Trap Danmark: Fanø udkommer 14. april 2021

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM FANØ KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Fanø
udkommer den 14. april 2021


Få omfattende viden om Fanø Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 127 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Søren Jessens Sand til Havside Bjerge og fra Nordby til Sønderho. Gå på opdagelse langs sandstrandene mod vest, eller udforsk klitplantagen på midten af Fanø. Læs om øens dragefestival og Vadehavets mange sæler, og bliv klogere på øens turisme samt det hedengangne Doggerland. Søfartshistorien, sandflugten og Sønderho Mølle er med, ligesom kunstnerne og den særlige fanødragt har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Fanø Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 14: Varde, Esbjerg, Fanø og er suppleret med et kort over Fanø i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Sofie Valbjørn.

Opdag Danmark – med Trap

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/fanoe-kommune/

 

Fakta

Bogen er på 72 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Fanø Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 199,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 14. april 2021. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som planokort til at indramme og hænge op på væggen.

 

Fra bind til kommunebog

I november 2020 udkom den 336 sider store Trap Danmark bind 14: Varde, Esbjerg, Fanø i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Fanø Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Fanø Kommune.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

 

Trap Danmark lancerer også digitale tjenester. trap.lex.dk giver allerede nu adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Fanø Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt senere i 2021.

 

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller nek@trap.dk
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller pl@trap.dk

 

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

Æ Kåver

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2019 – download på www.trap.dk/presse 

Det røde sømærke Æ Kåver (Kåveren) knejser 18 m over havets overflade og skaber kontrast til det vindblæste klitlandskab på Kåverbjerget syd for Sønderho. Det blev oprindelig opstillet i 1624 og pejlede søfarende ad sejlløbene ind til Sønderho. Æ Kåver væltede i en efterårsstorm i 1935, men blev genrejst i 2011. Det nye sømærke er efter gamle tegninger rekonstrueret af Torben Mahler – Tegnestue PAR i Esbjerg og bygget af tømrer- og snedkermestre fra Fanø.

 

Fanø Klitplantage

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2019 – download på www.trap.dk/presse 

Solen skinner ned på skovbunden i Fanø Klitplantage, hvor græsset vajer blidt i den lette sommerbrise, og et delvis væltet træ hænger faretruende ud over den smalle skovsti. På længere sigt skal den naturligt hjemmehørende skovfyr dominere plantagens bevoksninger, men med islæt af bl.a. birk og eg. Desuden skal de åbne arealer friholdes for ny træopvækst, ligesom bevoksningerne på de store parabelklitter i især den østlige del af plantagen skal udtyndes, så de karakteristiske klitter træder tydeligere frem i landskabet.

 

Nordby Kirke og Nordby Kirkegård

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2019 – download på www.trap.dk/presse 

Nordby Kirke og Nordre Kirkegård set fra nordøst. Nordby Kirke blev opført i 1786 på en mark syd for Nordby, da den også skulle benyttes som sognekirke af folk fra Rindby. Kirken er placeret midt i en symmetrisk kirkegård omgivet af en delvis kalket teglstensmur.