Trap Danmark, bind 19: Odense

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Odense


Udkommer 18. juni 2021

 

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 19 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Odense Kommune. I alt har 143 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Hesbjerg Skov til Davinde og fra Lumby til Fangel.

Eventyr, robotter og kongemordet i Sankt Albani Kirke. Nonnebakken, TV 2 og Danmarks Bedste Brunsviger. Velkommen til Odense, H.C. Andersens fødeby og hjemsted for både domkirke, dyrskue og bryggeriet Albani. Bliv klogere på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, på den internationale filmfestival og kommunens teatre, inden vi vil Sejle op ad Aaen til Fruens Bøge, der siden begyndelsen af 1800-tallet har dannet rammen om utallige søndagsudflugter. Læs om Tinderbox, Tietgenbyen og Thomas B. Thriges Fabrikker og om Odense Marcipan, Munke Mølle og den tykskallede malermusling. Tag også med til kulturøen Byens Ø i Odense Havn eller til klædefabrikken, der huser Kunstmuseum Brandts. Virksomhederne KOMPAN og L’EASY samt middelalderens mange klostre er også beskrevet, ligesom Den Fynske Landsby, Vollsmose, OB og sportens Odense har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

 

 

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Odense er 399,95 kr., og bogen er på 219 sider. Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Odense Kommune vil blive tilgængeliggjort senere i 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Download billeder i høj opløsning på http://www.trap.dk/presse

 

Byens Bro

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Solen er på vej op over Odense og Byens Bro en tidlig morgen i juni 2020. Den 135 m lange bro forbinder byområderne nord og syd for Odense Banegård Center og skaber dermed en hurtig og sikker forbindelse for cyklister og fodgængere på tværs af det store jernbaneanlæg. Byens Bro blev indviet d. 29. maj 2015, samme år som Odense Kommune af Cyklistforbundet blev kåret til årets cykelkommune.

 

Munke Mose

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Solen nydes i fulde drag på trappen fra Munke Mose ned mod Odense Å, hvor benkræfterne er kommet på arbejde i de røde vandcykler, som udlejes af Odense Aafart. Det åbne vådområde langs åen var ejet af Munke Mølle indtil 1881, da Odense Kommune opkøbte arealet og i 1914 anlagde parken Munke Mose. To tredjedele af anlægsudgifterne blev dækket af frøhandler Christian Dæhnfeldt.

 

Lumby 1944

Foto: Fyens Stiftstidendes Pressefotosamling/Odense Stadsarkiv – download på www.trap.dk/presse

Melonhøsten præsenteres ved Adolf Jørgensens gartneri i Lumby i 1944. De lette jorder omkring Stige og Lumby var ideelle til dyrkning af grøntsager, og nærheden til Odense betød gode afsætningsmuligheder for de mange gartnerivirksomheder.

 

 

Odense Midtby

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2021 – download på www.trap.dk/presse

 

Udsigt over Odense Midtby set mod vest fra området omkring H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde. Forrest ses Odenses domkirke, Sankt Knuds Kirke, og bag denne Sankt Albani Kirkes spidse tårn. Til venstre for domkirken ligger Odense Rådhus. Skråt bag dette ses højhuset ved Fisketorvet og til venstre, lidt længere væk, TBT Tower.

 

Odense Gråbrødrekloster

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Odense Gråbrødreklosters nordlige udløberfløj, som ligger ud til Jernbanegade, er en del af det meget omfattende klosterkompleks, der, bortset fra kirken, endnu er bevaret. Odense Gråbrødrekloster er i dag en selvejende stiftelse indrettet med 41 boliger af varierende størrelse. Boligerne kan søges af alle, der er hjemmehørende i Fyens Stift. Kvinder skal være mindst 50 år og mænd 60 år.

 

Albani Bryggerierne

Albani Bryggeri, Flaskeskylning foråret 1910. Ind- retning viser en høj grad af mekanisering.

Foto: Odense Stadsarkiv – download på www.trap.dk/presse

 

På Albani Bryggerierne er der gang i flaskeskylningen på de store maskiner i 1910. I 1891 blev de første flaskeøl produceret, og denne udvikling skabte behovet for bl.a. mekaniserede aftapningsanlæg, og bryggeriet måtte udvides. H.C. Andersen var glad for bryggeriets produkter og har i et brev fra 1874 udtalt om øllet: »Jeg kan ikke noksom rose dette Øl (…) det er lædskende, velsmagende og kraftigt.«

 

 

Kongens Have

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Solen bliver nydt af nogle, mens andre foretrækker skyggen under trækronen i Kongens Have i det centrale Odense. Parken er afgrænset af Jernbanegade mod vest og Østre Stationsvej og banegårdscenteret mod nord. Mod syd ligger Odense Slot.

 

 Odense Teater

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Odense Teater i Jernbanegade opført 1913‑14 og tegnet af Niels Jacobsen, der også var arkitekt for andre større bygninger i Odense. Teaterets fronton prydes af et gavlrelief udført af Thomas Bærentzen. I midten ses teaterets muse med et spejl i hånden som et symbol på, at teateret kan spejle samfundet. Hun er omgivet af to kentaurer, som holder en lyre over hendes hoved.

 

Tietgenbyen

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

C.F. Tietgens Boulevard og P.L. Brandts Allé mødes i en rundkørsel i Tietgenbyen i det sydøstlige Odense. De to færdselsårer er opkaldt efter de to odenseanere, forretningsmanden Carl Frederik Tietgen og klædefabrikant og rådmand Preben Lihme Brandt.