Trap Danmark: Holstebro Kommune udkommer 22. november 2019

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM HOLSTEBRO KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Holstebro Kommune udkommer den 22. november 2019

Få omfattende viden om Holstebro Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 118 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Ejsing til Ulfborg og fra Thorsminde til Mogenstrup.

Læs om Tvis Kloster, dragonkasernen og de fire Vosborge. Få historien om Maren å æ woun og den tidlige kultursatsning i Holstebro, og følg udviklingen op til i dag. Tag med til Vinderup, Hjerl Hede og Bur Kirke. Mød stallingen i Storå, og læs om de historiske skibsforlis ved det barske Vesterhav. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Holstebro Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 7: Lemvig, Struer, Skive, Holstebro og er suppleret med et kort over Holstebro Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester H.C. Østerby.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/holstebro-kommune/

Fakta

Bogen er på 120 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Holstebro Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 249,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere.

6 stjernet anmeldelse

I september måned i år udkom den 348 sider store Trap Danmark: Lemvig, Struer, Skive, Holstebro i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Bogen blev godt modtaget med en 6-stjernet anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende. Det er indholdet om Holstebro Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Holstebro Kommune.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark vil også fra 2019 lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a om en webbaseret tjeneste, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Holstebro Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller nek@trap.dk
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller pl@trap.dk

Eksempler på indhold:

De efterfølgende billeder og billedtekster stammer fra Trap Danmark: Holstebro Kommune.
Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning på www.trap.dk/presse

THORSMINDE

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billedet på www.trap.dk/presse 

Thorsminde voksede op efter anlæggelsen af en sluse i årene 1868-70, og en havn blev etableret i 1930’erne efter en modernisering af slusen i 1931. En større, moderne fiskerihavn blev bygget på vestsiden af tangen i 1967. De to dele af byen er forbundet af en vejbro over slusen. Slusen bliver også brugt til gennemsejling af joller og pramme til og fra fjorden. Området omkring slusen er populært blandt lystfiskere. Der kan fiskes på både yder- og indersiden af slusen, hvor flere platforme giver gode betingelser for fiskeriet af særligt sild, hornfisk og makrel.

HUSBY KLIT

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billedet på www.trap.dk/presse 

Den lange Husby Klit strækker sig fra det sydvestlige hjørne af Nissum Fjord og sydpå langs Vesterhavskysten over grænsen til Ringkøbing-Skjern Kommune. I 1858 begyndte man at tilplante en stor del af klitterne for at dæmpe sandflugten, og syd for Nissum Fjord voksede den 1.074 ha store

Husby Klitplantage frem. Tæt på Vesterhavet strækker en stor parabelklit sig ca. 1,5 km ind i Husby Klitplantage. Parabelklitter har form som store U’er, hvis åbninger vender mod vindretningen. De opstår, hvis der går hul i vegetationsdækket på en klit, så sandet blæser væk, og der dannes en udhuling. Hullet i midten af parabelklitten i Husby Klitplantage kaldes Gryden.

STUBBERKLOSTER

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billedet på www.trap.dk/presse 

På en holm i Stubbergård Sø lå i middelalderen Stubberkloster. Det var et nonnekloster, formentlig af benediktinerordenen. Stubberkloster omtales første gang som Stubthorp i 1268, og navnets torp-endelse tyder på, at nonnerne overtog en eksisterende landsby. Klosteret regnes dog traditionelt for op mod 100 år ældre. Ned til Stubbergård Sø ligger den eneste bevarede del af Stubberkloster, underetagen af den nordlige del af klosterets vestfløj, der formentlig fungerede som forrådskælder i middelalderen. Det kan derfor være svært at forestille sig, at et regulært klosteranlæg på stedet i middelalderen dannede rammen om et minisamfund.