Trap Danmark: Herning Kommune udkommer 23. marts 2020

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM HERNING KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

 

Trap Danmark: Herning Kommune
udkommer den 23. marts 2020

 

Få omfattende viden om Herning Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 131 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Vind til Ilskov og fra Haderup til Stakroge.

Bliv klogere på tekstil- og modeindustrien, udvindingen af brunkul og på Aage Damgaards betydning for kunsten. Tag med til koncert i Jyske Bank Boxen, til fodbold med FC Midtjylland eller til kammeratskabsaften i Herning-Hallen i 1960’erne. Herningsholm, HEART og H.P. Hansen er også med, ligesom Elia og Sunds Sø har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Herning Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 10: Ringkøbing-Skjern, Herning og er suppleret med et kort over Herning Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Lars Krarup.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/herning-kommune/

 

Fakta

Bogen er på 144 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Herning Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 279,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 23. marts 2020. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som plankort til at indramme og hænge op på væggen.

 

6-stjernede anmeldelser

I november 2019 udkom den 264 sider store Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern, Herning i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Bogen blev godt modtaget med flotte 6-stjernede anmeldelser i Herning Folkeblad og Nordjyske Stiftstidende. Det er indholdet om Herning Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Herning Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark vil også fra 2019 lancere digitale tjenester. trap.lex.dk giver allerede nu adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Herning Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

 

 

Eksempler på indhold:

 

De efterfølgende billeder og billedtekster stammer fra Trap Danmark: Herning Kommune.
Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

Om Herningånden

Tekstilindustrien var formende for området i perioden 1950-70. Det afspejler sig i det, mange har omtalt som Herningånden. Mange mennesker tog en chance og opbyggede virksomheder. Det har givet troen på, at alt kan lykkes, hvis blot man tør tro på det og kæmpe for det. Der bliver set fremad snarere end tilbage, og der hersker en udpræget idé om at være et ungt samfund, som ikke er tynget af fortidens skikke og traditioner.

 

Missionshuset Nasaret

 

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse      

Områdets mange missions- og forsamlingshuse er rejst af to retninger, nogle gange endog i direkte konkurrence med hinanden. Det lykkedes fx for grundtvigianerne i Ørre at åbne deres forsamlingshus, kun én uge førend missionsfolkenes hus, Nasaret, stod færdigt i nabobyen i 1889. I Herning er missionshuset Bethania fra 1898 med sin centrale placering på torvet et godt eksempel på bevægelsens store rolle. Bethania er stadig samlingspunkt for et stort menighedssamfund. Dr.theol. Johannes Gøtzsche var præst og siden provst i Herning 1900-20. Han blev biskop for Viborg Stift i 1921, som den sidste kongelig udnævnte biskop før bispevalgloven af 1922, og blev dermed den mest markante indremissionske biskop gennem tiden.

Missionshuset Nasaret i Nybro var i brug fra 1889 til 1960’erne, hvorefter den lokale indremissionske menighed sørgede for at bevare huset og det originale inventar. Huset var ved at forfalde, men blev overtaget af kommunen, og det blev fredet i 1996 som det første missionshus i landet. Huset er åbent for besøgende.

 

Brunkul i Søby

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse   

I begyndelsen af 1900-tallet fandt man store koncentrationer af fossile plantedele i form af brunkul i området mellem Søby og Fasterholt i den sydøstlige del af den nuværende Herning Kommune. Interessen for brunkul som energiressource var igennem århundredet svingende, alt efter adgangen til alternativer med bedre brændværdi, såsom stenkul og olie. Brunkulslejerne har derfor været præget af perioder med heftig aktivitet, hvorefter de har ligget nærmest øde hen. Udvindingen af brunkul afhjalp ikke kun mangel på brændsel. Lejerne gav også beskæftigelse til arbejdsløse under 2. Verdenskrig. For at udnytte potentialet bedst muligt blev der i 1940 vedtaget en bestemmelse om, at arbejdet så vidt muligt skulle udføres ved håndkraft. I dag udstiller Søby Brunkulsmuseum mange af de redskaber og maskiner, der blev brugt til udvindingen.

 

Herningsholm

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse

Da Herningsholm blev opført i 1579, var den placeret i et landskab præget af hede og engstrækninger, som gennem tiden har givet særlige betingelser for herregårdens eksistens. Herningsholm, der oprindelig var en bondegård ved navn Vig, blev i 1579 oprettet som herregård af Josva von Qualen. Han drog hurtigt nytte af, at landskabet var velegnet til studeopdræt, hvilket var et vigtigt handelsområde for datidens herregårdsejere. I 1600-tallet så den daværende ejer, Christian Rantzau, landskabets muligheder for fåreavl og hermed omfattende uldproduktion og hosebinderi for gårdens fæstebønder. 1700-tallet bragte igen nye driftsområder med sig for Herningsholm. Opdyrkning af heden i midten af århundredet førte på Herningsholm bl.a. til en satsning på malkekvæg, og ejeren, Hans Adolph Høeg (senere adlet von Hielmcrone), oprettede et af landsdelens første mejerier. Som på mange andre herregårde blev fæstegårdene i slutningen af 1700-tallet solgt fra Herningsholm, og hovedgårdsjorden blev udstykket.

Høgildgård Plantage

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark – download billedet på www.trap.dk/presse

Plantageindtrykket er tydeligt i Høgildgård Plantage, hvor ensaldrende rødgraner står pårad og række på den mosdækkede skovbund. Skovbilledet er dog ved at ændre sig. I takt med at plantagerne får etableret sig, bliver rødgranbevoksninger gradvis suppleret af andre nåletræer samt af løvtræer som eg og bøg.

 

 

 

Oplevelsesbyen Herning

Foto: MCH/Luftfoto Danmark, 2018

Oplevelseskoncernen MCH A/S omfatter MCH Messecenter Herning, Jyske Bank Boxen, MCH Arena og MCH Herning Kongrescenter. De fire lokationer tiltrak i 2018 over 1,1 mio. besøgende til 326 arrangementer i form af messer, udstillinger, kongresser, møder, fester, kultur- og sportsarrangementer. Hermed cementerede Herning sin position som et af Nordens førende oplevelsescentre. Flest besøgende kom der til messerne med 428.619 fulgt af arrangementerne i Jyske Bank Boxen med 409.304 besøgende.