Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø udkommer 23. september 2021

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø

Udkommer 23. september 2021

Forsiden: På sin vej mod Svendborg Havn passerer Ærøfærgen Svendborgsundbroen, som forbinder Fyn med Tåsinge.
Forsidefoto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 20 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. I alt har 164 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Bøjden Nor til Lohals og fra Rolsted til Dovnsklint.

Søfart, fritidssejlads og stejle klinter. Friskoler, havørne og herregårde. Gå på opdagelse i fire kommuner, der omfavner Det Sydfynske Øhav, som indtil for ca. 2.000 år siden var en sammenhængende landmasse med bakketoppe, der nu er øer og holme. Læs om de mange inddæmninger, og tag med til De Fynske Alper, det maritime Svendborg og til Ristinge og Voderup Klinter. Få indblik i de fynske landskabsmalere, hvis værker er udstillet på Faaborg Museum, og i historien om skipperbyen Marstal, der tiltrak søfolk og sendte dem ud på alverdens have. Læs om højskolerne i bl.a. Ryslinge, Oure og Ollerup, og få historien om håndboldklubben GOG, Koldkrigsmuseum Langelandsfort og de allestedsnærværende hundefigurer i fajance på Ærø. Turismens betydning for området, FilmFyn, Egeskov og Falsled Kro er også beskrevet, ligesom komponisten Carl Nielsen, forfatteren Carsten Jensen og balletdanseren Nini Theilade har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø er 449,95 kr., og bogen er på 320 sider.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner vil blive tilgængeliggjort senere i 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Download billeder i høj opløsning på http://www.trap.dk/presse

 

De Fynske Alper

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Fra Håstrup i nordvest til Katterød øst rejser sig et bakkelandskab, som danner en skarp kontrast til den flade midtfynske højslette mod nordøst. Det storslåede landskab har noget optimistisk fået navnet De Fynske Alper. Mens Syd- og Centraleuropas Alper blev til, da mikrokontinentet Adria stødte ind i Europa, udgøres den fynske pendant af et blødere landskab af lave bakkekæder, der blev presset op foran Nordøstisen på dens vej hen over Fyn. De bedst kendte dele af bakkelandskabet består af Svanninge Bakker og Bjerge, der omkring år 1900 blev udødeliggjort af fynske landskabsmalere som Jens Birkholm, Fritz Syberg og Peter Hansen. Dengang var meget af bakkerne stadig dækket af ekstensivt dyrkede marker og græsningsarealer med hede og surt overdrev. Siden er store dele af arealerne blevet tilplantet med skov, og det er først nu, at mange af de engang så vidtstrakte overdrev atter begynder at se dagens lys. Skov eller ej, så er det store bakkelandskab stadig et af de mest populære naturområder på Fyn med op mod 300.000 årlige besøgende.

 

 

Kaleko Mølle

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Kaleko Mølle betragtes som Danmarks ældst bevarede vandmølle. I den smukke møllebygning i bindingsværk er stuehus og mølle bygget sammen. Den ligger i et skrånende terræn, hvorved vandets naturlige fald udnyttes bedst muligt. Stuehuset er indrettet, således som et møllehjem kunne have set ud omkring år 1900.

 

Horne Kirke

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Den imponerende Horne Kirke er Fyns største landsbykirke og eneste rundkirke. På kirkegården ses Hornelabyrinten, der er inspireret af labyrinten, som findes i domkirken i Chartres sydvest for Paris. Hornelabyrinten er 13 m i diameter og blev indviet i pinsen 2017.

 

Rynkeby Foods A/S

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Røde æbler bliver vasket grundigt, inden de bliver presset til saft hos Rynkeby Foods i Ringe. I 2019 leverede virksomheden 5.701 tons skræller og blandede restfrugter til landmænd, hvor det blev brugt til dyrefoder.

 

Ravnebjerg Skov

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

I kanten af Ravnebjerg Skov står en bevoksning af blågrønne nobilisnåletræer til pyntegrønt i skarp kontrast til løvtræernes gule og orange efterårsløv. Ravnebjerg Skov er en del af Hvidkildeskovene, der i Erik Pontoppidans Den Danske Atlas fra 1767 omtales som: »… stor og skiøn, særdeles ved sin prisværdige Opfredning baade af Eg og Bøg …«. Skovene er stadig skønne og varierede, selv om den forstlige drift stedvis sætter sit tydelige præg på skovbilledet med store nåletræsbevoksninger og arealer med juletræer og pyntegrønt.

 

Svendborg Sund

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Udsigt over Blåby, som er den sydvestlige del af Thurø By, der ligger ud til Svendborg Sund. Langs kysten ses flere bade- og bådebroer, og th. i billedet åbner den op til 10 m dybe fjord, Thurø Bund, sig.

 

Valdemars Slot

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Alle elementer i Valdemars Slots anlæg er samlet i et symmetrisk kompleks med hovedbygningen og det store spejlbassin som midterakse. Efter flere ombygninger skabte Georg Dietrich Tschierske 1749-54 det nuværende udseende efter barokkens idealer. Hele anlægget med avlsbygninger, hovedbygning, portbygninger og tepavillon er i dag fredet.

 

Langelandsbroen

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Langelandsbroen forbinder med sine 774 m to af kommunens øer, Langeland og Siø, over farvandet Rudkøbing Løb. Med åbningen af Langelandsbroen og Svendborgsundbroen i 1960’erne blev der etableret fast vejforbindelse til Fyn, og det har betydet, at Langeland i dag har en forholdsvis stor industri sammenlignet med andre danske øer.

 

Langelandsfortet

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Igennem flere årtier stod luftværnskanonerne klar til at beskytte Langelandsfort og de nærliggende radarstationer mod luftangreb, men skulle det blive nødvendigt, kunne de også rettes mod mål på jorden. Øvelsesskydninger med fortets kanoner var til stor gene for lokalbefolkningen, når ruder blev knust, og puds dryssede ned som følge af trykbølgerne. I 1960’erne blev der derfor opsat to nye kanoner på stranden, som kunne bruges til øvelser.

 

Havnekiosken i Rudkøbing

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Med inspiration fra de københavnske bladkiosker opførte den lokale købmand Laurits Christian Finnemann i 1914 havnekiosken 6kanten i Rudkøbing. Kiosken har siden ændret udseende, men der er fortsat kiosk i den karakteristiske bygning.

 

Badehusene

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Små, kulørte badehuse lyser op langs Vesterstrand ved Ærøskøbing. De første badehuse dukkede op i begyndelsen af 1920’erne, og i dag står der 71 af de karakteristiske huse ved Ærøskøbing og 19 ved Marstal. Husene betragtes som bevaringsværdig kulturarv, og grundene, som de står på, er lejede for altid.

 

Marstal Havn

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

De første skuder fra Ærø dukkede op i midten af 1500-tallet. Øens naturhavne, heraf Marstals placering ved en af landets »hovedveje« mellem øhav og Østersø, var af største betydning. I løbet af sommeren kommer op mod 17.000 gæstesejlere til Marstal Havn, der i 2019 blev udnævnt som Årets Havn af Danske Tursejlere.

 

Sankt Alberts Kirkes tomt

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

 

Dronefotoet af Sankt Alberts Kirkes isoleret beliggende tomt helt ud til kysten er et betagende syn. Skrænten afslører imidlertid, at den åbne kyststrækning gradvis eroderes væk og derved truer kirketomtens bevaring.