Trap Danmark: Ballerup Kommune udkommer 23. april

Pressemeddelelse,

Trap Danmarks bog om Ballerup Kommune udkommer den 23. april 2019.
Bogen præsenteres samme dag ved et lanceringsarrangement med deltagelse af H.K.H. Kronprinsen.

Få omfattende viden om Ballerup Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 148 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog med viden om det væsentligste fra Sørup til Skovlunde og fra Egebjerg til Harrestrup.

Læs om alt fra skoven Egebjerge og landsbyen Pederstrup til kalkmalerier i Måløv og Ballerup Kirker. Bliv klogere på Toms Gruppen, LEO Pharma samt Novo Nordisk, og få historien om IKEAs første varehus i Danmark, huekonerne og konflikten om Kulturkroen. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Ballerup Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 28: Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og er suppleret med et kort over København og omegn, herunder Ballerup Kommune, i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Jesper Würtzen.

Opdag Danmark – med Trap.

 

Bogens forside. Kan downloades i billedsektionen på www.trap.dk/presse –
Find billedet, klik og download.

Nedenstående billeder og billedtekster stammer fra bogen. Billederne må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmark og med kreditering af fotograf. Download billederne i høj opløsning fra billedsektionen på www.trap.dk/presse. Find billedet, klik og download

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

De romanske kalkmalerier i Måløv Kirke på skibets nordvæg indgår i et stort billedprogram udarbejdet af det såkaldte Jørlundeværksted, der ca. 1150‑1175 udsmykkede mindst 16 kirker med byzantinsk inspirerede fresker af høj kunstnerisk kvalitet. Nordvæggens to billedserier omfatter i øverste billedrække scener fra Jesu lidelse, mens den nedre række, som desværre er meget usammenhængende, fremviser Abraham med sjæle i sit skød samt en mulig dommedagsfremstilling.

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Vest for bydelen Egebjerg ligger Skovledmose. I dag fremstår den som en langsø, men opstod oprindelig som et moseområde i bunden af en tunneldal, da isen fra sidste istid smeltede bort. En række småfugle yngler omkring søen, og i perioder om foråret og i forsommeren benyttes den som rasteplads af flokke af grågæs. Nærheden til Egebjerg gør desuden Skovledmose til et populært rekreativt område.

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Bykvarteret Søndergård, et nyt by- og boligkvarter syd for Måløv Station, ligger ud til en kunstig sø og kanal. Kommunen anslår, at der fra 2018 til 2029 vil blive bygget yderligere ca. 500 nye boliger i og omkring Måløv.

Hvordan bogen er blevet til

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Ballerup Kommune er 199,95 kr., og sidetallet er 80. Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer i slutningen af 2019. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis det ønskes.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H.

Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.

Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]