Bogudgivelse og -lancering. Trap Danmark: Varde, Esbjerg, Fanø

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:
Trap Danmark: Varde, Esbjerg, Fanø

Udkommer 6. november 2020

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 14 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner. I alt har 164 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Blåvands Huk til Agerbæk og fra Ølgod til Sønderho.

Få indsigt i det meste fra sandflugt og klitplantager til tysk turisme, flodperlemuslinger og Fanødragten. Læs om Oksbøl Kaserne, Nordens ældste by, Ribe, der blev bispesæde i 948, og genskabelsen af Filsø. Få indblik i dannelsen af Skallingen, og bliv klogere på, hvad krigsnederlaget til Preussen i 1864 har at gøre med grundlæggelsen af Esbjerg Havn, der i dag er landets største industrihavn. Tag med til Vadehavet, og lær om tidevandsfladerne og det rige fugleliv eller til løvklitterne med deres mindst 300 år gamle næsten begravede egetræer. Domkirken, dronning Dagmar og Doggerland er også med, ligesom Mou Supper, HTH Køkkener og Rued Langgaard har fået plads. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap

Hvordan bindet er blevet til
Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Varde, Esbjerg, Fanø er 449,95 kr., og bogen er på 336 sider.  Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Presseeksemplar
Der er mulighed for at modtage en pressekopi til anmeldelse af bindet i lowres. Kontakt venligst Peter Lyth [email protected]
Der er også mulighed for at modtage et fysisk presseeksemplar, når bindet er kommer fra tryk ca. den 2. november.

Boglancering – i forbindelse med Bogfestival 2020
Hovedbiblioteket i Esbjerg lægger lokaler til en boglancering den 7. november 2020 kl. 11-12:30. Dette arrangement er allerede fyldt op (begrænsede pladser) og der er derfor lavet et ekstra arrangement samme dag kl. 13:30-15:00. Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendigt. Læs mere og tilmeld dig på https://www.esbjergbibliotek.dk/arrangementer/andet/trap-danmark-varde-esbjerg-og-fanoe-0

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk/historien

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner vil dog først blive tilgængeliggjort digitalt i løbet af 2020.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf. Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

 Skallingen (Varde Kommune)

Foto: Jan Kofod Winther, 2008 – download på www.trap.dk/presse

 Utallige loer bugter sig gennem marsken på østsiden af Skallingen. Loerne fungerer som tidevandsrender og drænkanaler, som via Hobo Dyb i forgrunden leder vandet videre til tidevandsløbet Grådyb mellem Skallingen og Fanø. Vaderne er tidevandsflader, som ved højvande dækkes af vand. Herved tilføres vaderne sediment, så de langsomt hæver sig op over havet og med tiden bliver til marsk.

 Tirpitz (Varde Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

I 1944 påbegyndte besættelsesmagten byggeriet af kanonstillingen Batterie Vogelnest som en del af Atlantvolden, der skulle forsvare den europæiske kyst mod invasion. Stillingen ved Blåvand skulle sammen med Batteri Grådyb på Fanø beskytte indsejlingen til Esbjerg Havn. Byggeriet var stadig i gang ved Befrielsen i 1945, og kun de to massive kanonbunkere, hvoraf den ene skulle have været udstyret med en kanon fra krigsskibet Tirpitz, stod færdige. I dag er Tirpitz ved Blåvand Vardemuseernes bud på et museum, som kan tiltrække områdets mange sommerturister til at opleve og forstå mere om områdets kulturhistorie. Museumstilbygningen, som stod færdig i 2017, er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG) og står i forbindelse med den sydlige af de to gamle kanonbunkere, som udgjorde Tirpitzstillingen.

Sankt Jacobi Kirke (Varde Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Sankt Jacobi Kirke og det gamle rådhus omkring Torvet i Varde set fra Den Gamle Kirkegaard. Kirken er opført af granitkvadre i 1100-tallet, mens tårnet blev tilføjet i senmiddelalderen. 1809‑12 blev den omdannet til en korskirke med sten fra byens anden kirke, Sankt Nicolai Kirke, der var blevet nedbrudt i 1809.

Kærgård Klitplantage (Varde Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Grusstien snor sig op gennem Kærgård Klitplantage, hvor løvklitterne farves rosa af blomstrende hedelyng. Det kuperede landskab hører til blandt de mere særegne, for under de lyngdækkede klitter gemmer sig et tilsandet krat af op til 8 m lange egetræer, hvis toppe titter lysegrønt op fra sandet. Selvsåede nåletræer og glansbladet hæg truer dog med at overgro det bemærkelsesværdige klitlandskab, og der foretages derfor løbende rydning af ny træopvækst.

Det centrale Ribe (Esbjerg Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Det centrale Ribe set fra nord mod sydøst. Ribe Å løber gennem byen, hvor den passerer Mellemdammen, der sammen med de tilstødende gader udgør Ribes handels- og servicecentrum. Byens profil markeres af den store Ribe Domkirke på Torvet.

Riberhus Slotsbanke (Esbjerg Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Riberhus Slotsbanke set fra nordøst. Slotsbankens nuværende udseende skyldes i høj grad Nationalmuseets restaurering 1940‑41, hvor den fik præg af Christian 3.sombygning efter Grevens Fejde 1534‑36. Blandt andet stammer rondellerne ved bankens hjørner fra Christian 3.s modernisering af anlægget.

Ny bydel i Esbjerg (Esbjerg Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

I den nordligste del af Esbjerg Havn er kommunen i gang med at omdanne et tidligere havneområde til en ny bydel med lystbådehavn, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerelaterede virksomheder og offentlig og privat service. Første etape med etablering af moler, dige, havneø, lagune og lystbådehavn forventes at stå færdig i 2022. Senere vil en anden etape med etablering af ydermoler, klitlandskab, strand og evt. kunstmuseum afslutte projektet.

Vadehavet (Esbjerg Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

I Vadehavet bliver definitionerne af hav og land sat på prøve. Ved højvande er der sjældent tvivl, men når lavvandet sætter ind og afslører en mosaik af dyb, højsander, slik- og sandvader, bliver betegnelsen hav pludselige sværere at retfærdiggøre. Og det er præcis den uklare overgang mellem land og hav, som sammen med den stadige foranderlighed kendetegner det bemærkelsesværdige tidevandsområde, som fra Ho Bugt strækker sig hele vejen ned langs Jyllands sydvestkyst.

Færgen (Fanø Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Færgen fra Esbjerg til Fanø på vej ind mod Nordby. I baggrunden, ud mod Vesterhavet, ses højsandet Søren Jessens Sand.

Nordby (Fanø Kommune)

Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019 – download på www.trap.dk/presse

Nordby er Fanøs største by og øens absolutte centrum for handel og privat og offentlig service. Butikslivet, herunder mange specialbutikker målrettet turister, er koncentreret i den delvis brostensbelagte Hovedgaden, der løber fra sydvest mod nordøst gennem det centrale Nordby tæt ved kysten og havnen.

Sønderho Mølle (Fanø Kommune)

Foto: Peter Palle Skov/Trap Danmark, 2019  – download på www.trap.dk/presse

Sønderho Mølle fra 1895 erstattede stubmøller fra hhv. 1701, 1760 og 1770 – alle kornmøller. Den nuværende hollandske vindmølle er ottekantet, har galleri og løgformet hat. Vingefanget på 17,5 m fik jalousivinger med sejl. Mølledriften ophørte i 1923. Fonden Gamle Sønderho købte møllen i 1928 og genindviede den i 1930, uden galleri og jalousier. Galleriet og krøjeværket blev rekonstrueret i 1983, og i 1998 blev møllen fredet, og den fik ny møllehat i 2003. Hatkransen, en møllevinge og krøjehjulet fik skader under stormen Bodil i 2013, men de beskadigede dele blev genetableret. Møllen er åben for publikum i sommersæsonen. Møllegården fra 1760 er privatbolig.

Doggerland

 

Illustration: Trap Danmark efter National Geographic

Kortet viser fordelingen af hav og land i slutningen af sidste istid. Den store landmasse, som kaldes Doggerland, strakte sig over hele den sydlige del af Norden, de nuværende Britiske Øer og Doggerbanke. Øverst til højre ses epicenteret for Storeggaskreddet, hvis efterfølgende tsunamier formentlig fik dramatiske konsekvenser for livet i Doggerland.