Trap Danmark: Tønder Kommune udkommer 13. juni 2021

Pressemeddelelse,

NY TRAP DANMARK BOG OM TØNDER KOMMUNE

 

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Tønder Kommune
udkommer den 13. juni 2021

 

Få omfattende viden om Tønder Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 147 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Lakolk på Rømø til Galsted og fra Rejsby til Rudbøl.

Læs om Tønderhus, Løgum Kloster, Schackenborg og Trøjborg, og bliv klogere på alt fra Draved Skov til Guldhornene og Tøndermarsken, der er en del af Nationalpark Vadehavet. Virksomheden ECCO og kunstnerne Emil Nolde og Svend Wiig Hansen er også med, ligesom Rømødragten, »sort sol« og sluserne har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Tønder Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 17: Tønder, Aabenraa, Sønderborg og er suppleret med et kort over Tønder Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Henrik Frandsen.

Opdag Danmark – med Trap.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/toender-kommune/

Fakta

Bogen er på 140 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Tønder Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 249,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 13. juni 2021. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som planokort til at indramme og hænge op på væggen.

Fra bind til kommunebog

I marts 2021 udkom den 364 sider store Trap Danmark: Tønder, Aabenraa, Sønderborg i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Tønder Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Tønder Kommune.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark lancerer også digitale tjenester. trap.lex.dk giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Tønder Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt senere i 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller nek@trap.dk
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller pl@trap.dk

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

Tøndermarsken

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2020 – download på www.trap.dk/presse

Dagen går på hæld over Tøndermarsken, hvor aftenhimlen spejler sin rødmen i Saltvandssøens blanke overflade. Som navnet antyder, består søens vand af saltvand, der hentes gennem en nedgravet rørledning 800 m ude i Vadehavet. I løbet af et år udskiftes vandet i søen 6‑10 gange. Ved højvande pumpes vandet ind i søens sydlige del for siden at forlade Saltvandssøen i nord, hvor vandet først løber til et reservoir og derefter ud i Vidå.

 

Draved Skov

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2020 – download på www.trap.dk/presse

Draved Skov er en af Danmarks mest velbevarede naturskove og har ligget helt urørt siden år 2000. Det betyder bl.a., at døde træer får lov at blive stående og forfalde som krogede træruiner, mens stammer og grene bliver liggende på skovbunden. Skovens urskovsagtige tilstand og de store mængder dødt ved på skovbunden danner grundlag for en imponerende biologisk mangfoldighed, der bl.a. omfatter et stort antal sjældne svampe og insekter.

Tønderhus

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2020 – download på www.trap.dk/presse

Tønderhus’ tomt set fra sydvest. Renæssanceslottets grundplan er markeret med hække, og den hvide bygning nordøst for tomten rummer den bevarede del af slottets portbygning. Siden 1923 har denne fungeret som museum og huser i dag Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder. Den sorte tilbygning vest for det oprindelige museum er af nyere dato og rummer Kunstmuseet i Tønder.