Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg udkommer 23. september 2021

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg


Udkommer 23. september 2021

Forsiden:  Udsigt fra bunden af Lammefjord ved Grevinge Kanalvej.
Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 21 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommuner. I alt har 162 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Røsnæs Fyr til Gamløse på Orø og fra Yderby Lyng på Sjællands Odde til Løve syd for Høng.

Landindvindinger, teaterliv og bioteknologi. Højskoler, fritidshuse og arkæologiske fund. Gå på opdagelse i det nordvestlige Sjælland, der både rummer den inddæmmede Lammefjord, en vigtig industri med Novo Nordisk A/S i spidsen og landets største teleskop i Observatoriet i Brorfelde i De Sjællandske Alper. Læs om Geopark Odsherred, Kalundborg Symbiose og Bedre Byggeskik, og bliv klogere på Odsherredbuerne, Tissøbebyggelsen, Solvognen og Tveje Merløse Kirke. Tag med til solrige Røsnæs med det særlige plante- og dyreliv, til Dragsholm, der tidligere var en bispeborg, og besøg Oplevelsescenter Nyvang eller dyrk motion i Sportsbyen i Holbæk. Arkitekternes unikke sommerhuse, gavlmalerierne i Holbæk og energikoncernen Andel er også beskrevet, ligesom Odsherredsmalerne, Sigrid Undset og Sommerland Sjælland har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg 449,95 kr., og bogen er på 292 sider.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Arrangement i Kalundborghallen 23. september
Biblioteket i Kalundborg arrangerer lanceringsforedrag i Kalundborghallen den 23. september kl. 19-21. Læs mere her og køb billetter her: https://www.kalundborgbib.dk/arrangementer/biblioteksklubben/foredrag-trap-danmark-om-kalundborg

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommuner vil blive tilgængeliggjort senere i 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

 

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Download billeder i høj opløsning på http://www.trap.dk/presse

 

Klintebjerg i Geopark Odsherred

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Blandt de mange geologiske dannelser, som indgår i Geopark Odsherred, er Klintebjerg, som for ca. 7.000 år siden var en ø i Littorinahavet (Stenalderhavet). Selv om landhævning og marine dannelser siden har gjort øen landfast med det øvrige Odsherred, er nogle af Littorinahavets gamle kystklinter bevaret og kan i dag ses som de stejle, kratdækkede skrænter ud mod Kattegat.

 

Kongestenen i Rørvig Sandflugtsplantage

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

I Rørvig Sandflugtsplantage står Kongestenen, rejst i 1949, der skal markere, at der her i området har ligget et tingsted, Isøre Ting. Der er dog stadig usikkerhed om, hvor selve tingstedet lå i middelalderen. Det omtales af Saxo som rigets øverste myndighed og det sted, hvor kongerne Harald Hen og Niels blev kronet, hvilket skete i hhv. 1074 og 1104. Ifølge Saxo var det også på Isøre Ting, at kristendommen blev indført; denne oplysning er dog senere helt tilbagevist.

 

Vejrhøjbuen

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Nordvest for Lammefjord hæver Vejrhøjbuen med Veddinge Bakker sig højt op over landskabet. Det bueformede bakkedrag, som udgør en af de tre Odsherredbuer, blev skabt af Bælthavisen, der i sidste istid skød frem fra sydøst og brød det foranliggende landskab op i flager. Flagerne blev skubbet sammen langs isens rand som et vældigt system af parallelle bakker med mellemliggende lavninger, som i dag rummer moser og søer. Den store istunge lå i den nu tørlagte Lammefjord bag randmorænen, hvis bueform afspejler istungens rand.

 

Rørvig Kirke

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

Rørvig Kirke er en af de få danske landsbykirker, der er holdt helt i gult. Farven blev i 1700-tallet populær i slots- og palæarkitekturen, og siden blev enkelte kirker også kalket gule. Kirken i Rørvig omtales første gang som gulkalket i 1860.

 

Holbæk Havn

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Med udsigt til Holbæk Fjord og tæt på byens centrum har byggeriet på Holbæk Havn, i området omkring Krags Brygge og Isefjords Allé, en eftertragtet beliggenhed. Flere lejlighedskomplekser er de seneste år skudt op i området. De har navne som Vestbryggen, Østbryggen og Holbæk Havneby. Centralt på fotoet ses Holbæk Fjordtårn, der stod indflytningsklart i december 2019.

 

De Sjællandske Alper

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Kvæg græsser i det åbne, kuperede landskab, som præger området omkring Observatoriet i Brorfelde. Det dramatiske bakkeland, som kaldes Brorfeldemassivet eller De Sjællandske Alper, blev skabt af isen i slutningen af sidste istid og strækker sig østpå forbi Maglesø og Sofieholm. En del af landskabet er skovdækket, mens kvæggræssede overdrev dominerer massivets lysåbne arealer.

 

Tveje Merløse Kirke

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Tveje Merløse Kirke er opført ca. 1125-50. Landsbyen hørte indtil midten af 1100-tallet til biskop Absalons private gods, som han senere skænkede til Sorø Kloster. Derfor menes kirken at kunne knyttes til Hvideslægten. Kirken, der hører til en meget tidlig gruppe af romanske kirker på Sjælland, er mod vest forsynet med en imponerende totårnsfacade, formentlig med forbillede i biskop Svend Nordmands frådstenskatedral fra ca. 1080, der er Roskildes ældst kendte domkirke.

 

Orø

 

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

I bunden af Isefjord, mellem Tuse Næs og Hornsherred, ligger den ca. 1.500 ha store Orø, der i Kong Valdemars Jordebog fra 1231 benævnes Wartharo efter det gamle danske warth, der formentlig betyder »vagt«. Og vagt synes passende, for skulle man længere ned i Isefjord, gik turen forbi Orø ad enten Vesterløb eller Østerløb, som har været overvåget fra hhv. et formodet varslingsanlæg på Børrehoved og fra voldstedet Børreklak i øens sydøstlige hjørne. Funktionen som vagtpost er for længst forbi, og i dag er Orø ikke bare en populær turistdestination, men også et attraktivt sted at bosætte sig. I 2021 var Orøs fastboende befolkning på 968 personer.

 

Højbyen i Kalundborg

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Kalundborg er en gammel købstad, anlagt af stormanden Esbern Snare inderst i Kalundborg Fjord omkring 1170. På denne strategiske placering, hvor naturhavnen Hærvig siden vikingetiden havde været samlingssted for ledingsflåden, anlagde han en borg, som byen voksede frem omkring. Bydelen kaldes i dag Højbyen og har den unikke Vor Frue Kirke som sit midtpunkt.

 

Kragerupgård

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Herregården Kragerupgårds historie går tilbage til 1327. I dag fremstår den klassicistisk med bygninger fra årene 1801-02, der har en klart markeret symmetri og midtrisalit med buegavl som akse i det trefløjede anlæg. Herregården drives i 2021 som landbrug, hotel- og konferecevirksomhed, ligesom der er flere oplevelsestilbud, som Go High, i aktivitetsparken.

 

Kalundborg Symbiose

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

De karakteristiske grønne rør ses flere steder i Kalundborg Kommune. Rørene forbinder de virksomheder, der er en del af Kalundborg Symbiose. Over 30 km rør bruges til at transportere restprodukter som fx vand for at optimere ressourceforbruget mellem virksomhederne.

 

Røsnæs

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020

Fra Kalundborg i bunden af Kalundborg Fjord strækker halvøen Røsnæs sig 15 km ud i Storebælt og danner Sjællands vestligste punkt. Placeringen har tidligere givet Røsnæs en vis strategisk betydning, men i dag er halvøen især kendt for sit lune, solrige klima, som bl.a. har dannet grundlag for anlæggelsen af vingårde, og et landskab med høje kystskrænter og bakkede overdrevsarealer. Den landskabelige skønhed og halvøens særlige dyre- og planteliv betød, at Røsnæs i 2018 blev udvalgt som et af de i alt 15 natursteder, der udgør Danmarks Naturkanon.