Trap Danmark: Læsø udkommer 22. juni 2017

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE

Trap Danmark: Læsø udkommer 22. juni 2017

Trap Danmark: Læsø udkommer 22. juni 2017


En ny indbydende bog med 68 siders kvalitetsindhold om Læsø udkommer 22. juni 2017. I et blødt og bøjeligt omslag – lige til at tage med over i sofaen for at fordybe sig i øens natur, kultur og historie. Eller til at tage med på opdagelsestur på øen.

Trap Danmark: Læsø er faglig og velskrevet viden om Læsø – flot illustreret med både historiske fotos og helt nye billeder. Bagerst i bogen er endvidere indlagt et folde-ud-kort over øen i målestoksforholdet 1:75.000. Bogen indledes med et forord af borgmester Tobias Birch Johansen.

Trap Danmark: Læsø er for alle læsøboer, besøgende, turister og andre, der vil vide det væsentligste om Læsøs natur og landskab, historie, byer, kultur samt samfunds- og erhvervsliv.

Fra det mest almindelige til det mest specielle
Få viden om saltets betydning for Læsø og om øens specielle tangtage. Læs om skattefundet ved Bogøgård og strandinger omkring Læsø. Gå på opdagelse i geologien, og lær om dannelsen af Læsø. Få fakta om alt fra ensianblåfuglen, læsømål og Læsø Litteraturfestival til befolkningsudviklingen og beskæftigelses-fordelingen. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

I november 2016 udkom et Trap Danmark-bind på 318 sider som det første i et bogværk på 34 bind om hele Danmark. Det omhandlede Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner i ét samlet bind. Det er Læsøindholdet i dette bind, der nu bliver til en selvstændig Læsøbog henvendt til en bredere målgruppe og tilføjet et folde-ud-kort.

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. I alt har 126 forskere og eksperter bidraget til tilblivelsen af Trap Danmark: Læsø. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer.

Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Læsø er kr. 149,95.
Bogen kan købes hos Læsøs 2 turistbureauer, Læsø Museum og hos boghandlere i Frederikshavn, Skagen og Hjørring. Den kan bestilles hos alle landets boghandlere og købes online f.eks. på www.arnoldbusck.dk/trap, www.bog-ide.dk eller www.saxo.com. Se mere på www.trap.dk/kommunebog/laesoe/

Eksempler på indhold i Trap Danmark: Læsø.

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Billederne kan downloades i høj kvalitet på www.trap.dk/presse/

BANGSBOFYRREN

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

I midten af 1700-tallet plantede Poul Winther en skovfyr fra heden i sin have. Den i dag ca. 10 m høje Bangsbofyr står ved Bangsbogårde og er formentlig den sidste af de oprindelige danske skovfyr. Bangsbofyrren er fredet.

DEN UNGE Ø

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Læsø er en ung ø. For blot omkring 4.900 år siden dukkede den op af havet, presset op af den landhævning, som satte i gang, da den sidste istids gletsjere var smeltet bort. Landhævningen foregår stadig, og hurtigere ved Læsø end noget andet sted i Danmark. Det medfører, at øen hæver sig ca. 2,3 mm om året. Derudover forøger de meget lavvandede områder ud for øens syd- og sydøst-kyst Læsøs landareal med ca. 50 % ved lavvande. Billedet viser græssende heste, der hjælper med at holde Rønnernes vidstrakte strandenge fri for trævækst, mens den gule engmyre bryder det ellers flade landskab med sine utallige tuer.

SALTSYDERIER

 

Ruiner efter saltsyderier. Udarbejdet af GEUS efter oplæg af statsgeolog Jens Morten Hansen

Ruiner efter saltsyderier på Kringelrøn og Langerøn. Som følge af landhævningen efter sidste istid har Læsøs sydkyster konstant forskudt sig ud i det lave vand mod syd sammen med de områder, hvor det hypersaline grundvand dannes. Ruiner efter saltsyderier er fundet på lange rækker langs disse forhenværende kystlinjer, og det antages, at saltsyderierne med jævne mellemrum er flyttet nærmere havet og det hypersaline grundvand, efterhånden som kysten rykkede sig.

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Saltsydning hos Læsø Saltsyderi efter middelalderlige principper. Det store overfladeareal i de 1 x 2 m store saltpander sikrer en høj fordampning. Det hypersaline grundvand skal varmes langsomt op og derefter holdes på en temperatur mellem 80 °C og 85 °C. Saltet fjernes, efterhånden som det udkrystalliseres, hvorefter nyt vand tilføres.

ENSIANBLÅFUGLEN OG MYRERNE


Foto: Lars Gejl/Biofoto/Scanpix

Ensianblåfugl er en dagsommerfugl, som har udliciteret sin yngelpleje til myrer. Den lægger sine æg på klokkeensian, hvor larverne lever de første to-tre uger af deres liv. Herefter lader de sig falde til jorden. Larverne afsondrer et sekret, som får dem til at dufte af myrelarve. Hvis en arbejdermyre opdager dem, vil den derfor tage dem med tilbage til boet og opfodre dem, som var de »rigtige« myrelarver. Tidligere havde Læsø en af Europas største bestande af ensianblåfugl. I dag er sommerfuglen dog truet, fordi larvens værtsplante, klokkeensian, er gået meget tilbage.

Billeder og tekst må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf.
Billederne kan downloades på www.trap.dk/presse/
For yderligere information:

Kontakt kommunikationsansvarlig Peter Lyth på [email protected] eller 40 50 18 33 eller chefredaktør Niels Elers Koch på [email protected] eller 21 23 07 42 

Trap Danmark er et kæmpe univers af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikalske informationer om Danmark. Bogværket udkommer i 34 rigt illustrerede bind, som kommunebøger samt som et omfattende digitalt univers. Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond med en samlet bevilling på 130 mio. kr. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk