Trap Danmark: Roskilde, Lejre, Greve, Solrød udkommer 24. november 2021

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Roskilde, Lejre, Greve, Solrød


Download forside i høj opløsning

Udkommer 24. november 2021

Trap Danmark 6. udgave, bind 22 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Roskilde, Lejre, Greve og Solrød Kommuner. I alt har 160 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Kirke Sonnerup til Hundige Strand og fra Jyllinge til Viby.

Vikingeskibe, kongehaller og forsvarsværker. Bondeliv, ekspansiv byudvikling, musik og uddannelse. Gå på opdagelse i fire kommuner, der både rummer Nationalpark Skjoldungernes Land, Sjællands klareste sø i form af Karlstrup Kalkgrav, Roskilde Domkirke, der er på UNESCOs verdensarvsliste, samt Mosede Fort, som nu er museum. Læs om det storslåede Ledreborg, den inddæmmede Store Kattinge Sø, Staunings Ø ved Køge Bugt og om eremitbillerne på Bognæs. Bliv klogere på middelalderklostre, Risø og Roskilde Universitet (RUC). Tag med til Hedeland Naturpark, Portalen i Greve, Sagnlandet Lejre og til den nye bydel Musicon. Få indblik i Uglegårdsskolens særlige arkitektur, grundlovsmøderne i Herthadal, og besøg Solrød Strandkirke. Roskilde Festival, AABEN DANS, Gjeddesdal og Tadre Mølle er også beskrevet, ligesom initiativer inden for bæredygtighed og klimatilpasning har fået plads.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Roskilde, Lejre, Greve, Solrød er 449,95 kr., og bogen er på 302 sider.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.


Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Roskilde, Lejre, Greve og Solrød Kommuner vil blive tilgængeliggjort i starten af 2022.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Downloadlink findes ved hvert billede.

  

Gundsømagle Sø


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download billede i høj opløsning

Rørskoven i Gundsømagle Sø er den største i Østdanmark og tjener som levested for en lang række fuglearter som vandrikse, rørhøg, rørsanger, græshoppesanger og skægmejse. For at give de besøgende mulighed for at opleve fuglelivet på tæt hold har Fugleværnsfonden anlagt en ca. 300 m lang gangbro, der som et ottetal snor sig gennem den tætte rørskov vest for fugletårnet i søens sydvestlige ende. Den næringsrige, lavvandede Gundsømagle Sø ligger lige sydøst for Gundsømagle, ca. 11 km nord for Roskilde.

 

Algade i Roskilde


Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv – download billede i høj opløsning

Der er livlig trafik i Algade, Roskildes hovedgade, hvor biler og de mange cykler må deles om pladsen i 1942 under Besættelsen. Gadebilledet præges af de mange reklamer for forretninger og virksomheder. I Algade kunne det mondæne Hotel Prindsen (ses helt yderst til højre) slå dørene op i 1880. Algade ender i Stændertorvet med tårnet fra den nedlagte Sankt Laurentii Kirke.

 

Roskilde Domkirke


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download billede i høj opløsning

Roskilde Domkirke er en storslået treskibet teglstenskatedral. Dens umiddelbare forgænger var en treskibet frådstensbasilika med to vesttårne, som blev bygget i ca. 1080 på initiativ af kong Svend Estridsens tro medarbejder biskop Svend Nordmand. Går man rundt om kirken, er der mulighed for at opleve de sidste ca. 800 års arkitekturhistorie, da kapellerne blev opført i den stil, der var fremherskende på byggetidspunktet. Det unikke bygningsværk blev udpeget til UNESCOs verdensarvsliste i 1995.

  

Trekroner Kirke


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download billede i høj opløsning

Trekroner Kirke blev indvielsen i 2019 landets yngste kirke. Kirken er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter A/S. Bygningens amorfe form minder i sin grundplan om et hjerte og er støbt på stedet efter 300 forskellige forme. Den introverte kirkebygning adskiller sig fra andre bygninger i Trekronerområdet, hvilket også var menighedsrådets intention, da det ønskede at signalere, at det, der foregår inden for murene, handler om noget, der ikke hører hverdagen til. Kirken er enkelt udsmykket af kunstneren Henrik Plenge Jakobsen, der inviterede kunstnerne Lea Porsager og Alexander Tovborg med i projektet.

 

Musicon


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download billede i høj opløsning

Rabalderstræde er hovedgaden i den nye bydel Musicon, der blev anlagt efter, at en betonfabrik lukkede. I bydelen findes bl.a. RAGNAROCK — Museet for pop, rock og ungdomskultur, Roskilde Festival Højskole og en skaterbane, der samtidig fungerer som overløbsanlæg. I 2006 flyttede skatermiljøet ind i Hal 12 som en del af det nye boligkvarter med plads til kreative og kulturelle virksomheder.

Musicon har forvandlet sig fra et forladt industriområde til en ny bydel, og udbygningen fortsætter ind i 2020’erne.

 

Bidstrup Skovene og Nationalpark Skjoldungernes Land


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download billedet i høj opløsning

Udsigt over Bidstrup Skovene med Elverdamså, der løber i nordvestlig retning gennem det kuperede landskab. Byen i baggrunden er Kirke Hvalsø. Skovene er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land og rummer forskellige naturtyper som overdrev, græsningsenge og moser. Skovene er af stor rekreativ betydning for Lejre Kommune, da de tilbyder en bred vifte af friluftsaktiviteter.

 

Ledreborg Slotskapel


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download billedet i høj opløsning

Ledreborg Slotskapel blev indviet d. 28. juni 1747. Frem til 1899, hvor det blev nedlagt, fungerede det som slotskapel og sognekirke. Femte generation af Holstein-Ledreborg-slægten, greve og konseilspræsident Ludvig Holstein, konverterede som ung til katolicismen. Han fik efter nedlæggelsen indrettet kapellet til katolsk brug, og i 1910 afholdtes den første katolske messe for Ledreborgs beboere. I dag danner kapellet fortsat ramme om afholdelse af katolsk messe en gang om måneden.

Sagnlandet Lejre


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download billedet i høj opløsning

 

Sagnlandet Lejre blev stiftet i 1964 under navnet Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter og er et forsknings- og formidlingscenter. Med rekonstruktioner og forsøg skabes her viden om fortidens teknikker og dagligdag fra stenalder til 1800-tallet. Den selvejende institution skiftede i 2009 navn til Sagnlandet Lejre. Formidlingen sker i arbejdende værksteder, fx en rekonstrueret jernalderlandsby og en stenalderboplads. I Sagnlandet Lejre er også genskabt den største af kongehallerne fra vikingetiden ved Gammel Lejre.

I 2020 åbnede en rekonstrueret og imponerende kongehal fra vikingetiden på 61 m i Sagnlandet Lejre. Denne er genskabt på baggrund af arkæologiske fund fra Gammel Lejre.

 

Ledreborg


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download billedet i høj opløsning

Ledreborg er anlagt efter barokkens principper om symmetri omkring en nordsyd-gående akse, der er bygningernes og haveanlæggets centrum. Den gule hovedbygnings akse er markeret af midtrisalitten og afsluttes af to siderisalitter markeret af røde pilastre. Terrænet i haveanlægget falder ned mod Kornerup Å og med et spejlbassin i midten. Faldet udnyttes til terrasser og et kaskadeanlæg med springvand.

Ledreborg ved Lejre hører til blandt de mest helstøbte barok‐ og rokokoherregårdsanlæg i Danmark.

 

Mosede Fiskerihavn


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download billedet i høj opløsning

Mosede Fiskerihavn er, som navnet angiver, oprindelig anlagt som havn for fiskekuttere. Der er stadig erhvervsfiskeri fra havnen, hvilket er med til at give et særligt miljø i havnen. I dag er det dog lystbåde, der optager de fleste pladser.

 

Mosede Fort i Køge Bugt


Foto: Greve Kommunearkiv – download billedet


Mosede Batteri – eller Mosede Fort, som det oftest kaldes – blev bygget 1913‐16 som et kystbatteri helt ud på stranden i den nordlige del af Køge Bugt. Fortets besætning blev løbende trænet ved øvelser under stationeringen, og ud over oplæring i anvendelsen af batteriets moderne haubitser og antiluftskyts trænede man, som billedet viser, også ældre kampteknik.

Soldater træner fægtning på stranden foran Mosede Fort omkring 1918.

 

 

Greve Præstegård


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download billedet i høj opløsning

 Greve Præstegård brændte i 1788, og præsten Jens Nicolai Engelstoft, der virkede her 1773‐96, opførte den hvidtede og stråtækte præstegård, der muligvis står på middelalderlige fundamenter. Præstegården har desuden en frontispice og blev ombygget i 1923. Sammen med kirke og kirkegård udgør præstegården et vigtigt element i bymiljøet. Den trelængede Greve Præstegård er fra sidst i 1700-tallet og ligger vest for Greve Kirke. Præstegården blev fredet i 1950.

  

Trylleskoven


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download billedet i høj opløsning

Trylleskoven blev kort før år 1900 plantet med fyrretræer på nogle lyngarealer, der stadig findes rester af nord for skoven. I dag ejes skoven af Solrød Kommune, som den oprindelige ejer, Carlsen-Langes Legatstiftelse, gav skoven til i 1972, da skovdriften ikke var rentabel på den sandede jord.

 

Karlstrup Kalkgrav


Foto: Solrød Kommunes Lokalarkiv – download billedet


Da Kagstrup Kalkværker blev oprettet i 1896, blev der bygget produktionsanlæg samt en kalkovn til brænding af kalk i bruddet. Produktionen fortsatte stort set uændret frem til 1934, hvor der var behov for at bygge en ny ovn. I dag er hverken bygninger eller produktionsanlæg fra denne tid bevaret, men den tidligere bestyrerbolig fra 1909 ligger stadig på kanten af bruddet.

Her ses kalkværket i 1906 med kalkovnen i centrum af billedet.

  

Havdrup Bymidte


Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download billedet i høj opløsning

Havdrup bymidte har fået et ansigtsløft, bl.a. er Hovedgaden blevet lukket for trafik mellem Møllemarken og Skovvej, og stationspladsen er blevet bundet sammen med centergaden. Der er også blevet mere plads til de bløde trafikanter, og ikke mindst har vovehalse fået plads på den nye skaterbane. Omdannelsen er tegnet af Møller & Grønborg (i dag: LYTT Architecture) og blev indviet i december 2020.

 

Trylleskov Strand


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021  – download billedet i høj opløsning

I den nordlige del af Solrød Strand ligger den nye bydel Trylleskov Strand, der på sigt skal rumme omkring 750 boliger. Bebyggelsen, der kommer til at bestå af bl.a. rækkehuse og punkthuse, ligger tæt på stranden og de rekreative arealer Karlstrup og Engstrup Moser. På billedet ses en del af Trylleskov Strand, hvor en lille sø indgår som en del af klimatilpasningen i området.