider.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.


Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark lancerer også en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Download billeder i høj opløsning på http://www.trap.dk/presse

Broskovvejen


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Broskovvejen nord for Præstø er en af de mest velbevarede oldtidsveje i landet. Vejen blev opdaget i 1949 og viste sig ved udgravning at være bevaret over en strækning på 70 m i længden og 3,5 m i bredden. Vejen har været i brug i flere hundrede år, og der er fundet spor efter brug og ombygninger fra jernalderen (ca. år 300-400) og fra middelalderen. Der findes formodentlig også endnu ældre veje i området. Broskovvejen har i sin tid gjort det muligt at færdes i det dengang meget våde område; den omhyggelige placering af stenene i vejen minder om romerske veje fra samme periode.

 

Kalkmalerier, Sværdborg Kirke


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

I Sværdborg Kirke findes der en helt unik fremstilling af de 15 tegn, eller varsler, der ifølge middelalderlig opfattelse vil komme inden Jordens undergang. Kalkmalerierne med de apokalyptiske billeder er dateret til omkring år 1400 og kan ses i skibets andet fag. Små grupper af folk peger på de forfærdelige naturkatastrofer: I udsnittet her ses i midten, hvordan det regner med blod fra himlen, så menneskene falder om, og nedenunder th. falder stjernerne ned fra himlen. Til højre, i næste kappe, ses, hvordan ilden fortærer Jorden og himlen, angivet med et bølget bånd; nedenfor vises, hvordan træerne sveder blod.

 

Per Steen Hebsgaards glasværksted i Præstø

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021– download på www.trap.dk/presse

Per Steen Hebsgaards glasværksted, der i 2002 flyttede til Præstø, har siden 1986 udført glaskunst til kirker og offentlige rum i samarbejde med kunstnere. De helt særlige teknikker kræver stort kendskab til håndværket og samtidig forståelse for kunstnernes intentioner. På værkstedet er mange af Danmarks mest markante og monumentale glaskunstværker blevet skabt, bl.a. til kirker, lufthavne og svømmehaller.

 

Kappel Stubmølle


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021– download på www.trap.dk/presse

Kappel Stubmølle er et eksempel på den ældste vindmølletype i Danmark. Når en stubmølle skal køre, drejes hele møllekroppen rundt om stubben efter vinden. Denne mølletype blev senere fortrængt af den hollandske vindmølle, hvor det kun er møllehatten, der drejer.

Kappel Stubmølle blev opført i ca. 1730 og er en af landets ældste. Et firkantet fundament af marksten og fire skråstivere bærer stubben, en egebjælke, hvorfra møllehuset kan drejes rundt. Møllehuset af træ er malet svenskrødt, har et stråtækt saddeltag, og vingerne fører sejl. I 1844 blev møllen udvidet med en skallekværn, men fra 1880 malede man kun til dyrefoder. Driften ophørte i 1935, og møllen blev overtaget af en selvejende institution, Kappel Stubmølle og Helligtrefoldighedskilde. Møllen blev fredet i 1959, og den er siden blevet restaureret ad flere omgange. Danske Møllers Venner ejede stubmøllen 1983‑2002, hvorefter Kappel Stubmøllelaug overtog driften af museumsmøllen, og det er igen muligt at male mel.

Victor Cornelins


Foto: Nakskov Lokalhistoriske Arkiv

Der synges i 5.a på Byskolen i Nakskov i 1957, hvor Victor Cornelins akkompagnerer på harmonika.

En legendarisk drivkraft i musiklivet i Lolland Kommune var Victor Cornelins (1898‑1985). Han var født i Frederiksted på Sankt Croix i Dansk Vestindien og kom til Danmark i 1905 for at blive udstillet på Dansk Koloniudstilling i Tivoli sammen med eksempler fra andre kolonier som Grønland, mens Island og Færøerne blev præsenteret som bilande. Efter udstillingen kom Cornelins til skolen Det Kgl. Vajsenhus og boede hos en plejemor. Ferierne tilbragte han på Lønstrupgård på Lolland. Han tog en læreruddannelse, og fra 1919 var han ansat ved Nakskov Kommunes Skolevæsen, de sidste mange år som viceinspektør. Cornelins havde stor betydning for musiklivet i kommunen. Han var leder af Nakskov Musikskole og oprettede efter en indlæggelse i 1973 Nakskov Amtssygehus’ Personalekor, der senere blev til Det Hvide Kor bestående af sygeplejersker. Cornelins blev også landskendt som den sorte dansker, der holdt tale ved Rebildfesten, havde besøg af USA’s ambassadør på skolen og blev inviteret til at møde den tidligere præsidentfrue Eleanor Roosevelt, da hun var på gennemrejse i Danmark. I 1976 udgav han sine erindringer, Fra St. Croix til Nakskov: et livs eventyr.

En bronzeskulptur af Cornelins, udført af John Kørner, blev i 2016 opstillet ved Nakskov Station i anledning af byens 750-års jubilæum.

 

Maribosøerne


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Maribosøerne, her Søndersø, danner et af Danmarks største søkomplekser. Søerne og deres omgivelser blev fredet i 1957. Fredningen blev først og fremmest gennemført pga. søernes skønhedsværdier, og der blev lagt vægt på at bevare den frie udsigt fra de omliggende veje.

Maribosøerne ligger midt på Lolland som en oase i et kuperet landskab på det ellers flade Lolland. Bakkelandskabet omkring Maribosøerne er et såkaldt dødislandskab. Det er dannet af en isoleret iskappe, som har været flere tusind år om at smelte og tilhørte den is, der for ca. 23.000 år siden var skredet ind over Danmark fra nordøst.

Maribosøerne er karakteristiske ved at være meget lavvandede, næringsrige og indeholde mange øer. Søbredderne har et kroget forløb, præget af mange vige og næs med en betydelig bredlængde. Dette sammenholdt med de mange øer, som specielt findes i Søndersø, der er Danmarks ørigeste sø, gør levemulighederne særlig gunstige for dyr og planter knyttet til bredden. Forholdene på de mange øer uden firbenede rovdyr er også ideelle for jordrugende fugle. I søerne vokser den sjældne vandplante stor najade, og der er områder med hængesæk domineret af halvgræsset hvas avneknippe.

Maribosøerne er kendt for deres rige fugleliv. Vandfugle som toppet lappedykker, grågås, knopsvane, gråand, skeand, knarand, taffeland og troldand yngler alle i søerne. Det samme gælder en lille bestand af rødhovedet and. Det er interessant, at flere arter af vadefugle, som ellers er knyttet til kyster, også yngler ved søerne.

Sukkerproduktion


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 
– download på www.trap.dk/presse

Roekampagnen er i gang. Lastbilerne har afleveret mange læs roer foran Nordic Sugar i Nykøbing F. Sukkerfabrikken bruger kul og er en af Danmarks største CO2-udledere. Regeringen besluttede i 2021, at der skal anlægges en 115 km lang gasledning fra Sydsjælland gennem Falster og til sukkerfabrikkerne i Nykøbing F og Nakskov. Den ventes klar i 2024.

Nordic Sugar er en del af den tyske sukkerkoncern Nordzucker, som er en af verdens største sukkerproducenter. Nordzucker overtog i 2009 sukkerdivisionen i Danisco-koncernen og dermed den del, der frem til 1989 udgjorde De Danske Sukkerfabrikker A/S. I Nykøbing F beskæftiger Nordic Sugar ca. 180 medarbejdere (2021). Det nordiske hovedkvarter ligger i København, og koncernen har yderligere en sukkerfabrik i Nakskov. I alt beskæftiger Nordic Sugar i Danmark ca. 350 ansatte.

 

Korselitse


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021  – download på www.trap.dk/presse

Korselitses enkle, elegante klassicistiske hovedbygning stod færdig i 1777, formentlig tegnet af Andreas Kirkerup. Centrum i den nye hovedbygning understreges af fire gennemgående pilastre, som bryder den vandrette refendfugning under det blåglaserede tegltag. Der er enkelthed og klarhed i arkitekturen efter klassicismens idealer, mens parken er anlagt mere »naturligt« i engelsk havestil med frugthaver og planteskoler.

 

Udstillingsbygningen og Sydstenen ved Gedser Odde


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 
– download på www.trap.dk/presse

Atriumgården til udstillingsbygningen, den tidligere marinestation, ved Gedser Odde med Sydstenen tv. Stenen blev flyttet hertil i 2012, da atriumgården blev renoveret.

Yderst på odden ligger en tidligere militærbygning, der i dag fungerer som udstillings- og foreningshus. Udstillingen fortæller om Gedser Oddes natur, fugleliv, geologi, historie og om havvindmøllerne. I bygningens atriumgård ligger den fire tons tunge Sydstenen som et symbol på landets sydligste punkt.