Trap Danmark, bind 7: Lemvig, Struer, Skive, Holstebro udkommer 30. sept. 2019

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:

Trap Danmark: Lemvig, Struer, Skive, Holstebro udkommer 30. september 2019

 

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 7 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Lemvig, Struer, Skive og Holstebro Kommuner. I alt har 203 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Thorsminde til Virksund og fra Fur til Ulfborg.

Få viden om de fire Vosborge, flagermusene i Hjerm Kalkmine og fyret på Bovbjerg. Tag med til gravhøjene på Oldtidsvejen og til dans og teater i Holstebro. Bliv klogere på Bang & Olufsen og Spøttrup Borg, og få viden om Limfjordsøsters, Livets gang i Lidenlund og istidslandskabet på kanten af Hovedstilstandslinjen. Læs historien om Maren å a woun, eller tag til Jenlefest i Aakjærs kunstnerhjem. Besøg også Thyborøn, og få indsigt i fiskerimetoder, strandinger og forlis ved den barske Vestkyst.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Lemvig, Struer, Skive, Holstebro er 419,95 kr., og sidetallet er 348.

Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk/historien

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer til november 2019.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]


Eksempler på indhold

Billeder og tekst på nedenfor må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf. Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

13 BRONZEALDERHØJE (Lemvig Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Der er kun få spor af bopladser fra bronzealderen, men de mange bronzealderhøje viser, at egnen var tættere befolket, end bopladssporene antyder. Vest for landsbyen Ramme, tæt på Rammedige, ligger et højdedrag med 13 bronzealderhøje. Den smukke højgruppe er en del af et langstrakt bælte af gravhøje kaldet Oldtidsvejen. Gravhøjsbæltet strækker sig fra Hagebro ved Karup Å, rundt nord for Holstebro, op mod Fabjerg og ud til Vesterhavet ved Dybe. Gravhøjene følger en landfærdselsåre med oprindelse i yngre stenalder.

KABBEL HOVEDGÅRD (Lemvig Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

I den vestlige del af Limfjorden, højt beliggende på de stejle skrænter ved indsejlingen til Lemvig, ligger Kabbel. Det er en gammel herregård, som siden sidst i 1400-tallet har haft en omtumlet historie blandt flere forskellige adelsslægter. Kabbel Hovedgård var frem til 1700-tallet en beskeden herregård, men da købmandsslægten Wandborg, der tilføjede adelsnavnet de Stiernhielm i 1759, tog over, blev det begyndelsen til en blomstringsperiode, der varede langt ind i 1800-tallet. Hovedbygningen er opført i tidstypisk tilbageskuende stil. Kabbel Hovedgård blev fredet i 2012.

ODBY KLINT (Struer Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Kysten i Struer Kommune er lang og varieret. Den omfatter flere markante kystklinter, heriblandt Odby Klint på det sydvestlige Thyholm. Nederst i klinten kan man se lag af ca. 63 mio. år gammel, flintholdig danienkalk, som er skubbet op til overfladen af en underliggende saltdiapir. Oven på kalken findes aflejringer fra de tre seneste istider, Elster, Saale og Weichsel, og Odby Klint er derfor udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde.

BABYBOOM på Thyholm (Struer Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Flokken af barselsstorke på plænen over for Hvidbjerg Station nåede i 2016 op på 24. Foreningen Thyholm står bag Projekt BABYBOOM, som handler om at fejre de nyfødte thyholmere med barselsstorke i plænen og barselsgaver til de nybagte forældre. Projektet er bl.a. støttet af det lokale erhvervsliv på Thyholm. Foreningen Thyholm er en forening af frivillige, der arbejder for at styrke udviklingen og sammenholdet blandt beboerne på Thyholm.

SKIVE GL. RÅDHUS (Skive Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Skive Gl. Rådhus er opført i 1846 af N.S. Nebelong. Det er en symmetrisk, klassicistisk bygning i pudset murværk med valmet tag og et fremtrædende midterparti. Torvet foran bygningen har i forbindelse med en generel fornyelse af gågaderne 2004‑05 fået ny granitbelægning. Belægningen er udformet af tre forskellige farver granit, der tilsammen danner et mønster af havørreder, som svømmer i cirkler omkring hinanden. Havørrederne er en reference til Skives byvåben, og pladsen er tegnet af tegnestuen Schønherr.

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S (Skive Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

På Humlevej i Skive ligger det familieejede Hancock Bryggerierne A/S med knap 40 ansatte (2017). Bryggeriet brygger hvidtøl, pilsner, adskillige specialøl og sodavand. I 1892 købte Christian Christiansen et lille konkursramt hvidtølsbryggeri. Han udviklede produktionen til også at omfatte sodavandsproduktion, og fabrikken blev delt i to grene: ølbryggeriet Thordal, opkaldt efter hustruens barndomshjem, og sodavandsfabrikken (mineralvandsfabrikken) Krystal. I 1954 blev fabrikken omdøbt til Hancock.

HOLSTEBRO LYSTANLÆG (Holstebro Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

I Danmark begyndte man i løbet af 1800-tallet at afholde folkefester for politisk frihed og national enhed. Festerne blev ofte henlagt til det åbne landskab, men i byerne blev der også indrettet anlæg med musiktribuner og mindesmærker. Holstebro Lystanlæg er et af de første af sin art. Det er påbegyndt i 1823 af en lokal lærer, Jens Dahl, som satte skolebørnene til at plante og grave. Anlægget blev udvidet og ændret over de næste mange år. 1861-62 blev en pavillon opført. Den nuværende er dog fra 1894. Koncerter, grundlovsmøder og midsommerfester har siden trukket folk til anlægget, som også rummer buster og mindesten over lokale politikere og fabrikanter.

NØRRELANDSKIRKEN (Holstebro Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Før Nørrelandskirken blev bygget, havde frivillige i årene 1965‑67 opført hele menighedsfløjen. I 1969 blev selve kirken, som er tegnet af Inger og Johannes Exner, indviet. Det ydre er en kubus, der i hjørnerne tillader lys at trænge ind og oplyse alteret. Alteret er ligesom døbefont og prædikestolsfundament udformet i beton. Til venstre for alteret hænger Mogens Jørgensens vævning Jakobsstigen fra 1970, der strækker sig fra gulv til loft.