Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern, Herning udkommer 15. november 2019

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:

Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern, Herning

udkommer 15. november 2019

 

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 10 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner. I alt har 191 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Hvide Sande til Ilskov og fra Haderup til Lyne.

Få indsigt i alt fra brunkul og mode til klitplantager, religiøse vækkelser og en særlig iværksætterånd. Læs om tekstilfabrikanten Aage Damgaards betydning for avantgardekunsten, messe- og oplevelsesindustrien i Herning samt om fuglelivet ved Ringkøbing Fjord. Tag med til den særlige Hee Kirke, den gamle Gjellerup Kirke, og besøg smugkroerne på Drivvejen. Oplev Ingvar Cronhammars skulptur Elia i den ene ende og Tipperne i den anden. Forstå vestenvindens enorme betydning for livet ved Vesterhavet, og bliv klogere på genopretningen af Skjern Å.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 
Chefredaktør Niels Elers Koch udtaler i forbindelse med udgivelsen:
”Vi har set meget frem til at præsentere dette bind, der med indhold om to spændende kommuner – Herning og Ringkøbing-Skjern – giver læsestof til alle interesserede og videbegærlige. Bogen beskriver såvel by og land som hede og kyst, og den er oplagt i ethvert midt- og vestjysk hjem – og i ethvert sommerhus.”

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern, Herning er 419,95 kr., og sidetallet er 264.  Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk/historien

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark vil også fra 2019 lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a om en webbaseret tjeneste, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks
indhold og med kreditering af fotograf.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Lyngvig Fyr (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

Lyngvig Fyr blev påbegyndt efter et skibsforlis ud for kysten i 1903, hvor 24 søfolk druknede. Arkitekt Aage V. Petersen ved Fyrvæsenet tegnede det 38 m høje fyr, som blev opført på den 17 m høje Holmsland Klit. Flammehøjden er på 53 m. Anduvningsfyret blev tændt d. 3. november 1906 med Poul Anthon Larsen som første fyrmester. I årene 1939‑45 var der radiofyr. I 1946 fik fyret el via eget elværk, men i 1955 blev det tilsluttet det offentlige elværk. Indtil 1955 var linsen drevet af et 50 kg tungt lod midt i fyret. Fyret blev automatiseret i 1965, og den sidste fyrmester flyttede i december 2006. Miljøministeriet købte fyret i 2010 og overlod året efter driften til Ringkøbing-Skjern Museum. Fra Lyngvig Fyrs udsigtsbalkon er der udblik over det fredede klitlandskab samt Ringkøbing Fjord og Vesterhavet.

 

Hvide Sande Havn (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

 Hvide Sande Havn er omdrejningspunktet for erhvervslivet i Hvide Sande. Havnen er en kommunal selvstyrehavn, der er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Dens position blev styrket ved en stor udvidelse i 2013, hvor en investering på 148 mio. kr. blev brugt til at øge havnedybden og anlægge nye og forstærkede moler, så større skibe kunne anløbe havnen. Den store investering har udbygget havnen fra at være en betydende fiskerihavn til nu også at være en godshavn og havn for offshorebranchen. Fiskeriet betyder stadig meget for havnen og byen. Siden udvidelsen er der årligt blevet landet fisk for over 200 mio. kr. Havnen skønnede i 2018, at der samlet er ca. 460 jobs i de virksomheder, der servicerer fiskeriet.

Atlantvolden (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

Langs den jyske vestkyst ligger tusindvis af tyske betonbunkere fra 2. Verdenskrig. I dag er mange dækket af sand og flyttet rundt af havets voldsomme kræfter, men der var intet tilfældigt ved bunkernes oprindelige placering. Betonanlæggene indgik som et samlet invasionsforsvar langs den europæiske Atlanterhavskyst i tyskernes såkaldte Atlantvold. I Danmark blev Atlantvolden på den jyske vestkyst anlagt fra sommeren 1942 og bestod af en række mindre forsvarsstillinger placeret med ca. 500 m’s mellemrum på de længere kyststrækninger. Bunkeranlægget ved Hovvig ligger som et monumentalt vidnesbyrd om besættelsestiden. For en del mennesker er bunkerne en fast del af det vestjyske kystlandskab, men de er også en seværdighed, der hvert år tiltrækker mange turister og besøgende.

Museer i Videbæk Anlæg (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

I Videbæk Anlæg ligger de to sammenbyggede museer Vestjyllands Kunstpavillon fra 2012 og Arne Haugen Sørensen Museum fra 2017. Byggeriet er tegnet af Henning Larsen, som er født i 1925 i landsbyen Opsund, 4 km vest for Videbæk. Henning Larsen forærede i 2007 Videbæk tegningerne til et udstillingssted, og siden har frivillige fået finansieret begge museer. Det gennemgående mønster i facaden på begge bygninger spiller på V’et i Videbæk.

Landskabet ved Trehøje (Herning Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

En enlig bil er på vej ud ad Trehøjevej, som gennemskærer det øde, kuperede landskab ved Trehøje vest for Vildbjerg. Trehøje er en lyngklædt bakke, som ligger mellem Ørnhøj og Vildbjerg. Bakken hæver sig 105 m.o.h., og på toppen ligger de tre bronzealderhøje, som har givet bakken sit navn. Landskabet er kuperet, og bakken gennemskæres flere steder af slugter. Her på den østlige del af Skovbjerg Bakkeø ligger resterne af den tidligere vidtstrakte Tiphede, som opdyrkning og tilplantning har reduceret betydeligt. For bl.a. at bevare resterne af heden, et nærliggende egekrat og den gode udsigt blev ca. 300 ha omkring Trehøje fredet i 1951.

 

Flygtningelejrene ved Grove, Gedhus og Pilhus (Herning Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

Mod slutningen af 2. Verdenskrig, og navnlig i tiden efter tyskernes kapitulation, kom et stort antal tyske flygtninge til Danmark. Flygtningene kom hovedsagelig fra de østtyske områder på flugt fra den sovjetiske hær og blev interneret i lejre over hele landet. På Herning- og Viborgegnen blev Grovelejren og Gedhuslejren oprettet nær Flyvestation Karup, som den tyske hær havde opført under Besættelsen. Antallet af flygtninge i de to lejre steg støt og var i august 1945 på omkring 7.000 personer. I dag er det eneste spor efter flygtningelejren en murstensbygning ved Gedhus og de gravpladser, der blev anlagt ved kirkerne i Grove og Gedhus, hvor 2.627 tyske flygtninge og soldater ligger begravet. På billedet ses snorlige rækker af granitkors på den tyske afdeling af Grove Kirkegård. Her ligger 1.119 flygtninge, der omkom i flygtningelejren efter 2. Verdenskrig. I dag vedligeholdes kirkegården af den tyske stat.

Herning Højskole (Herning Kommune)

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark

Bygningsanlægget, som mellem 1961 og 2007 husede Herning Højskole, ligger i Birk Centerpark, hvor højhuset rager op blandt den lavere omkringliggende bebyggelse og skaber en dramatisk effekt mellem det vertikale og det horisontale. Højskoleanlægget blev tegnet af Tyge Arnfred og Viggo Møller-Jensen, som i første omgang havde skitseret en lav bygning, der passede til det flade hedelandskab. Bygherrerne, Aage, Knud og Mads Eg Damgaard, insisterede imidlertid på, at bygningen skulle stå som et markant vartegn, og bad derfor arkitekterne om at tegne et højhus. Højskoleanlægget blev fredet i 2018, og fredningen omfatter bygningerne fra 1961 med alle gårdrum og gårdhaver samt de senere tilkomne bygninger: teaterbygningen, indviet i 1978, musikbygningen, indviet i 1980, den tilbyggede lærerbolig fra 1985 og de bevarede dele af C. Th. Sørensen og Ole Nørgårds haveanlæg, spejldammen, branddammen og det omgivende areal.

Oplevelsesbyen Herning (Herning Kommune)

Foto: MCH/Luftfoto Danmark, 2018

Oplevelseskoncernen MCH A/S omfatter MCH Messecenter Herning, Jyske Bank Boxen, MCH Arena og MCH Herning Kongrescenter. De fire lokationer tiltrak i 2018 over 1,1 mio. besøgende til 326 arrangementer i form af messer, udstillinger, kongresser, møder, fester, kultur- og sportsarrangementer. Hermed cementerede Herning sin position som et af Nordens førende oplevelsescentre. Flest besøgende kom der til messerne med 428.619 fulgt af arrangementerne i Jyske Bank Boxen med 409.304 besøgende.