Trap Danmark, bind 8: Viborg, Ikast-Brande udkommer 30. sept. 2019

Pressemeddelelse,

Nyt bind i bogværket Trap Danmark, 6. udgave:

Trap Danmark: Viborg, Ikast-Brande

udkommer 30. september 2019

 

Download billeder af bogen i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

Trap Danmark 6. udgave, bind 8 giver en omfattende og rigt illustreret, stedsspecifik viden om Viborg og Ikast-Brande Kommuner. I alt har 195 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Vridsted til Hammershøj og fra Gammel Hvam til Blåhøj Kirkeby.

Få viden om Viborg som historisk magtcentrum, gavlmalerierne i Brande og hosekræmmerne på Ikastegnen. Bliv klogere på opdyrkningen og tilplantningen af heden, begrebet kartoffeltyskere og nutidens skovproduktion. Tag med til Viborg Domkirke med udsmykning af Joakim Skovgaard, og besøg den moderne Fonnesbæk Kirke, hvor en stige rækker mod himlen. Få indblik i den omfattende modeindustri og produktion af alt fra cirkulationspumper og vindmøller til æg og småkager. Hans Tausen og Flyvestation Karup er med, ligesom både den uanseelige sneloppe og den ikoniske urfugl har fået plads.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.

  

Hvordan bindet er blevet til

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag


Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Viborg, Ikast-Brande er 419,95 kr., og sidetallet er 272.
Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

 

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk/historien

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

 Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer til november 2019.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold
Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks
indhold og med kreditering af fotograf.
Download billeder i høj opløsning på www.trap.dk/presse

HALD EGESKOV (Viborg Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

En væsentlig del af Viborg Kommunes skove er plantager, men kommunen rummer også flere gamle løvskove som Hald Egeskov. Den gamle egeskov hørte længe til Hald Hovedgård, men drives i dag af Naturstyrelsen. I skoven findes en mindestøtte for Frederik 8., da han som kronprins var kommandant i de militærlejre, som blev opført på Hald Hovedgårds marker efter krigen i 1864. Den ca. 180 ha store Hald Egeskov ligger i det småkuperede morænelandskab mellem byen Hald Ege og hovedvejen mellem Viborg og Vejle. Skoven står på gamle jernalderagre, og med sine mange gamle, krogede egetræer udgør den et af Danmarks største egekrat.

 

RIGSARKIVETS NYE MAGASIN (Viborg Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

På Vennershåbvej ligger Rigsarkivets nye magasin i Viborg. Bygningen, der er opført til formålet af Schmidt Hammer Lassen Architects, stod færdig d. 1. november 2015. For at sikre optimal opbevaring og beskyttelse af den arkivalske kulturarv er den opført med bl.a. skrappe krav til temperatur og fugtighedsstyring. Facaden, der illuderer en kæmpemæssig bogreol, er designet af tekstilkunstner Grethe Sørensen.

VIBORG DOMKIRKE (Viborg Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Den oprindelig middelalderlige Viborg Domkirke gik fra 1500-tallet gradvis i forfald, og i 1862 blev kirken lukket pga. nedstyrtningsfare. Det stod klart, at der var behov for en mere radikal restaurering af bygningen. Den fremtrædende professor i kunsthistorie N.L. Høyen fandt domkirken kaotisk pga. de mange ombygninger, der efter hans mening slørede den romanske bygning. Da Høyen endvidere var fortaler for idéerne om en national bygningskultur, foreslog han at nedbryde domkirken og erstatte den af en ny bygning, der så ud som den oprindelige domkirke. Kirken, der har en udvendig længde på ca. 69 m, en skibsbredde på 22,5 m samt et 30,7 m bredt tværskib, er en af verdens største granitkirker og Viborgs altdominerende vartegn. Da den allerede i sin samtid i 1870’erne forekom kold og livløs, tog daværende biskop i Viborg, Jørgen Swane, initiativ til at bringe liv til kirkens indre med en stor udsmykning af Joakim Skovgaard.

 

BØLLING SØ (Ikast-Brande Kommune)


Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Den genskabte Bølling Sø strækker sig på tværs af grænsen til Silkeborg Kommune nordøst for Engesvang. Søen opstod i et dødishul, men groede efterhånden til, så den allerede i stenalderen havde udviklet sig til en højmose. Da bønderne i 1872 solgte deres ejendomsret til Bølling Sø til et konsortium af kapitalstærke og spekulationslystne investorer fra København, Randers og Viborg, var den en ca. 140 ha stor hedemosesø. I 1870’erne blev den afvandet, og tørven bortgravet. I forbindelse med tørvegravningen blev der gjort en række bemærkelsesværdige arkæologiske fund, heriblandt en 12.000 år gammel rensdyrjægerboplads, en offerplads fra ældre bronzealder, bopladsen Klosterlund og moselig som Tollundmanden og Ellingkvinden. I dag kantes den genskabte sø af moser, heder og ferske enge. En rest af den oprindelige højmose er bevaret ved søens nordlige ende.

 SKATERBANE I HJERTET (Ikast-Brande Kommune)

 

 

 

Foto: Angelina Owino/Trap Danmark. Download billede i høj opløsning på www.trap.dk/presse

Skaterbanen i det kulturelle mødested Hjertet fra 2018, placeret lige ved Ikast-Brande Gymnasium, og er er tegnet af C.F. Møller Architects. Bygningen er opført, så den kan anvendes til forskellige formål som undervisning, motion og leg på nye måder, og rummer multisal, café, sportshaller, mødelokaler m.m. og en plads med bl.a. pumptrack, skater-, parkour-, beachvolley- og løbebaner. Der er tale om en iøjnefaldende, ny arkitektur i træ, mursten og glas med glidende overgange mellem ude og inde og spændende rumdannelser. Stedets ambition er at være rum for både de foreningsbaserede og de ikkeforeningsbaserede aktiviteter.