Trap Danmark 6. udgave, bind 4 udkommer 28. august

Pressemeddelelse,

Trap Danmark 6. udgave, bind 4: Jammerbugt, Thisted, Brønderslev
udkommer 28. august 2017

I de kommende år vil danskerne blive præsenteret for et formidlings-univers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Vi kan nu præsentere det næste bind i bogværket, som kommune for kommune beskriver de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks 6. udgave, bind 4 giver en omfattende og rigt illustreret stedsspecifik viden om Jammerbugt, Thisted og Brønderslev Kommuner. I alt har 165 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Blokhus til Agger og fra Hanstholm til Asaa.

Få viden om Sjørring Volde, Vejlerne, Store Vildmose og Jyske Ås, som ikke er en ås, men en randmoræne. Bliv klogere på det 65 mio. år gamle Bulbjerg, der er presset op af undergrundens salt og i dag er Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm. Læs om Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, hvor verdens største vindmølletyper afprøves, Vesterhavets gennembrud af Agger Tange i 1825 og udviklingen fra skudehandel til kystfiskeri. Få fakta om Cold Hawaii og den tidlige turisme i Blokhus og ved Svinkløv, eller gå på opdagelse i Thylejren, Hjallerup Marked, romanske kirker og herregården Voergård.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Jammerbugt, Thisted, Brønderslev er kr. 399,95. Bogen kan købes hos alle landets boghandlere.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer i 2018. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis ønsket.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller nek@trap.dk eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller pl@trap.dk

 

Eksempler på indhold i Trap Danmark: Jammerbugt, Thisted, Brønderslev

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf. Billederne kan downloades i høj kvalitet på www.trap.dk/presse/

Blokhus

Blokhus Strand

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Fiskebilen er standset på stranden ved Blokhus. Blokhus Strand er åben for bilkørsel, og man kan køre langs Vesterhavet hele vejen fra Rødhus til Løkken. Om sommeren kan man nyde synet af badehusene eller høre Blokhus Kanonlaug, der ved solnedgang fyrer Blokhus-kanonen af ud over havet.

Torup Strand og Slettestrand

Fiskerbåde på Slettestrand

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Ved Torup Strand og Slettestrand repræsenterer de klinkbyggede både den særlige og engang udbredte kystkultur, hvor bådene søsættes og landes direkte på stranden.

 

Bulbjerg

Bulbjerg

Foto: Jan Kofod Winther/Trap Danmark

Bulbjerg er en op til 47 m høj, langstrakt kalkknude, som strækker sig fra sydøst til nordvest og når ud til havet, hvor den danner en udhængende klint. I Bulbjergområdet er kalken blevet presset op til jordoverfladen af ca. 250 mio. år gammelt salt, som ligger under kalken.

Hanstholm

Fiskekuttere i Hanstholm havn.

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Hanstholm Havn var 2014-16 Danmarks førende konsumfiskerihavn i tæt konkurrence med Skagen Havn. Med tilknyttede virksomheder og aktiviteter er havnen omdrejningspunkt for omkring 1.600 arbejdspladser. Over halvdelen af landingerne stammer fra udenlandske fartøjer fra især Norge, England, Skotland, Tyskland og Frankrig.

Store Vildmose

Store Vildmose. Fugle set fra fugletårnet i Grishøjgård Krat.

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Selvom det meste af Store Vildmose i dag er opdyrket, udgør de resterende uopdyrkede dele af mosen det største fredede område i Brønderslev Kommune. Området er bl.a. vigtigt for fuglelivet, og ifølge Dansk Ornitologisk Forening ynglede kongeørnen for første gang i mosen i 2016.

Dronninglund Slot

Dronninglund slot

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Dronninglund Slot var indtil Reformationen et benediktinernonnekloster med navnet Hundslund Kloster. Det barokprægede anlæg skyldes til dels Lauritz de Thurahs ombygning i 1750’erne.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk