Trap Danmark, bind 18: Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg udkommer 18. juni 2021

Pressemeddelelse,


Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg


Udkommer 18. juni 2021

 

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 18 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Middelfart, Assens, Nordfyns, Kerteminde og Nyborg Kommuner. I alt har 180 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Hindsgavlhalvøen til Knudshoved og fra Æbelø til Helnæs.

Tag med ud i et opdyrket morænelandskab, hvor sporene fra de tidlige indbyggere bl.a. viser sig ved Ladbygraven og i de oversvømmede stenalderbosætninger i Tybrind Vig. Læs om danehoffet på Nyborg Slot, der var Danmarks middelalderlige parlament, og få indblik i den tidligere marsvinefangst ved Middelfart. Bliv klogere på Slaget på Øksnebjerg og på Lindø Industripark ved Munkebo. Gå på opdagelse blandt eksotiske træarter i Langesøskovene, og læs om Romsøs sjældne biller. Få også indsigt i sukkerfabrikken i Assens, der blev til rådhus, og DSB-remisen i Nyborg, som nu er et destilleri. Læs om Rønninge Kirke med den særlige bueportal og om områdets talrige herregårde. Æble- og blomsterfestivalerne samt kapsejladserne er også med, ligesom søhelten Peter Willemoes og kunstnerne Johannes Larsen og Fritz Syberg har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg er 449,95 kr., og bogen er på 369 sider.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg Kommuner vil blive tilgængeliggjort senere i 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf på den måde, som der står under fotoet. Download billeder i høj opløsning på http://www.trap.dk/presse

 

 

Lillebæltsbro (Middelfart Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Middelfart Kommune forbindes med Fredericia Kommune med den 1.700 m lange nye Lillebæltsbro. Pendlertal fra 2019 viste, at den største andel af udpendlere fra Middelfart Kommune krydsede bæltet via broen til arbejdspladser i Jylland.

 

KulturØen i NyHavn (Middelfart Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

KulturØen i NyHavn i Middelfart er tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects og indviet i 2005. I baggrunden ses Middelfart Sparekasses hovedsæde, der er tegnet af 3XN og indviet i 2010.

 

Røjle Klint (Middelfart Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

En lav eftermiddagssol bader den delvist overgroede Røjle Klint øst for Strib i et gyldent lys. Røjle Klint har spillet en vigtig rolle i dansk forskning siden 1840 og har bl.a. bidraget til forståelsen af Nordatlantens åbning i Eocæn, hvor aske fra de resulterende vulkanudbrud blev ført med vinden og bl.a. aflejret i Danmark. Derudover indeholder klinten mineraler som baryt, siderit og pyrit (narreguld) samt fossile hajtænder og hvalknogler.

 

Assens Havn (Assens Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Assens Havn ved Lillebælt set ind mod kajanlægget ved Nordre Havnevej og Søndre Havnevej. Havnen fungerer både som turist- og erhvervshavn med plads til såvel lystbåde som Baagø Færgen med flere daglige afgange. Fra havnen er der hurtig adgang til byens hovedgade, Østergade, som har et bredt udvalg af restauranter, caféer og specialbutikker, der særligt i sommersæsonen betjener byens mange besøgende.

 

Helnæs (Assens Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Fra vestkysten af Helnæs breder Maden sig ud som et åbent strandengslandskab, mens Helnæs Fyr rejser sig bag Lindehoved mod syd. Indtil den blev inddæmmet og afvandet i 1780’erne, var Maden en vig, der gjorde det muligt at sejle helt ind til Helnæs By. En effektivisering af afvandingen betød dog, at engarealet efterhånden svandt, og for at bevare de våde enge blev vandstanden i Maden hævet i hhv. 1996 og 2012.

 

Assens Havn 1921 (Assens Kommune)

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Assens By – download på www.trap.dk/presse

Færgefarten mellem Assens og Årøsund blev genoptaget efter Genforeningen. Her ses indvielsen af motorfærgen Sønderjylland i Assens Havn i 1921. Færgen blev i 1923 forsynet med jernbanespor, således at roevogne fra Sønderjylland kunne køres til Assens Sukkerfabrik. I baggrunden tv. ses færgen Turisten II, som sejlede til Bågø og Brandsø.

 

Bindingsværkshuse i Bogense (Nordfyns Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Den gamle købstad Bogense rummer et stort antal velbevarede bindingsværkshuse, bl.a. i Adelgade, som ses her i forgrunden, hvor mange af 1600- og 1700-tallets storkøbmænd opførte deres gårde. I billedets venstre side skuer Sankt Nicolaj Kirkes tårn ud over Lillebælt.

 

Æbelø (Nordfyns Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Det smalle drag, Brådet, som strækker sig fra sydspisen af Æbelø og ned til Æbelø Holm, er skabt af materiale, som bølgerne har eroderet ud af Æbelø i nord og ført sydpå, hvor der er læ. Det lyse sediment i vandet på begge sider af draget viser, at processerne stadig foregår. Som på et transportbånd bevæger det eroderede materiale sig langs draget for at aflejres på Æbelø Holm, der gradvis vokser i bredden.

 

Otterup Frugtlager (Nordfyns Kommune)

Foto: Fyens Stiftstidendes Pressefotosamling/Odense Stadsarkiv – download på www.trap.dk/presse

Selv i februar var der masser af friske æbler at sortere på Otterup Frugtlager i 1969. Æblerne havde ligget på køl og blev kvalitetssorteret, før de blev pakket til eksport. Igennem 1950’erne og 1960’erne eksporteredes store mængder æbler fra især Fyn til det meste af Europa

 

Renæssancehavnen i Kerteminde (Kerteminde Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Renæssancehavnen i Kerteminde udgjorde, fra byen fik købstadsrettigheder i 1413, til anlæggelsen af jernbanebroen i år 1900 byens livsnerve, hvor købmændene kunne få varer ind og ud fra søsiden. Ved havnen opførte velhavende købmænd deres huse. Det gule hus på Strandgade 3 er fra omkring 1590 og udgjorde byens toldbod i perioden 1848‑1970. Den røde bygning har siden 1865 huset Tornøes Hotel, men dens historie går helt tilbage til 1600-tallet.

 

Urup Dam (Kerteminde Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Landskabet i Urup Dam veksler mellem vidtstrakte moseflader, våde enge, vandhuller, krat og skov. Som andre åbne moser trues også Urup Dam af tilgroning, og der er derfor foretaget rydninger i de mest tilgroede dele af området. Fra 2012 til 2018 blev der desuden gennemført et stort EU Life-projekt, hvilket bl.a. genskabte ca. 20 ha lysåbne rigkær.

 

Hindsholmvej i Kerteminde (Kerteminde Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Sommerstemning på Renæssancehavnen ved Hindsholmvej i Kerteminde. Havnen har fungeret som byens livsnerve i århundreder, men lå på grund af en befærdet vej, cykelstier og parkeringspladser længe uden god adgang til den gamle købstad. Det lavede et samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Realdania om på i 2011, hvor der blev skabt forbindelse mellem byen og havnen gennem et rekreativt byrum.

 

Ladbygraven (Kerteminde Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Ladbygravens fremtrædende placering i landskabet ud til Kerteminde Fjord har for de forbipasserende søfarende i 900-tallet været et spektakulært skue og en konstant påmindelse om den afdødes ædle byrd.

 

LINDØ port of ODENSE (Kerteminde Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Dronebillede fra LINDØ port of ODENSE, hvor den karakteristiske portalkran ses i forgrunden. Portalkranen kan løfte op mod 1.200 ton og er konstrueret, så den kan løfte flere emner ad gangen, men den er også i stand til at vende tunge objekter i luften. I baggrunden yderst til venstre ses flydeporten, der spærrer for vandet til en af verdens største tørdokker.

 

Holckenhavn Fjord (Nyborg Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Farvestrålende småbåde og kuttere ligger på rad og række langs vejdæmningen ved Holckenhavn Fjord og markerer tydeligt, fra hvilken side der er adgang til Storebælt. Den knap 300 m lange dæmning blev anlagt 1844‑48 på et fundament af fire pælerækker. Derved blev Holckenhavn Fjord afskåret fra Nyborg Fjord, og i dag er der kun forbindelse mellem fjordene via en lille sluse i syd. Landevejen, som løber over dæmningen på sin vej mellem Nyborg og Svendborg, blev oprindelig anlagt i 1869.

 

Nyborg Slot (Nyborg Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

Det imponerende Nyborg Slot, der blev påbegyndt af kong Valdemar Sejr og siden kraftig ud- og ombygget i de følgende århundreder, er Danmarks ældste bevarede kongebolig. I billedets forgrund ses Kongefløjen. Fra slottets tidlige del stammer bl.a. underdelen af fløjens imponerende hjørnetårne og de svagt udragende flankeringstårne, der ses langs facaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrehave Mølle (Nyborg Kommune)

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2020 – download på www.trap.dk/presse

 

Den ca. 25 m høje Dyrehave Mølle står på Dyrehavevej i Nyborg, opført på en høj bakke. Den løgformede hat med vindrose er beklædt med zink. Møllen blev opført i udkanten af den tidligere kongelige dyrehave, heraf navnet.