Trap Danmark: Silkeborg, Favrskov, Skanderborg udkommer 12. dec. 2019

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Silkeborg, Favrskov, Skanderborg

Udkommer 12. december 2019

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 11 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Silkeborg, Favrskov og Skanderborg Kommuner. I alt har 204 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Nørre Knudstrup til Voldum og fra Vester Velling til Tebstrup.

Få indsigt i alt fra Asger Jorn og juletræsproduktion til Smukfest og Steinerpædagogik. Besøg Det Midtjyske Søhøjland, der med høje bakker, dybe dale og talrige søer udgør et af Danmarks mest storslåede istidslandskaber. Læs om Frijsenborg Slot, den traditionsrige ildfestregatta og Luftwaffes danske hovedkvarter. Bliv klogere på Øm Kloster, barokanlægget Bidstrup og Tollundmanden, og læs om såvel Michael Drewsens papirfabrik som de omfattende arkæologiske fund i Alken Enge. Også Vilhelm Kyhn, Himmelbjergmalerne, Gudenå, Jyske Bank A/S og Genforeningstårnet, der kroner Ejer Bavnehøj, har fået plads.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 Chefredaktør Niels Elers Koch udtaler i forbindelse med udgivelsen:
”Vi har set meget frem til at præsentere dette bind, der med indhold om tre spændende kommuner – Silkeborg, Favrskov og Skanderborg – giver læsestof til alle interesserede og videbegærlige. Bogen beskriver såvel by og land som søer og skove, og den er oplagt i bogreolen eller på sofabordet i ethvert midtjysk hjem.

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Silkeborg, Favrskov, Skanderborg er 419,95 kr., og sidetallet er 320.  Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk/historien

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Silkeborg, Favrskov og Skanderborg vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf. Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Mindesmærket for slaget på Grathe Hede (Silkeborg Kommune)

Foto: Angelina Owino / Trap Danmark – kan downloades på www.trap.dk/presse

Slaget på Grathe Hede fandt sted d. 23. oktober 1157 og satte punktum for den langvarige borgerkrig om magten i Danmark mellem de tre konger Valdemar den Store, Knud Magnussen og Sven Grathe. Ifølge Saxo havde Sven under Blodgildet i Roskilde d. 9. august 1157 søgt at rydde sine medkonger af vejen, og hans mænd dræbte da også Knud, men det lykkedes for Valdemar at undslippe, om end såret. Han flygtede til Jylland, hvor han berettede om Svens udåd og fremviste sine sår. Valdemar fik derpå stor opbakning og konfronterede Sven og hans styrker, der var fulgt efter Valdemar for at søge en afgørelse. Hærene stødte sammen ca. 20 km nordvest for Silkeborg på Grathe Hede, hvor Svens styrker efter en kort, men hård kamp blev overvundet. Sven selv flygtede, men blev taget til fange af nogle bønder og dræbt. Ifølge Rydårbogen blev Sven Grathe begravet i det lokale Grå Kapel, der lå i Thorning Sogn lidt øst for Hærvejen. Kapellet blev formentlig nedrevet kort tid efter Reformationen. I dag står der på stedet, hvor kapellet lå, et stenkors rejst i 1892 til minde om slaget.

Jernbanebroer over Remstrup Å (Silkeborg Kommune)

Foto: Angelina Owino / Trap Danmark – kan downloades på www.trap.dk/presse

Jernbanen kom til Silkeborg i 1871 og blev forlænget til Herning i 1877. Bryrup blev stationsby i 1899 ved anlæggelsen af banen Horsens-Bryrup, mens Kjellerup blev stationsby i 1912. Silkeborg blev med årene et jernbanecentrum med strækningerne Silkeborg-Langå (1908) og Silkeborg-Bramminge (1920). På billedet ses to ensporede, næsten ens jernbanebroer krydser Remstrup Å ved Sejsvej i Silkeborg. Broerne blev bygget i 1907; den sydligste skulle betjene jernbanestrækningen Skanderborg-Silkeborg, den nordligste, som ses her, Silkeborg-Langå-banen. Denne blev nedlagt i 1971 og benyttes i dag som cykelsti. Begge broer blev fredet i 2010.

Leca Danmark A/S (Favrskov Kommune)

Foto: Angelina Owino / Trap Danmark – kan downloades på www.trap.dk/presse

Virksomheden Dansk Leca (i dag en del af Leca Danmark A/S) blev oprettet ved Hadsten i 1953, hvor de plastiske leraflejringer i Hinge og Ølst Bakker bl.a. blev brugt i fremstillingen af isolationsmateriale til byggebranchen. Hos Leca Danmark A/S fremstilles bl.a. flere typer Leca letklinker, der pga. klinkernes varmeisolerende evne anvendes i byggeriet. Fremstillingen af letklinker går tilbage til midten af 1930’erne, hvor det danske firma Lemvigh-Müller & Munck A/S fik patent herpå. Leca Danmark har siden 2008 været ejet af det franske selskab Saint-Gobain.

Voer Mølle (Favrskov Kommune)

Foto: Angelina Owino / Trap Danmark – kan downloades på www.trap.dk/presse

Det bakkede landskab og de mange tilløb til Gudenå betyder, at der har været gunstige forhold for vandmøller. Voer Mølle malede fra 1500‑1600-tallet og frem til omkring 1920 herregården Bidstrups korn. Siden er åløbet bl.a. blevet brugt til ørreddambrug, indtil både mølleå og -dam blev oprenset, og åen genslynget som del af et naturgenopretningsprojekt i 2016.

Rye Nørreskov (Skanderborg Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

Foto: Angelina Owino / Trap Danmark – kan downloades på www.trap.dk/presse

Den ca. 1.330 ha store Rye Nørreskov strækker sig gennem det meget kuperede landskab langs sydsiden af Julsø, Birksø og Gudenå. Staten ejer ca. 170 ha omkring Himmelbjerget, men langt størstedelen af det store skovområde ejes af Rye Nørskov Gods. Fra Himmelbjerget er der en storslået udsigt over Rye Nørreskov, hvis gule og orange efterårsfarver står i skarp kontrast til den dybblå Julsø. De farverige løvtræer til trods er det nåletræerne, som dominerer det kuperede landskab i Rye Nørreskov. Skoven rummer desuden store elle- og birkesumpe samt enkelte gamle bøgebevoksninger, der især kan ses omkring Rye Nørskov Gods i den sydøstlige del af området.

Ejendomme på Nørregade (Skanderborg Kommune)

Foto: Angelina Owino / Trap Danmark – kan downloades på www.trap.dk/presse

Skanderborg ligger 22 km sydvest for Aarhus ved nordbredden af Skanderborg Sø og omgivet af Det Midtjyske Søhøjlands moræneplateau, tunnel- og smeltevandsdale, ofte med stejle, skovklædte skråninger. Skanderborg Sø afvandes mod vest af Tåning Å til Mossø, der gennemstrømmes af Gudenå. Nord for byen løber Illerup Å ligeledes mod vest til Mossø i en 500 m bred tunneldal, der også rummer Stilling Sø. Ejendommene på Nørregade langs vestsiden af Skanderborg Sø ligger med en smuk udsigt ud over vandet og den østlige del af byen. Den hvidkalkede kirke med det røde tegltag og grønne kobberspir i baggrunden er Skanderup Kirke.