Trap Danmark 6. udgave, bind 9: Randers, Norddjurs, Syddjurs udkommer 22. januar 2018

Pressemeddelelse,

Trap Danmark 6. udgave, bind 9: Randers, Norddjurs, Syddjurs
udkommer 22. januar 2018

I de kommende år vil danskerne blive præsenteret for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Vi kan nu præsentere det næste bind i bogværket, som kommune for kommune beskriver de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks 6. udgave, bind 9 giver en omfattende og rigt illustreret stedsspecifik viden om Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

 

 I alt har 175 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Udbyneder til Ebeltoft og fra Ålum til Grenaa.

Få viden om Niels Ebbesens mord på den kullede greve, tørlægningen af Kolindsund og Fregatten Jyllands vej fra flådeskib til museumsskib. Udforsk Anholt med lavheden Ørkenen, sælreservatet på Totten og Anholt Havmøllepark, der er blandt de største i verden. Få fakta om Hvidstengruppen samt billedkunstneren og digteren Sven Dalsgaard. Bliv klogere på handskemagertraditionen i Randers, egnspræget hovedtøj, Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft og St.St. Blichers tilknytning til Spentrup Præstegård. Find information om såvel Randers Fjord som Gudenåen, og gå på opdagelse i Kalø Slotsruin og den 18.000 ha store Nationalpark Mols Bjerge. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Randers, Norddjurs, Syddjurs er kr. 419,95. Bogen kan købes gennem såvel internetboghandlere som hos alle landets boghandlere.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer i 2018. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis ønsket.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected] eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold i Trap Danmark: Randers, Norddjurs, Syddjurs

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf.

 

Billederne kan downloades i høj kvalitet på www.trap.dk/presse/

 

KALØ SLOTSRUIN

Slotsvig ruin. Kalø Slotsruin

Foto Tao Lytzen/Trap Danmark

 

På toppen af en morænebakke ligger resterne af den middelalderlige

borg på Kalø. Kalø Slotsruin besøges hvert år af mange turister, som benytter dæmningsvejen, der fører igennem det flade marine forland.

 

GJERRILD KLINT

Strand ved Gjerrild

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Gjerrild Klint består af lag fra de to seneste istider, Saale og Weichsel.

I klinten ses en dyb solbeskinnet rende, hvor Ræbæk løber ud i Kattegat. Klinten er et vigtigt knudepunkt for trækkende fugle, og om foråret kan bl.a. ses rovfugle, kragefugle og finker trække over Kattegat.

 

 

FREDENSGADE, RANDERS

Slyngborg – Kvarteret

Foto: Tao Lytzen / Trap Danmark

Fredensgade set fra Danmarksgade i det centrale Randers. Gaderne ligger i Slyngborgkvarteret, et af byens mest befolkningsrige kvarterer.

 

MOLS BJERGE

Syddjurs – Mols – Nationalpark Mols

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark
Udsigt over Mols Bjerge fra Agri Bavnehøj. Mod syd ses Trehøje, som er tre gravhøje fra bronzealderen. Karakteristisk for Mols Bjerge er de store, artsrige overdrev. Før landboreformerne benyttede landsbyerne overdrevene som fælles græsningsarealer. I dag er overdrevene i fare for at gro til, og skal de bevares, må de plejes med græsning.

 

AMTMAND HOPPES BRO

 

Amtmand Hoppes Bro

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

 

Amtmand Hoppes Bro i Langå var et pionerarbejde, tegnet og bygget i 1905 af ingeniørfirmaet Christiani og Nielsen. Broen blev bygget med en højde på 4,95 m over vandniveau for at sikre pramfarten på Gudenåen. Den blev bestilt af Randers Amtsråd, der ønskede en træbro, men lod sig overtale til en bro af jernbeton. Broen, der er den første jernbetonkonstruktion i Danmark, er 40 m lang og har tre brobuer. Hvert buefag består af tre smalle betonbuer, der understøtter broen og sikrer stabil bæreevne. De skrå søjler i gitterkonstruktionen bærer buerne. Broen kostede 13.643 kr. og er opkaldt efter cand.jur. Johan Christopher Hoppe, der var amtmand 1885‑1910. Den tiltagende tunge trafik gjorde det i 1965 nødvendigt at

bygge en bro ved siden af, men Amtmand Hoppes Bro blev bevaret, og i 1986 blev den fredet og bliver i dag kun brugt som cykel- og gangbro.

 

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk