Trap Danmark: Samsø Kommune udkommer 29. sept. 2020

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM SAMSØ KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Forsidefoto: Udsigt fra Nordby Bakker.
Foto: Mads Krabbe/Trap Danmark, 2019

Trap Danmark: Samsø Kommune
udkommer den 29. september 2020

Få omfattende viden om Samsø Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 131 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Kolby Kås til Bosserne og fra Nordby Bakker til Lushage.

Læs om Samsø som CO2-neutral ø, tag med til Ilsemade Kilde, og bliv klogere på Kanhavekanalen fra 700-tallet, som stadig kan ses i terrænet. Turismen, festivalen og kartoflerne er naturligvis også med, ligesom Tranebjerg Kirke, Brundby Mølle og Brattingsborg har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Samsø Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 13: Horsens, Odder, Samsø, Hedensted og er suppleret med et kort over Samsø Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Marcel Meijer.

Opdag Danmark – med Trap.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/samsoe-kommune/

 

Fakta

Bogen er på 80 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Samsø i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 199,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 29. september 2020. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som plankort til at indramme og hænge op på væggen.


Fra bind til kommunebog

I april 2020 udkom den 354 sider store Trap Danmark, 6. udgave bind 13: Horsens, Odder, Samsø, Hedensted i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Samsø Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Samsø Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark lancerer også digitale tjenester. trap.lex.dk giver allerede nu adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Samsø Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold:

De efterfølgende billeder og billedtekster stammer fra Trap Danmark: Samsø Kommune.
Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Stavns Fjord

Foto: Mads Krabbe/Trap Danmark, 2019 – download billedet på www.trap.dk/presse  

Lige nordvest for Langør i det nordlige hjørne af Stavns Fjord ligger et lille markareal klemt inde mellem strandenge, heder og overdrev. Godsinspektør H.W. August Kruses ønske om at omdanne hele fjorden til tørt landbrugsland ved anlæggelsen af en serie af dæmninger blev aldrig til noget, og selv om Hedeselskabet i 1953 udpegede Stavns Fjord som et oplagt landvindingsprojekt, er den lavvandede fjord forblevet vanddækket frem til i dag.

 

Klokketårnet i Nordby

Foto: Mads Krabbe/Trap Danmark, 2019 – download billedet på www.trap.dk/presse

I 1990 blev Nordby kåret til Danmarks bedst bevarede landsby. Ved gadekæret finder man klokketårnet, som blev bygget i 1857 efter tegninger af provst Frants Vogelius Steenstrup Jacobsen. Herfra kunne der ringes ind til kirkegang i Nordby Kirke, som lå så langt væk, at man ikke kunne høre, når der blev ringet til gudstjeneste fra kirken.

 

Tranebjerg

Foto: Mads Krabbe/Trap Danmark, 2019 – download billedet på www.trap.dk/presse      

Tranebjerg er Samsøs største by og hele øens handelscentrum. En sen majdag i har en restaurant på Langgade åbnet for den udendørs servering, mens de lokale og byens besøgende går ture og benytter sig af byens tilbud.

Den ældst kendte kilde til navnet Tranebjerg er fra 1424, hvor formen Tranberg optræder. I senere belæg findes former som Trandbierg (1530) og Traneberg (1844). Navnet er sandsynligvis sammensat af fuglebetegnelsen trane og substantivet bjerg i den gamle betydning »bakke«. Navnet sigter således til en bakke med traner.