Trap Danmark: Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns udkommer 8. februar 2022

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns


Udkommer 8. februar 2022

  

Forsiden af Bind 24: Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns.
Skovtårnet i Denderup Vænge ved Rønnede.
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 24 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Sorø, Ringsted, Køge, Faxe og Stevns Kommuner. I alt har 168 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Ruds Vedby til Store Heddinge og fra Gyldenløveshøj til Feddet.

Kalk, klosterkirker og kongegrave. Skove, søer og Stevns Klint, der er UNESCO verdensarv. Gå på opdagelse i fem kommuner, der rummer herregårde som Giesegård og Gisselfeld, skove som Store Bøgeskov og Suserup Skov samt store arbejdspladser som Skandinavisk Transport Center og Danish Crown. Få indsigt i, hvordan Ringsted i middelalderen blev et valfartssted, og bliv klogere på, hvordan Sorø Kloster blev til Sorø Akademi. Læs om bryggeriet i Faxe, og tag med på fossiljagt i Faxe Kalkbrud. Bliv klogere på udbygningen af Køge Havn, få viden om Danmarks længste ås, og besøg KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Se det 65 mio. år gamle Fiskeler, besøg Koldkrigsmuseum Stevnsfort og kirken med det ottekantede skib i Store Heddinge. Fjenneslev Kirke, Sporvejsmuseet og Skovtårnet er også med, ligesom Gøngehøvdingen og Køge Boldklub er beskrevet. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns er 449,95 kr., og bogen er på 367 sider.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.


Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark lancerer også en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Download billeder i høj opløsning på http://www.trap.dk/presse

Sorø Akademi


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Sorø Akademis hovedbygning og Akademihaven ligger direkte ned til Sorø Sø. Bygningen er opført i årene 1822-27 og er tegnet af Peder Malling. Den officielle indgang er fra søsiden. Bag hovedbygningen ses bl.a. Sorø Klosterkirke fra middelalderen.

 

Fjenneslev Kirke

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Fjenneslev Kirke i landsbyen Fjenneslev, der var hjemstavn for den navnkundige Skjalm Hvide, en af rigets mægtigste mænd, som befalede over hærstyrkerne fra hele Sjælland og var stamfader til Hvideslægten. Han havde sit herresæde på stormandsgården Fjenneslevlille, som der formentlig er udgravet rester af i området nord for kirkegården. Hans søn Asser Rig og dennes hustru, Inge, lod formentlig kirken opføre i ca. 1125-50. Den oprindelige kirkebygning, der er bygget af rå og kløvet kamp og muret med en høj håndværksmæssig kvalitet, består af apsis, kor og skib. Tvillingetårnet blev først opført ca. år 1200, mens det nuværende våbenhus stammer fra tiden efter middelalderen.

 

Træf for veteranbiler i Stenlille

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Bilen skinner om kap med solen på græsplænen bag Banevænget i Stenlille, hvor der hver onsdag i sommerhalvåret er veterantræf. Deltagerne mødes i deres køretøjer, der skal være mindst 25 år gamle.

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Busser og sporvogne er en del af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms ca. 100 køretøjer, hvoraf flere er i drift. Den røde vogn med skiltet til Fruens Bøge tv. kørte i Odense 1911-13. I midten ses en prøvevogn, der lagde grunden til en leverance pa 100 vogne til København 1960-62 af vogntypen kaldet frk. Düsseldorf; de kom langt senere til at køre i Alexandria i Egypten. Til højre holder en scrapvogn produceret under og lige efter 2. Verdenskrig.

 

Sankt Bendts Kirke

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Sankt Bendts Kirke i Ringsted har i tidens løb været udsat for flere brande. Første gang i 1241 førte til, at kirken blev overhvælvet. Senest brændte kirken i 1806, hvorefter dele af kirken blev raget ned. I årene 1900-09 blev kirken imidlertid restaureret, og den fik sit nuværende udseende.

 

Økosamfundet Hallingelille

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Økosamfundet Hallingelille nord for Ringsted. Fælleshuset blev som det første opført i 2005, og siden er bl.a. 20 parceller, et kollektiv og et seniorfællesskab kommet til. Her ses et domehus beliggende i den sydlige bogruppe.

 

Lellinge Grønsand

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Hvor Køge Å passerer tæt forbi Lellinge, findes en grågrønlig bjergart i ådalens bund. Den kaldes Lellinge Grønsand. Om sommeren, når åen har lavere vandstand, kan man samle fossiler fra åbunden. De er enten indlejret i Lellinge Grønsandskalk eller i mere sandet og leret materiale.

 

Vikingeborgen Borgring

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Ved hjælp af luftfotografier, lidar-teknologi og GPR (Ground Penetrating Radar) opdagede arkæologer i 2014 en femte ringborg af trelleborgtypen i Danmark ved Lellinge. Kulstof 14-dateringer har fastslået, at Borgring er en rigtig vikingeborg, fra præcis samme tid som de andre ringborge i Danmark, alle bygget under Harald Blåtands regeringstid. Da Køge Å ikke har været sejlbar i vikingetiden, var det i stedet landtrafikken, der har været vigtig i området.

 

Køge Havn

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Køges havneområde set fra syd. Nederst tv. ses det nye boligområde Søndre Havn, der er udlagt til opførelse af nye etageboliger. Midt i billedet ses det gamle havneanlæg, der også rummer kajanlægget for færgen Køge-Rønne. Øverst th. ses Køges nye Nordhavn, der er under udbygning som en stor erhvervshavn.

 

Faxe Kalkbrud

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

På kanten af Faxe Kalkbrud kan besøgende få et storslået vue fra udsigtsplatformen Prismet. Platformen ligger i forlængelse af en sti, der fører fra Geomuseum Faxe til bruddet, og er tegnet af Arkitekterne Køge.

 

Kongsted Kirke

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

I hvælvene i Kongsted Kirke findes en rig kalkmaleriudsmykning fra 1430’erne af Kongstedværkstedet. Dette udsnit viser Jesus, der roligt går med det tunge kors. Korsbæringsscenen er befolket med flere personer: Til venstre ses Simon af Kyrene, der hjælper med at løfte korset, og bag ham en rustningsklædt soldat, der ser skævt hen mod Maria. Til højre ses den bøddel, der skal føre Jesus til selve korsfæstelsen og derfor holder ham i et kort reb.

 

Faxe Kunst- og Musikforening

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Klaveraften med Gustav Piekut i Faxe Kunst- og Musikforening på Vemmetofte Kloster i 2021. Foreningens repertoire er hovedsagelig klassisk og nyere kompositionsmusik, og koncerterne afholdes flere steder i kommunen, bl.a. på Vindbyholtgård ved Faxe, Kultunariet i Haslev og i Vemmetofte Klosters historiske rammer.

 

Højerup Gamle Kirke og Stevns Klint

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020– download på www.trap.dk/presse

Dronefotoet af Stevns Klint iscenesætter Højerup Gamle Kirkes unikke beliggenhed på dramatisk vis. Efter at koret styrtede i havet i 1928, blev den betonsikring, der i dag bærer udsigtsterrassen, støbt. Herved blev nedbrydningen standset, og havet spiser ikke længere kirken bid for bid.

 

Rødvig Havn

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Rødvig Havn ligger lidt sydligere end Stevns Klint. Den sydlige del af havnen er forbeholdt fiskeri, mens lystbådehavnen ligger mod nord. DMI og Kystdirektoratet har siden 1991 målt vandstanden i havnen, der d. 4. januar 2017 nåede 166 cm over dagligt vande, hvilket betød, at store dele af havnearealet blev oversvømmet.

 

Vallø

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Vallø blev rekonstrueret med stor respekt for den tidligere arkitektur efter en brand i 1893. Oprindelig var herregården opført i perioden 1580‑86 som et renæssanceborganlæg, omgivet af voldgrave og en af landets fineste parker i engelsk landskabsstil med klippede planer og træer i små grupper. Parken glider over i Vallø Dyrehave, der er mere vildtvoksende.