Bind 3: Trap Danmark – Frederikshavn, Hjørring, Læsø

Pressemeddelelse,

Opdag Danmark – med Trap

Ved udgangen af 2020 vil Danmark være verdens bedst beskrevne nation

  • Første tekstbind af Trap Danmark udkommer fredag den 11. november og indeholder topografiske beskrivelser af Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner
  • Frem til 2020 kortlægges resten af landet, sted for sted, fra nord mod syd og fra vest mod øst
  • Værket præsenteres on location i Østervrå i Nordjylland onsdag den 9. november
  • HKH Kronprins Frederik har sagt ja til at blive protektor for Trap Danmark.

Ved udgangen af 2020 vil Danmark være verdens bedst beskrevne nation. Men allerede nu udkommer det første af de rigt illustrerede tekstbind, der omhandler kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Læsø.

Trap Danmark er den autoritative kilde til topografisk viden om Danmark og vil udfolde sig både på tryk – fordelt på 34 bind i alt – og digitalt. Det er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder man – for de enkelte steder og for landet som helhed – den væsentligste viden om geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Det vidste du ikke om Danmark
I det aktuelle bind om Frederikshavn, Hjørring og Læsø kan man blandt andet læse om, hvordan Skagen Oddes vandring har gjort, at skibe, der oprindeligt strandede på nordsiden af Grenen, i dag ligger på havbunden syd for Grenen. Og om, hvordan Hjørring Kommune fra den første folketælling i 1787 til folketællingen i 1860 oplevede en befolkningsvækst på 134 %, hvilket var langt over landsgennemsnittet. Og om, hvordan man i 1982 på Læsø fandt en stor møntskat, der var begravet under gulvet på Bogøgård. Skatten bestod af 1.800 sølvmønter med en samlet vægt på 22 kg og menes at være blevet nedgravet af en rig skipper under Den Skånske Krig i 1670’erne.

Præsentation on location
Det nye Trap Danmark bliver præsenteret onsdag den 9. november kl. 14-16. Det sker on location i Østervrå mellem Hjørring og Frederikshavn – i en af de kirker, der beskrives i Trap Danmark. Kirkerummet illumineres med en lang række af de fantastiske nye billeder, som udgør en væsentlig del af 6. udgave af Trap Danmark.

Desuden vil det være muligt at få demonstreret og prøve en første beta-version af Traps mobiltilbud Trap på Stedet, der gør det muligt at stå et givent sted i Danmark og få relevante informationer om netop dette sted.

Desuden vil Trap Danmark være til stede på BogForum med en række arrangementer fra fredag den 11. til søndag den 13. november, hvor man også kan prøve Trap på Stedet.

Chefredaktør og administrerende direktør for Trap Danmark, Niels Elers Koch, udtaler:

”Det er en fantastisk gave til alle, der interesserer sig for Danmark, dansk natur, kultur og historie. Trap er en guldgrube af viden, der åbner for dybere indsigt og gode oplevelser. Tænk at vi nu, takket være generøse donationer fra fem fonde samt bidrag fra en række samarbejdspartnere, får en indgående og opdateret beskrivelse af vort land, kommune for kommune, by for by, sted for sted. Det gør os alle sammen klogere – og giver os mulighed for at opdage Danmark på ny.”

Kronprins Frederik protektor
HKH Kronprins Frederik har sagt ja til at være protektor for Trap Danmark. Han udtaler i den forbindelse:

”I en globaliseret verden er det vigtigt at kende sit land og dermed sine forudsætninger. På den måde kan man bedre sætte ord på, hvad vi som nation har at byde på, og hvorved og hvorfor dansk og nordisk kultur er til inspiration for mange andre lande.”

Med venlig hilsen
Trap Danmark og Have Kommunikation

 

For yderligere information, kontakt venligst:
Projektleder Rasmus Navntoft // [email protected] // 30707008
Pressekoordinator Christian Møller // [email protected] // 26240128
Pressekoordinator Hannah Oxenvad Svarrer // [email protected] // 28600727

Kommunikationsmedarbejder Peter Lyth, Trap Danmark // [email protected] // 40501833

Fakta om Trap Danmark

 

Trap Danmark består af:

  1. Et flot, rigt illustreret bogværk på ca. 10.000 sider fordelt på 34 bind, hvoraf de 31 bind – kommune for kommune – beskriver de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. To bind beskriver Danmark som helhed, hvortil kommer Trap Danmark Topografisk Atlas. Herudover udgives en selvstændig bog for hver af landets 98 kommuner.
  1. Trap.dk: Et omfattende, digitalt univers, hvor du finder supplerende topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere som f.eks. Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet, Nationalmuseet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Lanceres de kommende år.
  1. Trap på Stedet: Et mobiltilbud, der gør det muligt at stå et hvilket som helst sted i Danmark og få relevante informationer om netop dette sted. Demonstreres og kan testes i en beta-version i forbindelse med præsentationen i Østervrå den 9. november 2016 samt på BogForum den 11.-13. november 2016.

Fondsstøtte

Projektet har fået økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

 

Traditionen
Trap Danmark bygger på et solidt grundlag og en lang tradition, der ikke findes i noget andet land. I årene 1856 til 1860 udarbejdede kabinetssekretær J.P. Trap første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, siden kendt som Trap Danmark. Den seneste udgave, 5. udgave, der udkom fra 1953 til 1972, rummer den hidtil mest komplette og præcise beskrivelse af Danmark og dets landskaber, byer, historie, natur, kultur og institutioner.

Den nye 6. udgave
Den 6. udgave af Trap Danmark er en komplet nyskrivning, der ikke er sammenlignelig med den tidligere 5. udgave. Trap Danmark udarbejdes af et stort hold af landets førende forskere og eksperter, lokalt forankrede forfattere fra hele landet samt en central redaktion. Trap Danmarks Faglige Råd, hvis medlemmer samlet udgør et bredt fagligt forum, medvirker til at sikre værkets kvalitet og relevans.

 

De 34 bind

Se billeder til download