Trap Danmark: Struer Kommune udkommer 22. november 2019

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM STRUER KOMMUNE

 

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Struer Kommune udkommer den 22. november 2019

Få omfattende viden om Struer Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 110 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Hvidbjerg til Linde og fra Toftum Bjerge til Hjerm.

Tag med til Jegindø og Thyholm eller til kalkminerne, der har plads til både ost og flagermus. Bliv klogere på Humlum Bakker, og læs om Venø, som huser den lille kirke med de mange bryllupper. Få viden om Johannes Buchholtz, glasperlerne fra Mesopotamien og ikke mindst virksomheden Bang & Olufsen. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Struer Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 7: Lemvig, Struer, Skive, Holstebro og er suppleret med et kort over Struer Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/struer-kommune/

Fakta
Bogen er på 80 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Struer Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 199,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere.

6 stjernet anmeldelse
I september måned i år udkom den 348 sider store Trap Danmark: Lemvig, Struer, Skive, Holstebro i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Bogen blev godt modtaget med en 6-stjernet anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende. Det er indholdet om Struer Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Struer Kommune.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

 Trap Danmark vil også fra 2019 lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a om en webbaseret tjeneste, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Struer Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

Eksempler på indhold:

De efterfølgende billeder og billedtekster stammer fra Trap Danmark: Struer Kommune.
Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning på www.trap.dk/presse

ODBY KLINT

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billedet på www.trap.dk/presse 

Kysten i Struer Kommune er lang og varieret. Den omfatter flere markante kystklinter, heriblandt Odby Klint på det sydvestlige Thyholm. Nederst i klinten kan man se lag af ca. 63 mio. år gammel, flintholdig danienkalk, som er skubbet op til overfladen af en underliggende saltdiapir. Oven på kalken findes aflejringer fra de tre seneste istider, Elster, Saale og Weichsel, og Odby Klint er derfor udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde.

SKRÆNTERNE VED KILEN

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billedet på www.trap.dk/presse 

Skrænterne ned mod Kilen har været græsset i flere generationer, hvilket har holdt dem lysåbne og forhindret, at de er sprunget i skov. Den lange græsningskontinuitet har bl.a. resulteret i et rigt planteliv samt i forekomsten af mere end 25 forskellige arter af vokshatte. Kilens overdrevsskrænter trues dog stedvis af tilgroning med især gyvel. For at holde gyvel og anden opvækst nede græsses skrænterne visse steder af geder.

KAJAKRONING I STRUER BUGT

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billedet på www.trap.dk/presse 

Kommunens største friluftsattraktion er den lange og varierede kyst. Her findes 24 badestrande, og de seks havne er et godt udgangspunkt for sejlbådssejlads og benyttes flittigt af lystbåde i sommerhalvåret. Desuden er der gode muligheder for kajakroning og windsurfing, ligesom bl.a. Toftum Bjerge, Odby Klint og Venø er populære blandt paraglidere. På en overskyet sommerdag skærer en kajak sig gennem vandet langs Bremdal Strand, mens lystbådenes hvide master strækker sig mod den grå himmel i Holstebro- Struer Havn i syd. Struer Bugt er populær blandt kajakroere, ikke mindst pga. Struer Kajakklub, som siden 1945 har haft klubhus på Bremdal Strand. I dag har klubben ca. 130 aktive medlemmer.

BABYBOOM

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billedet på www.trap.dk/presse 

Flokken af barselsstorke på plænen over for Hvidbjerg Station nåede i 2016 op på 24. Foreningen Thyholm står bag Projekt BABYBOOM, som handler om at fejre de nyfødte thyholmere med barselsstorke i plænen og barselsgaver til de nybagte forældre. Projektet er bl.a. støttet af det lokale erhvervsliv på Thyholm. Foreningen Thyholm er en forening af frivillige, der arbejder for at styrke udviklingen og sammenholdet blandt beboerne på Thyholm.