Trap Danmark: Thisted Kommune udkommer den 18. oktober 2017.

Pressemeddelelse,

En ny indbydende bog med 136 siders kvalitetsindhold om Thisted Kommune udkommer den 18. oktober 2017. I et blødt omslag – lige til at tage med over i sofaen for at fordybe sig i kommunens natur, kultur og historie. Eller til at tage med på opdagelsestur.

Trap Danmark: Thisted Kommune er faglig og velskrevet viden om Thisted Kommune – flot illustreret med både historiske fotos og helt nye billeder. Bagerst i bogen er endvidere indlagt et tag-ud-kort over kommunen i målforholdet 1:75.000.

Trap Danmark: Thisted Kommune er for alle borgere, besøgende, turister og andre, der vil vide det væsentligste om kommunens natur og landskab, historie, byer, kultur samt samfunds- og erhvervsliv.

Fra det mest almindelige til det mest specielle

Bliv klogere på det 65 mio. år gamle Bulbjerg, der er presset op af undergrundens salt, læs om Cold Hawaii og Hanstholm Havn, se puttoen i Jannerup Kirke, og supplér med viden om Thisted Bryghus. Få fakta om alt fra Vejlernes fugleliv til Lundehøj og Nationalpark Thy.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

 I august 2017 udkom det indbundne bind om Jammerbugt, Thisted og Brønderslev Kommuner fra Trap Danmark – ét samlet bind på 328 sider indeholdende viden om alle tre kommuner. Det er indholdet om Thisted Kommune i dette bind, der nu bliver til en selvstændig bog henvendt til en bredere målgruppe og tilføjet et tag-ud-kort.

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. I alt har 129 forskere og eksperter bidraget til tilblivelsen af Trap Danmark: Thisted Kommune. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer og bidrager til kvalitetssikringen.

Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Thisted Kommune er kr. 199,95.
Bogen kan købes hos alle boghandlere eller online, f.eks. på www.arnoldbusck.dk/trap, www.bog-ide.dk eller www.saxo.com

Se mere på www.trap.dk/kommunebog/thisted

 

 Eksempler på indhold i Trap Danmark: Thisted Kommune

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Billederne kan downloades i høj kvalitet på www.trap.dk/presse/
THISTED

Thisted. Foto: Tao Lytzen

Den tidligere købstad Thisted set fra vest. Husene på Thisted Kystvej ligger med udsigt til Thisted Bredning.

 

MUSEUMSCENTER HANSTHOLM

Museumscenter Hanstholm. Foto: Tao Lytzen

Museumscenter Hanstholm formidler historien om Atlantvolden og et af Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Bagerst i billedet står en russisk 12,2 cm feltkanon og i midten en tysk skibskanon af typen 15 cm S.K.C/28. Forrest ses en del af en tysk skibskanon af typen 38 cm S.K.C/34.

 

LODBJERG KYSTKLINT

Lodbjerg Kystklint. Foto: Tao Lytzen

Fra Lodbjerg Fyr kan man ad en sti nå ud til Lodbjerg Kystklint. De mørke bånd, som træder frem øverst i klinten, er såkaldte jordbundshorisonter. Båndene viser, at klitterne med vekslende mellemrum er hhv. groet til og derefter dækket af flyvesand. Det karakteristiske glimmerler bindes i bunden af klinten.

 

BREDGADE I HURUP

Hurup Bredgade brolægges 1918. Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Bredgade i Hurup brolægges. Foto fra 1918. I 1990 blev Bredgade gågade, og i den forbindelse blev den renoveret og brolagt på ny.

HANSTHOLM HAVN

Hanstholm Havn. Foto: Tao Lytzen

Hanstholm Havn var 2014-16 Danmarks førende konsumfiskerihavn i tæt konkurrence med Skagen Havn. Med tilknyttede virksomheder og aktiviteter er havnen omdrejningspunkt for omkring 1.600 arbejdspladser. Over halvdelen af landingerne stammer fra udenlandske fartøjer fra især Norge, England, Skotland, Tyskland og Frankrig.

 

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt kommunikationsansvarlig Peter Lyth på [email protected] eller 40 50 18 33 eller chefredaktør Niels Elers Koch på [email protected] eller 21 23 07 42.

Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

 

Trap Danmark er et kæmpe univers af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Bogværket udkommer i 34 rigt illustrerede bind, som kommunebøger samt som et omfattende digitalt univers. Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond med en samlet bevilling på 130 mio. kr. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk