Trap Danmark: Vallensbæk Kommune udkommer 23. april

Pressemeddelelse,

Trap Danmarks bog om Vallensbæk Kommune udkommer den 23. april 2019.
Bogen præsenteres samme dag ved et lanceringsarrangement med deltagelse af H.K.H. Kronprinsen.

Få omfattende viden om Vallensbæk Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 148 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog med viden om det væsentligste fra Vallensbæk Mose til stationen og fra Vallensbæk Nordmark til Strandparken.

Læs om Vallensbæk Sø og Vallensbæk Landsby, og få historien bag Køge Bugt-planen og Vallensbæk Havn. Bliv klogere på kommunens ridecenter, Vestegnens Kulturuge, Gadekærskoncerterne og meget mere. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Vallensbæk Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 30: Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbækog er suppleret med et kort over København og omegn, herunder Vallensbæk Kommune, i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Henrik Rasmussen.

Opdag Danmark – med Trap.

Bogens forside. Kan downloades i billedsektionen på www.trap.dk/presse –
Find billedet, klik og download.

Nedenstående billeder og billedtekster stammer fra bogen. Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning fra billedsektionen på www.trap.dk/presse. Find billedet, klik og download

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

En motionsløber udfordrer sig selv på en kold februardag ved Tueholmsøen, hvor knopsvaner, blishøns, skarver og forskellige måger har samlet sig på isen og omkring vågernes åbne vand. Tueholmsøen blev anlagt som et spildevandsteknisk anlæg til opsamling af regnvand, men er samtidig en del af et stort rekreativt område, der drives af interessentskabet I/S Vallensbækmose.

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

På de nyopførte hvælv i kor og skib i Vallensbæk Kirke udførte Isefjordsværkstedet kalkmalerier i perioden ca. 1460-80. Kristi lidelse i korhvælvet (billedet) indledes i vestkappen med Kristus i Getsemane Have, Kristus og Malkus og Kristus for Kaffas. Derefter følger Korsbæringen, Hudflettelsen og Tornekroningen i nordkappen. I øst, der er synlig på lang afstand, ses Korsfæstelsen, Nedtagelsen og Gravlæggelsen. Lidelses-scenerne afsluttes i sydkappen med Kristus i dødsriget, Opstandelsen og Himmelfarten.

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Det velbevarede gadenet i Vallensbæk Landsby afspejler i høj grad landsbyens udstrækning før udskiftningen i 1780’erne. Enkelte gårde og huse, som Bygaden 38 (billedet), der er opført i første halvdel af 1700-tallet, viser ligeledes tilbage til den historiske landsby, der har sine rødder i middelalderen.

Hvordan bogen er blevet til

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Vallensbæk Kommune er 199,95 kr., og sidetallet er 64. Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer i slutningen af 2019. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis det ønskes.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H.

Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.

Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]