Trap Danmark: Slagelse, Næstved udkommer 10. december 2021

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Slagelse, Næstved udkommer 10. december 2021 


Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 23 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Slagelse og Næstved Kommuner. I alt har 156 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Sprogø til Tappernøje og fra Nordruplund i nord til Enø Overdrev syd for Karrebæksminde.

Klostre, kaserner, glas og keramik. Store vandløb og lange kyststrækninger. Gå på opdagelse i to kommuner, der rummer både Suså og Tudeå, Rønnebæksholm og Guldagergaard samt Den grønne ring og Storebæltsforbindelsens Østbro. Tag med til den store arbejdsplads Flådestation Korsør og til Holmegaard Værk, der udstiller produkter fra Holmegaard Glasværk og Kählers keramikfabrik. Få indblik i Herlufsholms udvikling fra kloster til skole og i ringborgen Trelleborg, der var den stærkest befæstede af de danske ringborge. Bliv klogere på klyder og klokkefrøer og det rige fugleliv på Sprogø og Omø. Læs om Hellig Anders, Dansk Rakkerpak & Faster Cool og om vindmøllen på Agersø. Stigsnæsværket, Den Danneskioldske Kanal, Gavnø og Antvorskov Kaserne er også med, ligesom stationsbygningen i Glumsø og de velbevarede middelalderlige bygninger i Slagelse og Næstved er beskrevet.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap

 

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Slagelse, Næstved er 449,95 kr., og bogen er på 252 sider.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.


Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Slagelse og Næstved Kommuner vil blive tilgængeliggjort i starten af 2022.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Download billeder i høj opløsning på http://www.trap.dk/presse

 

 

 Sprogø – øen midt i Storebælt


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Oversigtsbilledet giver et indtryk af udvidelserne af Sprogø med motorvej mod Højbroen i østlig retning og jernbaneanlægget i nordøst, hvor togene kommer op fra tunnelen. Midt i billedet ses kvindeanstaltens bygninger. På den 24 m høje Fyrbanke står fyrtårnet, der blev opført i 1868 og var i funktion indtil 1980. I 1997 blev det tændt igen på foranledning af Storebæltskonsortiet. Det har dog ingen praktisk betydning, men tjener som vartegn for øen.

 

Vikingeborgen Trelleborg


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Trelleborg, der ligger ved sammenløbet af Tudeå og Vårby Å, er den bedst befæstede af de i alt fem ringborge af samme type, der er fundet i Danmark; den har endvidere givet navn til denne type af ringborge – eller trelleborge – fra vikingetiden. Borgen blev opført omkring 980 i samme periode, hvor Harald Blåtand var konge, og det er klart, at der må have stået en konge bag så stort et byggeri. Resterne af vikingefæstningen Trelleborg ses i dag tydeligt i terrænet.

Borreby


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Den fredede herregård Borreby er en af fem herreborge i landet, der er omgivet af voldgrave og stærkt befæstet. Det nuværende anlæg er dateret til 1556, og trods flere senere restaureringer har det beholdt sit oprindelige renæssanceudtryk som forsvarsanlæg med røde munkesten i blankmur og tårne.

  

Schweizerpladsen i Slagelse


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Det gode vejr nydes på Schweizerpladsen, som er en af de mange pladser i Slagelse. Centralt i billedet ses rytterstatuen af Christian 9. udført af Ludvig Brandstrup.

Kunst og kunstnere i Næstved


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Med Portræt af en marokkansk fisker fra 2015 på en silo ved Østre Mellemkaj på Næstved Havn trækker den tyske kunstner Hendrik Beikirch (med kunstnernavnet ECB) globaliseringen helt ind i hverdagen.

Kendte kunstnere som L.A. Ring, Godfred Christensen og G.F. Clement færdedes i området og besøgte i 1800-tallet den lokale kunstner Rudolf Bertelsen, der underviste på Herlufsholm Kostskole. I dag pryder en lang række kunstværker det offentlige rum, bl.a. Munke fra 1997 af Jens Andersen på Munkebakken i Næstved og Slattenpatten og hendes døtre fra Rønnebæksholm fra 2010 af Bjørn Nørgaard på Axeltorv i Næstved. Kunstprojektet Næstved Kunstby består af ca. 22 graffitiværker af kunstnere som CMP ONE, HuskMitNavn og ECB.

Holmegaard Glasværk


Foto: Museum Sydøstdanmark – download på www.trap.dk/presse

Kvalitetskontrol pa Holmegaard Glasværk i 1944. Siden grundlæggelsen i 1825 har virksomheden produceret glas til emballage og brugsglas. En selvstændig kunstglasproduktion begyndte omkring 1900-tallet og fortsatte indtil 2008.

Enø og Græshoppebroen


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Sandstranden på Enø er en af kommunens mest populære badestrande på grund af det fine sand. Den ligger tæt på et stort sommerhusområde og nær den folkekære Græshoppebro, som ses i baggrunden. Broen forbinder Enø med Sjælland. Stranden på Enø blev nærmest landskendt i 2015, da tre cirkuselefanter skulle bade på stranden. Det endte brat, da en af elefanterne gik amok og smadrede en bil.

  

Tystrup Sø og Bavelse Sø


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Et kig ud over Tystrup Sø set fra sydøst. Billedet er taget, omtrent hvor der er et smalt løb mellem Tystrup Sø og Bavelse Sø. De to søer betragtes i daglig tale somen enkelt enhed, Tystrup-Bavelse Søerne, og er en af Sjællands største søer. Søernes beliggenhed i en dyb tunneldal har bevirket, at der er meget få øer – de eneste øer af betydning kan ses i forgrunden.