Trap Danmark, bind 31: Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Bornholm udkommer 23. april 2019

Pressemeddelelse,

Trap Danmark, bind 31: Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Bornholm udkommer 23. april 2019.

Trap Danmark 6. udgave, bind 31 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommuner samt Bornholms Regionskommune. I alt har 209 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Brøndbyvester til Christiansø og fra Kastrup til Dueodde.

Tag med til Folkemødet på Bornholm, Filmbyen i Avedøre og Flyvergrillenpå Amager. Få viden om Hollænderbyen og traditioner som fx fastelavn til hest. Læs mere om vindyrkning i Avedøre og den inddæmmede Kalvebod Fælled, som gjorde Amager en tredjedel større. Få indblik i Gudhjem Mølle, Idrættens Hus og Saltholm, og læs om rytterskoler, Københavns Lufthavn og Hvidovre Hospital, hvor der hvert år fødes ca. 7.000 børn. Oluf Høst er med – ligesom grundfjeldet og dinosaurerne på Bornholm. Læs også om den nye danske sommerfugl ilia, der holder til i Pinseskovenpå Vestamager.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Eksempler på indhold
i Trap Danmark, bind 31: Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Bornholm 

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf. Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse. Find billedet, klik og download.

 

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

(Brøndby Kommune) Brøndbyparken med Brøndbyøster Torvs højhuse fra 1951 og de grønne områder var et moderne alternativ til brokvarterernes utidssvarende boligforhold. Lys og luft var slagordene for den nye tids byggeri. Kay Fisker forenede de traditionelle, røde mursten med nye betonkonstruktioner i enkle rytmer med den nyeste komfort som køleskabe og toilet og bad. Granitskulpturen i forgrunden er fra 1977 og udført af Edgar Funch.

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

(Hvidovre Kommune) I det svindende dagslys har en flok hættemåger samlet sig på stensætningerne langs Kystagerparken. Her i slutningen af oktober har mågerne for længst iklædt sig vinterdragten, og først i februar-marts får de deres karakteristiske mørkebrune hætter tilbage. I 1960’erne, da området syd for Harrestrup Ås udløb blev inddæmmet, og Kystagerparken opstod, lå den danske bestand af hættemåger på ca. 400.000 par. Selv om bestanden er gået voldsomt tilbage siden da, er hættemågerne stadig et almindeligt syn langs Hvidovre Kommunes østkyst.

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

(Tårnby Kommune) Den Blå Planet, der blev indviet i 2013, er et af Nordeuropas største akvarier med omfattende formidling og oplevelsestilbud. Bygningen er inspireret af en strømhvirvel og er tegnet af 3XN. Oprindelig lå Danmarks Akvarium i Charlottenlund, men kravene til plads og oplevelser gjorde en flytning nødvendig.

 

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

(Dragør Kommune) De gulmalede huse med røde tage og de snævre brostensbelagte gader er karakteristiske for Dragørs gamle bykerne, og det pittoreske miljø tiltrækker mange besøgende. Strandgade er en af de gader, der løber fra vest til øst gennem bykernen. Her ligger Restaurant Beghuset, der siden 1990 har serveret mad og drikke for lokale og turister.

Foto: Nana Reimers  / Trap Danmark

(Bornholms Regionskommune) Peter Bonnéns bro over kløften ved Vang Granitbrud blev bygget i forbindelse med DGI’s landsstævne på Bornholm i 2002. Det geometrisk enkle cirkelslag modstilles af de 6 m lange cortenstålplader, der får beskueren til at tvivle på, om broen kan bære. Broen balancerer mellem formmæssig enkelhed og det æstetisk legende. I 2014 fik området yderligere attraktioner, bl.a. et udsigtspunkt, mountainbikeruter, klatrefaciliteter og vandreruter.

Hvordan bindet er blevet til

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Bornholm er 419,95 kr., og sidetallet er 384. Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

 

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

 Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og De første digitale udgivelser udkommer i slutningen af 2019. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis det ønskes.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]