Nu kommer Trap Danmark til Nordsjælland

Pressemeddelelse,

PRESSEMEDDELELSE

 

Nu kommer Trap Danmark til Nordsjælland

 

Download billede på www.trap.dk/presse

Trap Danmark: Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg
udkommer 6. juni 2018

 Trap Danmarks 6. udgave, bind 26 giver en omfattende og rigt illustreret stedsspecifik viden om Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner.

I alt har 203 forskere og eksperter bidraget med viden til denne bog om det væsentligste fra Hundested Havn til Kronborg og fra Gilleleje til Ølsted Sydstrand.

Bliv klogere på karmeliternes Sankt Mariæ Kloster i Helsingør, Danmarks bedst bevarede kloster, og på cistercienserklosteret i Esrum. Få information om Gurre SlotsruinNordmandsdalen og Troldeskoven i Tisvilde Hegn. Få historierne bag Frederiksværks stålproduktion og Helsingør Værft. Gå på opdagelse i Melby Overdrev, et af Sjællands største hedeområder, og på den ubeboede Hesselø, som er yngleområde for en af Europas største bestande af spættede sæler. Læs om Nivaagaards MalerisamlingLouisiana og strandengene ved Nivå Bugt. Find information om Aarstiderne A/S og Coloplast A/S. Se bronzeskulpturen Sejren, der står i Rudolph Tegners Museum & Statuepark, og fordyb dig i Fredensborg Slots arkitektur og historie. Få indblik i tilblivelsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der strækker sig over alle fire kommuner, og stift bekendtskab med Skidendams moseperlemorsommerfugle og fugleedderkopperne på Store Karlsminde Klint.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

  

Hvordan bindet er blevet til

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. Se mere på www.trap.dk/holdet-bag

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for det indbundne bind Trap Danmark: Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg er 419,95 kr., og sidetallet er 376. Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag.

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks kommende digitale univers, der vil gøre det muligt at stå et sted i Danmark og få pålidelige, relevante og velskrevne informationer om det givne sted, udvikles løbende, og de første digitale udgivelser udkommer i 2018. Indtil videre findes en lukket betaversion, der kan fremvises hvis ønsket.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 4050 1833 eller [email protected]

 

Eksempler på indhold i
Trap Danmark: Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg

 

Billeder og tekst på de efterfølgende sider må bruges i forbindelse med omtale af Trap Danmarks indhold og med kreditering af fotograf.

 

BINDINGSVÆRKSBYGNINGEN ”ANKERET”

 

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Download billede på www.trap.dk/presse

På hjørnet af Strandgade 27 og Skyttenstræde ligger bindingsværksbygningen »Ankeret«. I et stykke tømmer over døren er indskåret årstallet 1577. Huset er tidstypisk med udkraget øverste stokværk, der hviler på knægte udformet som volutkonsoller og dekoreret med udskårne akantusblade, hvilket er kendetegnende for Helsingør. På en mindetavle i det yderste hjørnefag står der Peter i Ankerets Datter – 1577.

 

 

HORNBÆK PLANTAGE

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Download billede på www.trap.dk/presse

På en klar novemberdag udnyttes det sidste dagslys til en gåtur langs Øresund i nordkanten af Hornbæk Plantage. Oprindelig blev plantagen etableret som et værn mod den stadige sandflugt, som hærgede store dele af Nordsjælland. De første bevoksninger bestod af skovfyr, men siden er plantagen blevet betydelig mere varieret. Her på den gamle havbund nord for Nordre Strandvej er det dog stadig hårdføre træarter som skovfyr, østrigsk fyr og bjergfyr, der dominerer skovbilledet.

 

HELLEBÆK KOHAVE

Skotske højlandskvæg i Teglstrup Hegn

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Download billede på www.trap.dk/presse

Skotsk højlandskvæg græsser i Hellebæk Kohave i kanten af Teglstrup Hegn på en kold novemberdag, hvor den første rimfrost giver skovbunden et slør af hvidt. Siden 2003 har 150‑300 stykker malke- og kødkvæg sørget for at holde Hellebæk Kohave fri for ny træopvækst, så bl.a. overdrevene og den åbne græsningsskov bevares.

 

RUDOLPH TEGNERS MUSEUM OG SKULPTURPARK

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Download billede på www.trap.dk/presse

Brutal og alligevel klassisk, sådan forenes den monumentale bygning med hedelandskabet Rusland, hvori den er placeret. Bygningen, der er Rudolph Tegners museumsbygning, er opført i jernbeton 1937‑38 og består af et ottekantet centralparti med en lavere indgangshal. Der er ovenlysvinduer i tagene, men ellers er der kun vinduer, som trekantsgavl over en søjlebåret indgang. Til højre for indgangen står en bronzestatue, som Tegner udførte af hustruen Elna Tegner.

 

 LINIE 361 I BRONZEALDERLANDSKAB

 Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Download billede på www.trap.dk/presse

Linje 361 mod Tisvildeleje Station passerer en af de mange bronzealdergravhøje i højgruppen Maglehøje ved Rågeleje. Bronzealderens højbygger i Gribskov Kommune ses mest illustrativt i Maglehøje ved Bakkebjerg. Den største af dem alle, Ludshøj, med et rigt inventar fra ca. 1000 f.Kr. har ligget ved et vadested. Ved Blistrup er fundet lertagningsgruber, bl.a. med fund fra bronzestøbning. Områdets særlige karakter understreges også af fundet af et lurpar i en kedelmose ved Blistrup samt fund af kostbare bronzekvindesmykker nedlagt i moser ved Ølshøj og Højelt. Ved Kolsbæk er fundet en såkaldt kogestensrække mellem to gravhøje.

 

 

KULTURHAVN GILLELEJE

 

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Download billede på www.trap.dk/presse

Kulturhavn Gilleleje er tegnet af Skovhus Arkitekter. Projektet opføres over tre etaper og udgør næsten sin egen bydel. På billedet ses et udsnit af etape to (indviet i 2016), som rummer biograf, bibliotek, scener og café. Processen inden opførelsen har i høj grad været præget af brugerinddragelse, hvor både arkitektur og funktioner har været debatteret med de fremtidige brugere, herunder institutioner, foreninger og borgere.

 

TROLDESKOVEN

Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Download billede på www.trap.dk/presse

Ud mod kysten i den midterste del af Tisvilde Hegn ligger en særpræget bevoksning på 9 ha med stærkt krogede skovfyr fra begyndelsen af 1800-tallet. Det

blev længe diskuteret, om det var vinden, saltet, genetikken, det solophedede sands indvirkning på knopperne eller skadedyr, der havde givet fyrrene deres mærkelige former. Alt tyder dog på, at det var fyrrevikleren, som stod bag. Dens larve lever i marven på unge skud, som kan blive helt deformerede. Troldeskoven blev fredet i 1906 og indgår i et 200 ha stort område med urørt skov. De gamle skovfyr er på retur pga. alder, svækkelser og som følge af skygge fra de fremvoksende træer. Der vokser heller ikke nye krogede træer frem. Derimod består nyopvæksten af rette graner, fyr, birke og ege. En skovfyr slår næsten knude på sig selv i Troldeskoven i Tisvilde Hegn. De forkrøblede og forvredne træer er 100‑200 år gamle, og for at bevare dem og dermed Troldeskoven så længe som muligt fjerner man jævnligt selvsåede, »normale« fyrretræer.