Trap Danmark: Holbæk Kommune udkommer 22. februar 2022

Pressemeddelelse,

NY TRAP DANMARK BOG OM HOLBÆK KOMMUNE

 

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Holbæk Kommune
udkommer den 22. februar 2022

 

Få omfattende viden om Holbæk Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 133 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Jyderup til Tølløse og fra Tuse Næs til Store Merløse.

Læs om Observatoriet i Brorfelde, De Sjællandske Alper og Gislingebåden fra middelalderen. Bliv klogere på Orø i Isefjord, Oplevelsescenter Nyvang, Holbæk Sygehus og på energikoncernen Andel i Svinninge. Tag med til Holbæk Sportsby, Jyderup Højskole og til kirken i Tveje Merløse. Kunsthøjskolen, Sjællands Teater og Bygmesterskolen er med, ligesom Audebo Pumpestation og Bedre Byggeskik er beskrevet. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Holbæk Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 21: Odsherred, Holbæk, Kalundborg og er suppleret med et kort over Holbæk Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Opdag Danmark – med Trap.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/holbaek-kommune/

 

Fakta

Bogen er på 116 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Holbæk Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 219,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 22. februar 2022. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som planokort til at indramme og hænge op på væggen.

 

Fra bind til kommunebog

I september 2021 udkom den 292 sider store Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Holbæk Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Holbæk Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark findes også på trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indhold om Holbæk Kommune indgår ligeledes i denne tjeneste.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Carl Bloch i Ugerløse Kirke

 

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse  

I Ugerløse Kirke findes Kristus og den vantro Thomas, der blev udført af Carl Bloch i 1881 og betragtes som et af hans hovedværker. Bloch, der var en af de mest betydende malere i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet, har i højere grad end nogen anden kunstner formået at forme vores historiesyn med sine ikoniske scenerier, der hyppigt er blevet anvendt til at illustrere historiske værker og udstillinger. Hans religiøse motiver har ikke samme gennemslagskraft i Danmark i dag, men i kristne kredse i USA er han meget værdsat, og 2010-11 var altertavlen udlånt til en udstilling på Museum of Art på Brigham Young University i Utah.

 

Rønø

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse  

På det lave vand syd for Orø ligger den lille ø Rønø, der kun lige når 2 m op over havoverfladen. Det flade landskab deler den med den noget større ø Lindholm, som kan anes i baggrunden mod sydvest. Rønø er skabt af havaflejringer i tiden efter sidste istid og har en lang odde, der stadig vokser mod nordøst. Siden har strandenge bredt sig ud over den ubeboede ø, der bl.a. tjener som yngleplads for en stor bestand af ederfugle.

 

Bystrand i Holbæk

 

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse  

Bystranden i Holbæk, indviet i 2004, er anlagt på den vestlige tange ved Holbæk Ny Havn. I kommunalbestyrelsen har der i en årrække været nedsat en gruppe, som arbejder med byudviklingsplaner for havnen i byen. Et resultat af deres arbejde er opførelsen af en 16-etagers beboelsesejendom, Holbæk Fjordtårn, der stod færdig i 2019.