Trap Danmark: Billund, Vejle, Fredericia udkommer 8. december 2020

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Billund, Vejle, Fredericia

Udkommer 8. december 2020

Forsiden: Trafik på motorvej E45 syd for Vejle. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 15 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Billund, Vejle og Fredericia Kommuner. I alt har 154 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Grindsted til Trelde Næs og fra Thyregod til Skærbæk.

Få indsigt i et varieret landskab, som strækker sig fra moræneland med dybe tunneldale i øst til bakkeøer og smeltevandssletter i vest. Tag med til Jellingmonumenterne, der er på UNESCOs verdensarvsliste, læs om Egtvedpigen, og få indsigt i Frederik 3.s fæstningsby Fredericia, som er anlagt for at modstå angreb på landet sydfra. Forstå den tidlige industrialisering i Grejsdal, og bliv klogere på Grindstedværket og Skærbækværket. Besøg Billund, som rummer både verdensvirksomheden LEGO og Vestdanmarks største lufthavn. Det arkitektoniske værk Fjordenhus af Olafur Elíasson, Vorbasse Marked og Fredericia Teater er også med, ligesom Givskud, »hedens domkirke« samt Christianskirken i Fredericia har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Billund, Vejle, Fredericia er 449,95 kr., og bogen er på 299 sider.  Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk/historien

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Billund, Vejle og Fredericia Kommuner vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2021.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected] 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf. Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Lufthavnen i Billund (Billund Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Et passagerfly letter fra startbanen i det åbne hedelandskab og stiger op mod den overskyede himmel. Billund Lufthavn, som markedsføres under navnet Billund Airport, blev anlagt nordøst for Billund af virksomheden LEGO i 1961 som en privat flyveplads; fra 1964 som egentlig lufthavn og fra 2007 samejet af seks kommuner, heriblandt Billund, Vejle og Kolding Kommuner. Lufthavnen beskæftigede i 2019 ca. 800 medarbejdere, og herfra afgår fly til nationale såvel som internationale destinationer.

LEGO House (Billund Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

LEGO House ligger i forlængelse af Billunds handelscentrum i gaderne omkring Hovedgaden og Gammelbro. Bjarke Ingels Group (BIG) har rendyrket konceptet ved at tegne en bygning bestående af 21 klodser, og det 12.000 m2 store oplevelseshus blev indviet i september 2017.

 

LEGO i 1958 (Billund Kommune)

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto/Kgl. Bibliotek– download på www.trap.dk/presse

På dette luftfoto fra 1958 fremgår det tydeligt, at legetøjsfabrikken LEGO, som ses bagerst i billedet med logo på den ene bygning, dominerer bybilledet. Bygningen med den høje skorsten er Billund Andelsmejeri. En begyndende udbygning af Billund med parcelhuse har fundet sted.

 

Rådhuset i Grindsted (Billund Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Billund Kommunes rådhus ligger i Grindsted og består dels af det gamle Grindsted Rådhus fra 1972, dels af nybyggeri. Sammensmeltningen og nybyggeriet er tegnet af Årstiderne Arkitekter og stod færdigt i 2015. Den skulpturelle trappe fungerer som bindeled mellem etagerne og har integreret små bænke, der skal invitere til ophold.

 

Vejlefjordbroen (Vejle Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Vejlefjordbroen set fra Skyttehusbugten ved Vejle Fjord, hvor det karakteristiske boligbyggeri Bølgen ligger. Vejlefjordbroen blev bygget mellem 1975 og 1980 og er en 1.712 m lang bjælkebro, hvor brodækket hviler på 18 piller af beton. Broen fører Østjyske Motorvej over Vejle Fjord og er dermed en del af motorvej E45, der løber fra Frederikshavn i nord til den danske grænse mod Tyskland i syd. Vejlefjordbroen er en af de trafikalt mest belastede motorvejsstrækninger i Danmark.

 

Grejsdal og Grejs Ådal (Vejle Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Sammen med Grejsdal udgør Grejs Ådal et sammenhængende dalforløb, der strækker sig fra Ollerup Kær vest for Fårup Sø til Vejle. Mens Grejs Ådal er dannet som en tunneldal under sidste istids store gletsjere, er Grejsdal en erosionsdal, som er skabt af smeltevandet fra den store Bøgager Issø, som blev tømt, da isen smeltede tilbage i slutningen af sidste istid.

Jellingmonumenterne (Vejle Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Luftfoto af monumentområdets centrale dele. De to høje, der flankerer Jelling Kirke til dennes nord- og sydside, ses øverst i billedet. I forgrunden ses Nordhøjen (Thyras Høj), der knytter sig til kong Gorm den Gamles enorme hedenske skibssætning, markeret med betonfliser i terrænet. Nederst i billedet ses kong Harald Blåtands forskansende træpalisade, der omkransede hele kongesædet, markeret med betonfelter og -stolper holdt i hvidt.

 

Bølgen (Vejle Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Skyttehusbugten er helt stille, og bebyggelsen Bølgen spejler sig i det klare vand. Bølgen er tegnet af Henning Larsen Architects.  Hver bølge er ni etager høj og med 20 lejligheder i hver.

 

Fæstningsbyen Fredericia (Fredericia Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Den nordligste del af fæstningsbyen Fredericia inden for voldene set fra voldanlægget ved Danmarks Port øst for Assistens Kirkegård. I fotoets venstre side ses det, hvordan byen har spredt sig ud over det gamle voldanlæg, ikke kun her, men på alle sider af voldanlægget, der indkapsler fæstningsbyen. Forrest i fotoet ses det 16 m høje Hvide Vandtårn, der står på Prins Georgs Bastion. Fra en tagterrasse øverst i tårnet, der ligger 44 m.o.h., kan besøgende nyde udsigten over Fredericia og Lillebælt.

 

Trelde Klint (Fredericia Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

I den ca. 25 m høje Trelde Klint findes Lillebælt Ler fra Eocæn, moræne fra istiden Elster, kiselgur fra mellemistiden Holstein og moræne fra istiderne Saale og Weichsel. Under sidste istid pressede en gletsjer lagene op, så de i dag er foldede og skudt op i flager. Klinten er det eneste sted i Danmark, hvor man kan se en permanent blotning af søaflejringer fra Holstein, ligesom Trelde Næs er typelokalitet for Trelde Næs Till, som er en moræne, der blev aflejret i Saale. I skreddene, som jævnligt forårsages af det plastiske Lillebælt Ler, er der gjort flere fund af danekræ.

 

6. juli (Fredericia Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Traditionen tro blev der d. 6. juli 2019 på Prins Georgs Bastion i Fredericia affyret 27 kanonskud med et minuts mellemrum. Bevæbnet med paraplyer så tilskuerne røgsløret fra kanonen lægge sig. Salutten er en af mange begivenheder, hvorved man hvert år mindes Slaget ved Fredericia d. 6. juli 1849.

Den Reformerte Menighed (Fredericia Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

I september 2019 kunne Den Reformerte Menighed i Fredericia fejre 300-års jubilæum. Dagen blev fejret med blomsternedlæggelse på menighedens gamle præstegrave. I baggrunden ses den enkle hvide og gule kirkebygning indviet i 1736. Særligt for kirkerummet, sammenlignet med de danske folkekirker, er prædikestolens centrale placering, alterets fravær og den minimale udsmykning.