Trap Danmark: Ikast-Brande Kommune udkommer 12. dec. 2019

Pressemeddelelse,

NY TRAP DANMARK BOG OM IKAST-BRANDE KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Ikast-Brande Kommune
udkommer den 12. december 2019

Få omfattende viden om Ikast-Brande Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 125 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Uhre til Klovborg og fra Munklinde Mose til Blåhøj.

Bliv klogere på gavlmalerierne i Brande, sportscenteret i Ikast og småkagefabrikken i Nørre Snede. Læs om datidens hosekræmmere og nutidens modeindustri, og få indsigt i alt fra den vinterlige sneloppe til kommunens store virksomheder. Gittes Monologer, Fonnesbæk Kirke og byggeriet af remisen har også fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Ikast-Brande Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 8: Viborg, Ikast-Brande og er suppleret med et kort over Ikast-Brande Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Ib Lauritsen.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/ikast-brande-kommune/

Fakta
Bogen er på 116 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Ikast-Brande Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 249,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som plankort til at indramme og hænge op på væggen.

6 stjernet anmeldelse
I oktober måned i år udkom den 272 sider store Trap Danmark: Viborg, Ikast-Brande i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Bogen blev godt modtaget med en 6-stjernet anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende. Det er indholdet om Ikast-Brande Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Ikast-Brande Kommune.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

 Trap Danmark vil også fra 2019 lancere digitale tjenester. trap.lex.dk giver allerede nu adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Ikast-Brande Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold:

De efterfølgende billeder og billedtekster stammer fra Trap Danmark: Ikast-Brande Kommune.
Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Isenbjerg Bakkeø

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse      

I størstedelen af kommunen er landskabet et virvar af bakkeøer af forskellig størrelse. Isenbjerg Bakkeø hæver sig mere end 24 m op over den jævne hedeslette i Gludsted Plantage. Bakkeøer er rester af det landskab, som blev skabt under den næstsidste istid, Saale. Da isen under sidste istid stod ved Hovedstilstandslinjen, fossede smeltevand ud fra isranden og aflejrede sand og grus på de lavereliggende dele af det ældre istidslandskab. Derved opstod det store, flade sletteland mellem bakkeøerne. Bakkeøerne adskilles af et fletværk af smeltevandssletter fra sidste istid, Weichsel. De er således rester af gamle landskabspartier fra næstsidste istid, der rager op som øer i sidste istids flade flodslettelandskab. Det betyder også, at bakkeøerne repræsenterer Danmarks ældste istidslandskaber.

 

Bølling Sø

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse      

Den genskabte Bølling Sø strækker sig på tværs af grænsen til Silkeborg Kommune nordøst for Engesvang. Søen opstod i et dødishul, men groede efterhånden til, så den allerede i stenalderen havde udviklet sig til en højmose. Da bønderne i 1872 solgte deres ejendomsret til Bølling Sø til et konsortium af kapitalstærke og spekulationslystne investorer fra København, Randers og Viborg, var den en ca. 140 ha stor hedemosesø. I 1870’erne blev den afvandet, og tørven bortgravet. I forbindelse med tørvegravningen blev der gjort en række bemærkelsesværdige arkæologiske fund, heriblandt en 12.000 år gammel rensdyrjægerboplads, en offerplads fra ældre bronzealder, bopladsen Klosterlund og moselig som Tollundmanden og Ellingkvinden. I dag kantes den genskabte sø af moser, heder og ferske enge. En rest af den oprindelige højmose er bevaret ved søens nordlige ende.

 

Hjertet

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse      

Skaterbanen i det kulturelle mødested Hjertet fra 2018, placeret lige ved Ikast-Brande Gymnasium, og er er tegnet af C.F. Møller Architects. Bygningen er opført, så den kan anvendes til forskellige formål som undervisning, motion og leg på nye måder, og rummer multisal, café, sportshaller, mødelokaler m.m. og en plads med bl.a. pumptrack, skater-, parkour-, beachvolley- og løbebaner. Der er tale om en iøjnefaldende, ny arkitektur i træ, mursten og glas med glidende overgange mellem ude og inde og spændende rumdannelser. Stedets ambition er at være rum for både de foreningsbaserede og de ikkeforeningsbaserede aktiviteter.