Trap Danmark: Frederikshavn Kommune udkommer 22. juni 2017

Pressemeddelelse,
PRESSEMEDDELELSE

Trap Danmark: Frederikshavn Kommune udkommer 22. juni 2017.

Trap Danmark: Frederikshavn Kommune udkommer 22. juni 2017

En ny indbydende bog med 130 siders kvalitetsindhold om Frederikshavn Kommune udkommer den 22. juni 2017. I et blødt og bøjeligt omslag – lige til at tage med over i sofaen for at fordybe sig i kommunens natur, kultur og historie. Eller til at tage med på opdagelsestur.

Trap Danmark: Frederikshavn Kommune er faglig og velskrevet viden om Frederikshavn Kommune – flot illustreret med både historiske fotos og helt nye billeder. Bagerst i bogen er endvidere indlagt et folde-ud-kort over kommunen i målestoksforholdet 1:75.000.

Trap Danmark: Frederikshavn Kommune er for alle borgere, besøgende, turister og andre, der vil vide det væsentligste om kommunens natur og landskab, historie, byer, kultur samt samfunds- og erhvervsliv.

Fra det mest almindelige til det mest specielle
Bliv klogere på dannelsen af Skagens Odde, boblerevene i Kattegat og Hirsholmene med landets største ynglekolonier af splitterner og tejster. Læs om gaseventyret i Frederikshavn og om herregården Bangsbos historie. Gå på opdagelse i geologien, og lær om istidens indflydelse på landskaberne. Få fakta om alt fra Sæby- og Skagensmalerne til pendlingsmønstre og uddannelsesforhold. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

I november 2016 udkom et Trap Danmark-bind på 318 sider som det første i et bogværk på 34 bind om hele Danmark. Det omhandlede Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner i ét samlet bind. Det er indholdet om Frederikshavn Kommune i dette bind, der nu bliver til en selvstændig kommunebog henvendt til en bredere målgruppe og tilføjet et folde-ud-kort.

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. I alt har 155 forskere og eksperter bidraget til tilblivelsen af Trap Danmark: Frederikshavn Kommune. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer.

Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Frederikshavn Kommune er kr. 199,95.
Bogen kan bl.a. købes hos boghandlere i Frederikshavn, Skagen, Sæby og Hjørring.
Den kan bestilles hos alle landets boghandlere og købes online f.eks. på www.arnoldbusck.dk/trap, www.bog-ide.dk eller www.saxo.com
Se mere på www.trap.dk/kommunebog/frederikshavn/

Eksempler på indhold i Trap Danmark: Frederikshavn Kommune

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Billederne kan downloades i høj kvalitet på www.trap.dk/presse/
RÅBJERG MILE


Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit og ligger midt på Skagen Odde. Klitten rejser sig ca. 20 m op over det omgivende landskab, men da den ligger på en flade af hævede oddeaflejringer, har den en totalhøjde på ca. 40 m. Den nuværende klit er en parabelklit med en central kerne uden vegetation og to arme, som begge er delvis overgroede. Kernen, som dækker et areal på ca. 1 km², har en svagt hældende stødside mod sydvest og en ganske stejl læside mod nordøst.

SÆBY VANDMØLLE

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Sæby Vandmølle ligger ved broen over Sæby Å nær udløbet i Kattegat. Møllen tilhørte kongen i årene 1640-46 og igen i perioden 1682-1703. Den havde da ét underfaldshjul og én kværn og var opført som kornmølle. Da møllen i 1698 var blevet så ødelagt af sandflugt, at den ikke længere kunne finansiere et rytterhold, tilbød fæstemøller Anders Oloffsen at købe den. I 1702 var både mølle og bro blevet helt ubrugelige af is og strømgang, og kongen valgte derfor i 1703 at afhænde begge dele på auktion. Den nye ejer, Elisabeth Bille til Sæbygård, nyopførte møllen i 1710 og fik i 1716 ret til at opkræve bropenge af folk, der krydsede mølledæmningen.

SKAGEN VINTERBADERFESTIVALFoto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Deltagere ved Skagen Vinterbaderfestival i januar 2016 på Sønderstrand. Festivalen er arrangeret af Skagen Vinterbaderklub »Isbryderne« siden 2012.

DANISH CROWN


Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Slagteriet Danish Crown ligger i Sæby vest for byens centrum. Det er Region Nordjyllands største slagteri og Danish Crowns fjerdestørste i Danmark. Her slagtes knap 50.000 svin om ugen. Ud over slagtning foregår der opskæring, udbening og saltning. En stor del af produktionen eksporteres til England. Med sine næsten 800 medarbejdere er Danish Crown den største private virksomhed i Frederikshavn Kommune.

 

NORDFLAGERMUSEN

Foto: Birger Pedersen

Nordflagermusen er kun truffet ganske få gange i Danmark. Derfor var det lidt af en sensation, da man i 2011 opdagede, at et lille antal nordflagermus hvert år overvintrer i bunkere fra 2. Verdenskrig i den vestlige del af Frederikshavn Kommune. Nordflagermusen deler bunkerne med både vandflagermus og damflagermus, som den bl.a. kan skelnes fra på sit skrig og sin langhårede pels med guldgule, glinsende hårspidser. Om der i sommerhalvåret også er en ynglende bestand af nordflagermus i Frederikshavn Kommune, vides endnu ikke. På billedet ses en nordflagermus, der har fundet sig til rette på væggen i en tom bunker, hvor den vil tilbringe det meste af vinteren.

Billeder og tekst må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf.
Billederne kan downloades på www.trap.dk/presse/

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt kommunikationsansvarlig Peter Lyth på PL@trap.dk eller 40 50 18 33 eller chefredaktør Niels Elers Koch på NEK@trap.dk eller 21 23 07 42.

Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

 

 

Trap Danmark er et kæmpe univers af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikalske informationer om Danmark. Bogværket udkommer i 34 rigt illustrerede bind, som kommunebøger samt som et omfattende digitalt univers. Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond med en samlet bevilling på 130 mio. kr. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk