Trap Danmark: Glostrup Kommune udkommer den 23. april

Pressemeddelelse,

Trap Danmarks bog om Glostrup Kommune udkommer den 23. april 2019.
Bogen præsenteres samme dag ved et lanceringsarrangement med deltagelse af H.K.H. Kronprinsen.

Få omfattende viden om Glostrup Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 150 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog med viden om det væsentligste fra Glostrup Skatepark til Hvissinge og fra Ejby til Glostrup Shoppingcenter.

Bliv klogere på Oxbjerget, Ejby Mose og Sjællands største kendte sten, Hvissingestenen. Få historien bag kommunens rundkirke, gasværket og Rigshospitalet Glostrup. Læs om Sommerbyerne, Vestforbrænding, Kopenhagen Fur og meget mere. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Glostrup Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 30: Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk og er suppleret med et kort over København og omegn, herunder Glostrup Kommune, i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester John Engelhardt.

Opdag Danmark – med Trap.

Bogens forside. Kan downloades i billedsektionen på www.trap.dk/presse –
Find billedet, klik og download.

Nedenstående billeder og billedtekster stammer fra bogen. Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning fra billedsektionen på www.trap.dk/presse. Find billedet, klik og download

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

I forbindelse med omdannelsen af Ejby Mose fra losseplads til rekreativt område blev der anlagt tre søer på hhv. ca. 3, ca. 1 og ca. 0,5 ha. Den største sø har en ganske rig fiske-bestand, som tæller 11 forskellige arter, heriblandt aborre, skalle, rudskalle, brasen, suder, sølvkarusse, karpe, regnløje og gedde. Med det statslige fisketegn er det tilladt at fiske i Ejby Moses søer, om end kommunen fraråder, at man spiser fisk fra mosen, da de kan indeholde miljøfremmede stoffer.

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Hovedvejen er en del af Roskildevejen mellem København og Roskilde, og den løber i en vest-øst-gående retning gennem hele Glostrup i den sydligste del af Glostrup Kom-mune. Kommunens butiksliv er især koncentreret omkring Hovedvejen. Her ligger også det 20.000 m2 store Glostrup Shoppingcenter med butikker og spisesteder, der tiltrækker handlende og besøgende både fra og uden for kommunen.

Foto: Nana Reimers / Trap Danmark

Byplantegnestuen A/S og Arkitekttegnestuen Virumgård A/S i samarbejde med Tegnestuen PARC vandt i 2004 arkitektkonkurrencen, som var udbudt af Glostrup Kommune, om et forslag til en helhedsplan for området Hvissinge Øst. Bydelens nye boligområder skal afspejle nærheden til Vestskoven, som fx Skovhusene, der ses på billedet, hvor hvert enkelt hus er placeret i en skovlignende beplantning.

Hvordan bogen er blevet til

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Glostrup Kommune er 199,95 kr., og sidetallet er 64. Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer i slutningen af 2019. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis det ønskes.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H.

Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.

Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]