Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern udkommer 23. marts 2020.

Pressemeddelelse,

NY TRAP DANMARK BOG OM RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern Kommune
udkommer den 23. marts 2020

Få omfattende viden om Ringkøbing-Skjern Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 126 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Søndervig til Fjelstervang og fra Vedersø til Lyne.

Oplev det rige fugleliv på Tipperne og Værnengene, se Videbæks kunstpavillon, og læs om bunkeranlægget ved Hovvig. Få indblik i håndbolden i Skjern og fiskeriet i Hvide Sande Havn. Læs om betydningen af vestenvinden, vindmøllerne og turismen, og få indblik i religiøse vækkelser og Kaj Munks stærke holdninger. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Ringkøbing-Skjern Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 10: Ringkøbing-Skjern, Herning og er suppleret med et kort over Ringkøbing-Skjern Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Hans Østergaard.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/ringkoebing-skjern-kommune/

 

Fakta
Bogen er på 140 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Ringkøbing-Skjern Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 279,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 23. marts 2020. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som plankort til at indramme og hænge op på væggen.

 

6-stjernet anmeldelse
I november 2019 udkom den 264 sider store Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern, Herning i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Bogen blev godt modtaget med  flotte 6-stjernede anmeldelser i Herning Folkeblad og Nordjyske Stiftstidende. Det er indholdet om Ringkøbing-Skjern Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark vil også fra 2019 lancere digitale tjenester. trap.lex.dk giver allerede nu adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Ringkøbing-Skjern Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

EKSEMPLER PÅ INDHOLD

De efterfølgende billeder og billedtekster stammer fra Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern Kommune.
Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

 

Vestjysk grundmursbyggeri

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse

Hedehusmandsstedet Gåsemandens Gård er et fint eksempel på det vestjyske grundmursbyggeri. Den blev opført i 1789 som en enkelt længe på en udstykket grund fra herregården Grubbesholm, men blev med tiden udbygget. Omkring 1878 stod den som en grundmuret firlænget gård. Som det ses hos mange af de vestjyske grundmurede gårde, er der, inspireret af byens huse, mange fine detaljer ud mod haven, hvorimod facaden mod gården er mindre pyntet. Gården blev fredet i 1995 og har været åben for publikum siden 1999.

 

Søndervig Strand

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse

Bølgerne bruser, og sandet fyger på en blæsende, men solrig dag ved Søndervig Strand sidst i august. Stranden, som er en af kommunens seks Blå Flag-strande, er 50‑160 m bred og består overvejende af fint sand. I sommerhalvåret er stranden meget populær, men badende skal dog være opmærksomme på revlehuller, der er fordybninger på tværs af revlerne, som gennemstrømmes af den stærke, udadgående strøm.

 

Tipperne og Værnengene

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse

I bunden af Ringkøbing Fjord strækker Tipperne og Værnengene sig op som en halvø mellem Falen Dyb og Nyminde Strøm. Den ca. 3.000 ha store Tipperhalvø opstod, da forbindelsen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet i 1700- og 1800-tallet rykkede ca. 15 km sydpå, så de gamle klitter blev undermineret. Den efterfølgende sandflugt opbyggede store sandflader, som efterhånden blev dækket af aflejret klæg og groede til med salttålende plantearter. I dag fremstår Tipperne og Værnengene som et fladt strandengslandskab, der gennemskæres af loer og grøfter. Området udnyttes overvejende til høslæt og græsning, men i syd findes der også opdyrkede områder. Omkring Bjålum Klit i det sydvestlige hjørne af Tipperhalvøen mødes man af et klitlandskab med grå klit og grønsværsklit samt klitheder og fugtige lavninger. Tipperne og Værnengene er især kendt for deres rige fugleliv, som er blevet optalt og registreret hvert år siden 1928. Eksempelvis er Tipperne et af de vigtigste danske yngleområder for brushane og engryle. Blandt områdets mange andre ynglefugle er knarand, skeand, spidsand, atlingand, klyde, strandskade, vibe, rødben, storspove og stor kobbersneppe. I rørskoven yngler desuden både rørhøg og rørdrum, hvis karakteristiske pauken kan høres om foråret.

 

Købmand Klitgaards forretning i Hoven

Egvad Egnshistoriske Samling

Købmandsbutikkerne i de mindre landsbyer skulle dække efterspørgslen fra både by- og landområder. En blandet landhandel som købmand Klitgaards forretning i Hoven, her fotograferet omkring år 1913, havde derfor et bredt varesortiment, der omfattede alt fra dagligvarer, kolonialvarer, petroleum og gryder til reb, træskobeslag og haveredskaber.

 

Lundenæs Voldsted

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark

Det imponerende Lundenæs Voldsted ligger, hvor Skjern Å og Omme Å mødes. Oprindelig har Skjern Å løbet tæt nord om voldstedet, og området, der er blevet drænet i nyere tid, har været en del mere fugtigt, end det er i dag. Voldstedet består af to banker, en ca. 6 m høj borgbanke, der måler ca. 65 x 55 m. Borgen, der nævnes første gang i 1406, var i middelalderen omgivet af grave fyldt med vand fra Omme Å, hvis nuværende løb ses bagerst i billedet