Trap Danmark: København I og II udkommer 27. november 2020

Pressemeddelelse,

To nye bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: København I og II
udkommer 27. november 2020

Download billeder af de to bind i høj opløsning på www.trap.dk/presse
Forsidefotos af Nana Reimers og Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark

Trap Danmark: København I og II udgør en del af Trap Danmark 6. udgaves bogværk på 34 bind om alle landets kommuner. I alt har 157 forskere og eksperter har bidraget med viden til de to bind om Københavns Kommune.

København I beskriver det væsentligste fra Absalon til Amager Bakke og fra Mindelunden til Mærsk Tårnet. Læs om Københavns volde, bombardementet i 1807 og om, hvordan byen sprængte sine rammer i midten af 1800-tallet. Få indblik i indvandring gennem århundreder og i, hvordan kommunen siden årtusindskiftet har gennemlevet en udvikling med stigende befolkningstal og økonomisk fremgang. Tag på rejse fra Christian 4.s København til det nye Nordhavn, og se, hvordan byen har ændret sig ved landindvinding og metrobyggeri. Amalienborg, DR Byen og Operaen er også med – ligesom sportens København, Gasolin’ og Homo Metropolis har fået plads.

København I giver en overordnet beskrivelse af kommunens natur og landskab, historie, kultur og de store kulturinstitutioner samt samfundsmæssige forhold med omtale af vigtige virksomheder, institutioner og organisationer.

København II dækker ti bydele: Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Vanløse, Valby, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro-Kongens Enghave, Indre By, Amager Øst og Amager Vest. Få indblik i den enkelte bydel eller et godt overblik over hovedstadens mangfoldighed. Læs om Grundtvigs Kirke, Blågårds Plads, Kødbyens historie og om skovhornuglerne på Vestre Kirkegård. Få indblik i tilblivelsen af Christianshavn og Ørestad, og læs om både barokbygninger i Indre By og byfornyelse på Vesterbro. FN Byen, Christiansborg Slot og Brumleby er også med – ligesom Sundby, Grønttorvet og Ungdomshuset har fået plads.

København II beskriver bl.a. parker og grønne områder i bydelene, lokalhistorie, arkitektur, kunst i det offentlige rum, kirker, skoler samt bydelenes befolkningsmæssige og økonomiske karakteristika.

Opdag Danmark – med Trap.


Rekvirér de to bind som presse-eksemplarer. Skriv til PL@trap.dk


Hvordan bindene er blevet til

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for de to bind er 449,95 kr. stykket. København I er på 280 sider og København II på 308 sider. Der findes endvidere et samlet produkt med begge bind, der har vejledende pris på 799,95 kr. Bøgerne kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk/historien

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Københavns Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller nek@trap.dk
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller pl@trap.dk

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf. Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020. Download: www.trap.dk/presse

Udsigt til flere af Københavns ikoniske tårne: Rådhuset, Vor Frue Kirke og Axel Towers på Axeltorv, der er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, indviet i 2017. Til venstre herfor ses Cirkusbygningen med den karakteristiske form og forrest Paul Gernes’ sprudlende udsmykning af Palads. Yderst til venstre ses det tidligere Københavns Vandværk.

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020. Download: www.trap.dk/presse

Udsigt over den østlige del af Utterslev Mose, hvor den aflange Nordø strækker sig op langs nordsiden af Midtmosen, der fortsætter i Østmosen op mod Emdrup og Søborg. I dag ligger den opdelte Utterslev Mose i et småbakket dødislandskab, men opstod formentlig som en stor, sammenhængende sø i et dødishul i tiden efter sidste istid. Efterhånden groede søen til og blev til en uvejsom mose, der bl.a. blev udnyttet til tørvegravning. Som en østlig forlængelse af Vestvolden har mosen desuden været en del af Københavns befæstning.

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020. Download: www.trap.dk/presse

Københavns Containerterminal ligger på nuværende tidspunkt ved Levantkaj, men det er besluttet, at terminalen i 2021 flytter til spidsen af Nordhavn. Den nye terminal vil få en kajlængde på ca. 550 m.

 

Foto: Københavns Stadsarkiv – Download: www.trap.dk/presse

Behovet for transport til og fra Amager illustreres bl.a. af Langebros mange ombygninger. I 1903 var der blevet etableret en svingbro, der kunne føre sporvogne over, men i 1930 var det pga. den tiltagende trafik nødvendigt at anlægge en ny bro. En midlertidig bro fungerede i 24 år, indtil den nuværende Langebro, som vist på billedet, blev åbnet i 1954.

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2019. Download: www.trap.dk/presse

Ungdomshuset på Dortheavej 61 åbnede i 2008 og består af en hovedbygning og et anneks. Bygningerne er indrettet med forskellige faciliteter som spillestedet Dödsmaskinen, forskellige værksteder, møderum, træningslokale og husets bogcafé, som ses her. Fonden Jagtvej 69 lejer lokalerne af Københavns Kommune, hvorfra fonden også er bevilliget et driftstilskud.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020. Download: www.trap.dk/presse

På et af Københavns Kommunes højeste punkter ligger Grundtvigs Kirke, der er et mindesmærke over N.F.S. Grundtvig og derfor oprindelig blev benævnt Grundtvigs Minde-Kirke. Det monumentale bygningsværker et hovedværk i dansk arkitekturhistorie. Opførelsen af Grundtvigs Kirke begyndte allerede i 1921, men den blev først endeligt indviet i 1940. Kirken er tegnet af P.V. Jensen-Klint, der dog døde allerede i 1930, og derfor færdiggjorde hans søn Kaare Klint byggeriet.

Foto: Johannes Storm-Olsen/Nationalmuseet. Download: www.trap.dk/presse

Sporvognsskinner blokerer Amagerbrogade mellem Sverrigsgade og Blekingegade. I juni 1944 eskalerede konflikten mellem københavnerne og den tyske besættelsesmagt. De udvidede spærretider førte til strejker blandt mange arbejdere i industrien, og utilfredsheden bredte sig i befolkningen. Henrettelser og drab på flere modstandsfolk affødte optøjer over hele byen, flere steder blev der bygget barrikader i gaderne, og i nogle dage var København i militær undtagelsestilstand.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020. Download: www.trap.dk/presse

Sjællandsbroen over havneløbet i Københavns Havn forbinder Sjælland med Amager og Københavns Kommunes bydele Vesterbro-Kongens Enghave med Amager Vest. Broen blev åbnet i 1959 og tillod passage af mindre skibe ved hjælp af to broklapper. Passage blev dog umuliggjort efter åbningen af en fast jernbanebro på Sjællandsbroens sydside i 1998 i forbindelse med etableringen af Øresundsforbindelsen.

 

Foto: Danmarks Jernbanemuseum.  Download: www.trap.dk/presse

 Københavns Hovedbanegårds afgangshal i 1956. Under den imponerende træbuekonstruktion har generationer af rejsende kunnet købe en pølse med brød eller en kop kaffe inden afgang. I 1950’erne kom der endvidere automater, hvor man kunne købe alt fra regnslag og parfume til nylonstrømper.

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2019. Download: www.trap.dk/presse

Den 400 m lange og op til 12 m brede træbrygge Sandkaj Brygge blev etableret i 2017. Sandkaj var den første færdigbyggede del af det nye Nordhavn. Den ligger i Århusgadekvarteret og har udsigt mod syd til bl.a. FN-Byen og Trekroner Fort. Sandkajens vartegn er de to gamle cementsiloer, der i forbindelse med udviklingen af området blev ombygget til et samlet kontorhus. I baggrunden til venstre ses højhuset The Silo.

 

Foto: Nana Reimers / Trap Danmark, 2020. Download: www.trap.dk/presse

Borde og stole står tæt, mens snakken går til den daglige fællesspisning i Folkehuset Absalon på Sønder Boulevard. Folkehuset Absalon åbnede i 2015 i den tidligere Absalons Kirke fra 1934 og har op mod 60 forskellige aktiviteter ugentligt. Kunstneren Tal R har stået for farvesætningen i den ombyggede kirke.

 

Foto: Københavns Museum. Download: www.trap.dk/presse

Der var smukke blonder og høflig betjening i Illums bijouteri- og parfumeafdeling i 1904. Masseproducerede varer og øget velstand var grundlaget for stormagasinerne, hvor overklassens kvinder kunne bese varer og gøre indkøb under sømmelige forhold. Grunden til den moderne shoppingkultur var lagt.