Trap Danmark 6. udgave går online fra 15. november 2019

Pressemeddelelse,

Få viden med værdi – trap.lex.dk

Nationaltopografien går online fredag den 15. november.

Dermed får alle digital adgang til det omfattende værk, der beskriver dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv suppleret med indhold fra Trap Danmarks samarbejdspartnere. Viden bliver stillet gratis til rådighed takket være fondene, der står bag Trap Danmarks 6. udgave.

Første lancering indeholder beskrivelser for 15 kommuner, som beriges med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Trap Danmarks samarbejdspartnere: Danske Runeindskrifter (Nationalmuseet), Kalkmalerier i danske kirker (Nationalmuseet), Weilbachs Kunstnerleksikon (Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Bibliotek), Kunstindeks Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen), Slotte og ejendomme (Slots- og Kulturstyrelsen), Købstadsprospekter (Rigsarkivet) og Nationalmuseets og Det Kgl. Biblioteks mange billedsamlinger. Ligesom Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering leverer landkort til løsningen. De første 15 kommuner, der er tilgængelige på trap.lex.dk, er Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Randers, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. Resten af landets kommuner vil løbende blive tilføjet, så alle 98 kommuner er online med udgangen af 2021.

Find rundt på trap.lex.dk

KORT-indgangen: Er du Trap-fan, kan du helt sikkert godt lide kort. Start på det interaktive Danmarkskort på forsiden af trap.lex.dk – vælg fx Aalborg Kommune …

… og kom frem til indledningsartiklen om Aalborg Kommune, hvorfra du kan klikke dig videre i detaljeringsgraden og læse om fx historie, kultur og samfundsforhold.

Eller du kan vælge at se alle de specifikke steder, der findes beskrivelser af på sitet.

KATEGORI-indgangen: Ved du allerede, hvilket fagområde du er interesseret i? Klik på kategoriinddelingerne nederst på forsiden af trap.lex.dk, og kom hurtigt ind til det stof, du er interesseret i. Indholdet er herefter opdelt pr. kommune, hvilket gør det muligt at sammenligne kategoriens indhold på tværs af landet. Læs om fx klimaet, middelalderen, skovene eller de folkelige traditioner i landets kommuner.

De overordnede kategorier er:

Natur og landskab:
Det åbne land, ferske vande, geologi, klima, kulturlandskaber, kyster, landskaber, natur- og landskabsforvaltning, skove

Historie:
Perioden 1536-1850, perioden 1850-1920, perioden 1920-1970, perioden 1970-2007, befolkningsudvikling, middelalder, oldtid

Byer:
By- og landskabsarkitektur, bydele og byområder, byhistorie, bynavne, byvåben

Kultur:
Billedkunst, byggeskik, dagliglivsfortællinger, dialekt, foreninger og frivillige, herregårde og voldsteder, kirkegårde, kirker, klostre, kulturhistoriske museer og kulturarv, litteratur, medier, monumenter og mindesmærker, musik og dans, møller, præstegårde, religion og trossamfund, slotte, teater og film, traditioner og fortællinger

Samfund og erhverv:
Befolkning og boliger, erhverv og arbejdsmarked, politik og planer, uddannelse, sundhed og omsorg

 

SØG dig frem: Endelig er der muligheden for at søge i alt indholdet på trap.lex.dk

Fremsøg fx maleren Vilhelm Rosenstand …

… og find artiklen om maleren.

 

INDHOLD PÅ TVÆRS

Eksemplet med Vilhelm Rosenstand illustrerer sammenhængen mellem nogle af de deltagende partnere på trap.lex.dk. Artiklen og billederne samler indhold fra Weilbachs Kunsterleksikon og Kunstindeks Danmark med billeder fra Portrætsamlingen og Historisk Kronologisk Samling fra Det Kgl. Bibliotek – og med link til Trap Danmark 6. udgaves indhold om billedkunst i Hørsholm Kommune. En helt ny kombination, der sætter indholdet i nye formidlingsmæssige sammenhænge og øger værdien af alle databaserne.

Et andet eksempel: Artiklen Kirker i den gotiske periode i Aalborg Kommune er skrevet af Trap Danmarks fagekspert Anders C. Christensen. Midt i artiklen linkes til Budolfi Kirke og artiklen om Kalkmalerier i Budolfi Kirke med tekst fra Kalkmalerier i Danmark, billeder fra Burman Beckers antiqvarisk-topografiske Samling og Kruses gouacher fra Det Kgl. Bibliotek samt kort fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Om Trap Danmark 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-binds bogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver af landets 98 kommuner.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark er skrevet af et stort hold af landets førende forskere og eksperter, redigeret af fagredaktører og valideret af eksterne fagkonsulenter. Desuden har Trap Danmarks Faglige Råd fastlagt de overordnede redaktionelle principper og kriterier.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Vi er dybt taknemmelige herfor samt for den store hjælp, vi har fået fra alle vores samarbejdspartnere.

Trods al omhu er det umuligt at undgå fejl. Trap Danmarks redaktion vil derfor sætte stor pris på informationer om fejl og mangler, der venligst bedes indsendt til [email protected].

Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk 

Om lex.dk
Foreningen lex.dk har til formål at etablere og drive en frit tilgængelig, dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning til gavn for det danske samfund, herunder folkeskoler, gymnasier, universiteter, læreanstalter m.m. og bibliotekerne. Det gør foreningen ved

  • at opdatere og udgive Den Store Danske Encyklopædi,
  • at stille en række videntunge, specialiserede værker til rådighed for offentligheden.

Som første værk lanceres Trap Danmark i efteråret 2019, og Den Store Danske relanceres i slutningen af 2020. Læs mere på www.lex.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 / [email protected]
Udviklingschef Erik Henz Kjeldsen på 5129 6549 / [email protected] Kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 / [email protected]