Trap Danmark: Odder Kommune udkommer 29. sept. 2020

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM ODDER KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Forsidefoto: Norsminde Fjord med kornmarker.
Foto: Mads Krabbe/Trap Danmark, 2019

Trap Danmark: Odder Kommune
udkommer den 29. september 2020

Få omfattende viden om Odder Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 135 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Torrild til Tunø og fra Norsminde Fjord til Gylling Næs.

Læs om Randlev Præstegård, besøg Vandhalla på Egmont Højskolen, og se styltetårnet i Torrild Kirke. Bliv klogere på Narayana Press og få historien om, hvordan Hov blev til Hou. Tejsten og traxaerne på Tunø er også med – ligesom barnevognsfabrikken fra 1925 har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Odder Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 13: Horsens, Odder, Samsø, Hedensted og er suppleret med et kort over Odder Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Uffe Jensen.

Opdag Danmark – med Trap.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/odder-kommune/

 

Fakta
Bogen er på 80 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Odder Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 199,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 29. september 2020. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som plankort til at indramme og hænge op på væggen.

 

Fra bind til kommunebog
I april 2020 udkom den 354 sider store Trap Danmark, 6. udgave bind 13: Horsens, Odder, Samsø, Hedensted i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Odder Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Odder Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark lancerer også digitale tjenester. trap.lex.dk giver allerede nu adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Odder Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

 Eksempler på indhold:

 

De efterfølgende billeder og billedtekster stammer fra Trap Danmark: Odder Kommune.
Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

Atommarch i Odder

 Foto: Niels Otzen, Odder/Odder Lokalhistoriske Arkiv – download billedet på www.trap.dk/presse   

Atommarchen mellem Gylling Næs og Aarhus i 1978 på vej igennem Odder. Gylling Næs var blevet udpeget som stedet for Danmarks første atomkraftværk, og i august 1978 kulminerede modstanden mod atomkraft i atommarcher i Jylland og på Sjælland, der samlede 50.000 mennesker. Den folkelige modstand var så stor, at Folketinget i 1985 opgav at anvende atomkraft i Danmark.

 

Obelisk for Dorothea Sophie

Foto: Mads Krabbe/Trap Danmark, 2019 – download billedet på www.trap.dk/presse

I en lysning i parken ved herregården Rathlousdal står denne obelisk. Godsejeren J.O. Schack-Rathlou, der i årene efter 1773 anlagde en større park i tilknytning til herregården, indrettede en lille mindelund for sin datter Dorothea Sophie, da hun døde i 1778. Monumentet, der blev fredet i 1948, er udført som en høj obelisk i marmor og består af forskellige blokke; i den øverste er indlagt en rund, hvid sten med indskrift. Obelisken fra 1783 er udført af billedhuggeren Johannes Wiedewelt.

Norsminde Fjord

Foto: Mads Krabbe/Trap Danmark, 2019 – download billedet på www.trap.dk/presse      

Vinden giver krusninger på Norsminde Fjord på en diset højsommerdag, hvor en terne hviler på en bundgarnspæl, og bådene vugger stille på bølgerne. I dag har Norsminde Fjord mest karakter af et meget lavvandet nor. Gennemsnitsdybden ligger på bare 60 cm, og kun ved slusen og i den korte rende, som løber ind i fjorden, nås dybder på knap 2 m. Norsminde Fjord er ret næringsbelastet. Tidligere kom de fleste næringsstoffer fra byspildevand, men i dag er det især landbruget, som bidrager til belastningen af fjorden.