Bind 6: Morsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord udkommer 26. oktober 2017

Pressemeddelelse,
Trap Danmark Bind 6. Forside

Download billede i høj opløsning

I de kommende år vil danskerne blive præsenteret for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Vi kan nu præsentere det næste bind i bogværket, som kommune for kommune beskriver de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks 6. udgave, bind 6 giver en omfattende og rigt illustreret stedsspecifik viden om Morsø, Vesthimmerlands, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

I alt har 164 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Løgstør til Hobro og fra Nykøbing M til Hadsund.

Bliv klogere på den ca. 40 km lange Mariager Fjord, som er en tærskelfjord med en dyb inderfjord og en lavvandet yderfjord. Find information om Johannes V. Jensen og historierne om det Himmerland, der siden begyndelsen af 1600-tallet er blevet forbundet med kimbrerne. Udforsk den op til 25 m høje, 300 m brede og næsten 1 km lange molerknude Feggeklit, og bliv klogere på Gundestrupkarret, der blev fundet i Rævemosen, hvor det formentlig er nedsat inden år 200 e.Kr. Få viden om Livø, som siden 1992 har været drevet som et økologisk demonstrationslandbrug, og REGAN Vest, der under den kolde krig og uden offentlighedens vidende blev bygget 60 m under jorden i en kridtbakke i Rold Skov. Læs om Rebild Bakker, udnyttelsen af moleret, den store udvandring til USA i midten af 1800-tallet og Kulturmødet Mors.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Vejledende udsalgspris for Trap Danmark: Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord er kr. 399,95.
Bogen kan købes gennem såvel internetboghandlere som hos alle landets boghandlere.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer i 2018. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis ønsket.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller nek@trap.dk eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller pl@trap.dk

Eksempler på indhold i Trap Danmark: Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord.

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf.

Billederne kan downloades i høj kvalitet på www.trap.dk/presse/

 

MUSLINGER I NYKØBING M

Muslingefiskeri Nykøbing Mors

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark
Muslingefisker på havnen i Nykøbing M. Bøjerne på dækket bruges i opdrættet af linemuslinger, hvor de holder hovedlinerne oppe. Fra hovedlinerne hænger de bændler, som muslingelarverne sætter sig på. Metoden er den mest skånsomme inden for muslingefiskeri.

Download i høj opløsning

 

ERTEBØLLE HOVED

Ertebølle Hoved

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

De 55 mio. år gamle mørke vulkanske askelag træder tydeligt frem i klinten ved Ertebølle Hoved.

Download billedet i høj opløsning

 

REGAN VEST

REGAN Vest

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Regeringsanlæg Vestdanmark, REGAN Vest, blev opført i perioden 1963-68 i dybeste hemmelighed 60 m under jorden i en kridtbakke i Rold Skov som et atomsikret udflytningsanlæg for regeringen, regenten og visse dele af centraladministrationen. Det var herfra, den civile og politiske krisestyring skulle finde sted i tilfælde af et angreb fra den daværende Warszawapagt.

Download billedet i høj opløsning

 

BETTEFANDEN I ROLD

Røverne fra Rold i rundkørsel i landsbyen Rold.

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark
I landsbyen Rold på den gamle hovedvej til Aalborg passerer trafikanter en rundkørsel med fire træskulpturer. Skulpturerne er udført af Bent Dentlau og forestiller fire af de røvere, som i begyndelsen af 1800-tallet huserede på egnen. Bagerst står den berygtede Bettefanden næsten skjult af Laang Ajs, mens Petronillen står til højre og Lorentz Meyer til venstre. Skulpturerne blev indviet i 2001.

Download billedet i høj opløsning

STRANGENG VED MARIAGER

Køer ved Mariager Fjord

Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark

Kvæg græsser på strandengen nordøst for Mariager, mens en lystsejler udnytter vinden, som blæser op gennem den smalle fjord.

Download billedet i høj opløsning

 

FEGGEKLIT

Feggeklit


Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark
Det lyse moler med de mørke vulkanske askelag træder tydeligt frem i den 25 m høje Feggeklit på det nordlige Mors. Mere end 140 askelag er blottet i klinten, og de repræsenterer hver sit gigantiske vulkanudbrud. Vulkanismen blev udløst for ca. 55 mio. år siden, da Grønland begyndte at drive fra Norge, og dannelsen af Nordatlanten begyndte.

Download billedet i høj opløsning

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk