Trap Danmark: Nyborg Kommune udkommer 24. november 2021

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM NYBORG KOMMUNE

 

 

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Nyborg Kommune
udkommer den 24. november 2021

 

Få omfattende viden om Nyborg Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 129 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Ravnholt til Knudshoved og fra Risinge Hoved til Langå.

Bliv klogere på Slaget ved Nyborg, det middelalderlige parlament danehof og på Nyborg Slots udvikling. Læs om forbindelsen til Sjælland og en af verdens største broer. Få indblik i herregårdene Rygård, Ørbæklunde og Holckenhavn; læs om både Hjulby Mose, Nyborg Voldspil og Ørbæk Marked samt om virksomheder som Daloon og Trioplast Nyborg A/S. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Nyborg Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 18: Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg og er suppleret med et kort over Nyborg Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Kenneth Muhs.

Opdag Danmark – med Trap.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/nyborg-kommune/

 

Fakta

Bogen er på 88 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Nyborg Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 199,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 24. november 2021. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som planokort til at indramme og hænge op på væggen.

 

Fra bind til kommunebog

I juni 2021 udkom den 369 sider store Trap Danmark: Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg  i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Nyborg Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Nyborg Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark lancerer også digitale tjenester. trap.lex.dk giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Kerteminde Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i 2022.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

Nyborgs historiske bykerne

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Dronefoto af Nyborgs historiske bykerne set fra nordvest. I forgrunden ses voldgrave og jordværker fra de bastioner, Frederik 3. lod anlægge i 1660’erne, og umiddelbart bag alléen på voldværkernes top ses Nyborg Slots bevarede middelalderfløj, Kongefløjen, som blev påbegyndt tidligt i 1200-tallet. I billedets øverste del fortoner Knudshoved sig, og Storebæltsbroens lavbro forsvinder ud af billedet øverst til venstre. Havnen ses i billedets højre side.

Kajbjerg Skov

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Kajbjerg Skov når næsten helt ud til Storebælt, hvor skovbrynet dannes af en broget blanding af selvsåede løvtræer, afsluttet af en bræmme af hindbær og ørnebregner. Den smalle strand og skovbrynet adskilles af strandvolde samt af et lille surt overdrev i syd. Strandvoldene er forholdsvis stabile og dækkes overvejende af en flerårig vegetation. De er i en god naturtilstand, men trues af tilgroning med bl.a. den invasive rynket rose.

 

Holckenhavn

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download i høj opløsning på www.trap.dk/presse

På Fyn ligger herregårdene tæt, og blandt dem er en række velbevarede eksempler fra senmiddelalder og renæssance. I Nyborg Kommune findes den sengotiske Rygård, mens renæssanceherregårdene bl.a. tæller Ørbæklunde og Holckenhavn. Holckenhavn er Fyns største herregård med en velbevaret og fredet samling renæssancebygninger fra omkring 1579-85, der trods flere ombygninger opleves som en helhed pga. det fælles ydre af røde tegl og bemaling. Fredningen knytter sig også til broen over voldgravene med støbejernsværk og lygtestandere.