Trap Danmark: Langeland udkommer 22. februar 2022

Pressemeddelelse,

NY TRAP DANMARK BOG OM LANGELAND KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

NY TRAP DANMARK BOG OM LANGELAND KOMMUNE


Trap Danmark: Langeland
udkommer den 22. februar 2022

 

Få omfattende viden om Langeland Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 123 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Strynø til Spodsbjerg og fra Hou og Lohals i nord til Bagenkop i syd.

Besøg Geosite Ristinge Klint, tag med til Rudkøbings gamle bykerne og til den nye bydel opkaldt efter bysbarnet H.C. Ørsted. Læs om TICKON, Langelandsfestivalen og om Tranekær, der oprindelig var en borg. Bliv klogere på Langelands mange hatbakker og på det varierede landskab ved Gulstav. Koldkrigsmuseet Langelandsfort og pølserne med knækket er naturligvis også omtalt. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Langeland Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 20: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø og er suppleret med et kort over Langeland Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Tonni Hansen.

Opdag Danmark – med Trap.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/langeland-kommune/

 

Fakta

Bogen er på 80 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Langeland Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 199,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 22. februar 2022. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som planokort til at indramme og hænge op på væggen.

 

Fra bind til kommunebog

I september 2021 udkom den 320 sider store Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Langeland Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Langeland Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

 

Trap Danmark findes også på trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indhold om Langeland Kommune indgår ligeledes i denne tjeneste.

 

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

Ristinge Klint

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse  

Ristingehalvøens flade landskab ender abrupt i den stejle Ristinge Klint mod syd, mens odden Ristinge Hale snor sig ud i Marstal Bugt mod vest. Den høje klint indeholder bl.a. Cyprina Ler, som blev aflejret på lavt vand i mellemistiden Eem. Det særlige navn skyldes lerets indhold af skaller fra molboøsters, hvis videnskabelige navn tidligere var Cyprina islandica (nu Arctica islandica). Da Cyprina Leret blev aflejret, var havet lunere og svarede til, hvad man i dag kan opleve langs den franske Atlanterhavskyst.

 

Havnen i Rudkøbing

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse  

Rudkøbings vestvendte havneanlæg ligger med direkte adgang til Det Sydfynske Øhav. Havnen inkluderer en erhvervs-, en lystbåde- og en trafikhavn med forbindelser til Marstal på Ærø og Strynø. I baggrunden ses Langelandsbroen, der forbinder Langeland til Siø og derfra videre forbindelse til Tåsinge og Fyn.

 

Tranekær

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse  

Højt i landskabet ligger Tranekær på en borgbanke fra 1200-tallet. Hovedbygningen består af to sammenbyggede fløje med kraftigt rødkalkede mure og kamtakkede gavle. Det middelalderlige udtryk blev genfortolket i nygotik i midten af 1800-tallet af arkitekt N.S. Nebelong. Fredningen af hele anlægget omfatter også en tepavillon, teaterbygning og herskabsstald som et eksempel på et samlet herregårdsmiljø.