Trap Danmark: Esbjerg Kommune udkommer 14. april 2021

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE
NY TRAP DANMARK BOG OM ESBJERG KOMMUNE

Download bogens forside på  www.trap.dk/presse

 

Trap Danmark: Esbjerg Kommune
udkommer den 14. april 2021

 

Få omfattende viden om Esbjerg Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 122 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om det væsentligste fra Marbæk Plantage til Spandet og fra Vejrup til Egebæk. Læs om stormfloderne, klostrene og domkirken i Nordens ældste by, Ribe. Bliv klogere på den store Nationalpark Vadehavet og på offshorehavnen og kunstmuseet i den unge by Esbjerg. Mandø Mølle, Mou Supper og Mennesket ved havet er også med, ligesom Hans Adolph Brorson og Rued Langgaard har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Esbjerg Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 14: Varde, Esbjerg, Fanø og er suppleret med et kort over Esbjerg Kommune i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Opdag Danmark – med Trap.

Læs om bogen her: https://trap.dk/kommunebog/esbjerg-kommune

 

Fakta

Bogen er på 168 sider i blødt omslag og bagerst er der et kort over Esbjerg Kommune i målforholdet 1:75.000. Vejledende pris er 279,95 kr. Bogen kan købes hos landets boghandlere og internetboghandlere fra den 14. april 2021. Kortet findes også som selvstændige produkter. Som falset kort i plastlomme eller som planokort til at indramme og hænge op på væggen.

Fra bind til kommunebog

I november 2020 udkom den 336 sider store Trap Danmark bind 14: Varde, Esbjerg, Fanø i én samlet indbunden bog som del af det store 34-binds Trap Danmark bogværk. Det er indholdet om Esbjerg Kommune fra denne bog, der nu bliver til en selvstændig bog om Esbjerg Kommune.

Om Trap Danmarks 6. udgave

Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur.
Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

 Trap Danmark lancerer også digitale tjenester. trap.lex.dk giver allerede nu adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Esbjerg Kommune vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt senere i 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller nek@trap.dk
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller pl@trap.dk

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 

Ny bydel i Esbjerg

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2019 – download på www.trap.dk/presse 

I den nordligste del af Esbjerg Havn er kommunen i gang med at omdanne et tidligere havneområde til en ny bydel med lystbådehavn, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerelaterede virksomheder og offentlig og privat service. Første etape med etablering af moler, dige, havneø, lagune og lystbådehavn forventes at stå færdig i 2022. Senere vil en anden etape med etablering af ydermoler, klitlandskab, strand og evt. kunstmuseum afslutte projektet.

 

Klostrene i Ribe

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2019 – download på www.trap.dk/presse 

Blandt Ribes grønne områder er den fredede Apotekerhave og den fredede klosterhave ved Sankt Katharine Kirke, som åbner sig mod syd til byens enge. Klosterhaven og den nuværende kirke er fra middelalderens sene del.

 

Ribe Kunstmuseum

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2019 – download på www.trap.dk/presse 

Allerede fra museets start i 1891 har Ribe Kunstmuseum, tidligere Ribe Stiftsmuseum, haft til huse i industrimanden Balthazar Giørtz’ pragtfulde villa ved Ribe Å. Bygningen fra 1864 blev tegnet af L.A. Winstrup i nederlandsk renæssancestil med en park, der er anlagt efter engelsk forbillede i romantisk stil. I 2010 udformede Per Kirkeby en lang murstensskulptur, der fungerer som mur og dermed afgrænser og indrammer parken.

 

Vadehavet

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark 2019 – download på www.trap.dk/presse 

I Vadehavet bliver definitionerne af hav og land sat på prøve. Ved højvande er der sjældent tvivl, men når lavvandet sætter ind og afslører en mosaik af dyb, højsander, slik- og sandvader, bliver betegnelsen hav pludselige sværere at retfærdiggøre. Og det er præcis den uklare overgang mellem land og hav, som sammen med den stadige foranderlighed kendetegner det bemærkelsesværdige tidevandsområde, som fra Ho Bugt strækker sig hele vejen ned langs Jyllands sydvestkyst.