Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR TRAP DANMARK

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Trap Danmark indsamler og behandler oplysninger om dig.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb og eller tilmelding til nyhedsbrev, eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.trap.dk.  Trap Danmark er dataansvarlig for dine personoplysninger. og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Trap Danmark
Agern Allé 13
2970 Hørsholm
CVR 35643338
Telefon: 7217 0005
Mail: [email protected]

Dataansvarlig: Dorthe Gartmann Christiansen

I persondatapolitikken kan du læse, til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder, de registrerede personer har. Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVAD ER FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Brug af hjemmesiden

Når du besøger www.trap.dk indsamler vi ingen persondata om dig, da IP-adressen er anonymiseret.
Opsamling/videregivelse af persondata sker først i forbindelse med f.eks. tegning af abonnement eller tilmelding til nyhedsbrev (se nedenfor).

Trap Danmark har en cookiepolitik, der kommer i anvendelse, når du bruger trap.dk. Formålet er at kunne optimere brugeroplevelsen af vores hjemmeside.

Nyhedsbrevsmodtagere af Nyt fra Trap

Når du er tilmeldt Nyt fra Trap, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mail-adresse og evt. firmanavn. Formålet er at kunne levere nyhedsbreve til dig. Disse oplysninger bruges i nyhedsbrevsudsendelsessystemet (Mailchimp), som vi benytter til udsendelse af nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet indeholder nyheder om Trap Danmark og kan også indeholde gode tilbud fra Trap Danmark til dig som nyhedsbrevsmodtager. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen – dette gøres ved at klikke på ‘Afmeld nyhedsbrev’, som står nederst i hvert udsendte nyhedsbrev.

Køb af enkelte produkter

Når du køber et produkt indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mail-adrese, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret samt dine leveringsønsker. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

Særligt for abonnenter

Tegner du abonnement på Trap Danmarks bogværk afgiver du information om navn, adresse på hhv. betaler og modtager, telefonnummer, e-mail-adresse, betalingsoplysninger og i nogle tilfælde dankort-oplysninger oplysninger til brug for tilmelding til opkrævning via Betalingsservice. Oplysningerne noteres i vores abonnementssystem (Iteras). Trap Danmark opbevarer ikke og har ikke adgang til dine betalingsoplysninger. Formålet er at kunne administrere og leve op til vores forpligtelser over for dig som abonnement jf. abonnementsbetingelser, som du kan læse om her: https://trap.dk/abonnementsbetingelser/.

Nyhedsbrevet Nyt for abonnenter udsendes udelukkende til vores abonnenter på Trap Danmarks bogværk. Når du tegner abonnement afgiver du også din e-mail-adresse til at modtage det særlige nyhedsbrev. E-mail adressen registreres i vores abonnementssystem (Iteras) og overføres herefter til nyhedsbrevsudsendelses-systemet Mailchimp, som vi benytter til udsendelse af nyhedsbrevet. Ønsker du ikke at modtage Nyt for abonnenter, selvom du er abonnent, bedes du kontakte [email protected] for at få nyhedsbrevet stoppet. Derudover bruger vi dit telefonnummer og/eller e-mail-adresse til at kunne skrive direkte til dig i forbindelse med spørgsmål omkring abonnementet.

Er vi i kontakt med dig omkring abonnementet eller betaling heraf, noterer vi konklusionen på vores samtale i Iteras. Formålet er at vi kan genoptage dialogen med dig med de rette informationer fra sidste samtale/mail-dialog.

 

DINE RETTIGHEDER

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at oplyse, hvilke informationer vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected].

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

Ved henvendelse vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

HVORDAN OG HVOR LÆNGE LAGRES DINE OPLYSNINGER? 

Dine afgivne personoplysninger og evt. øvrige oplysninger lagres i overensstemmelse med gældende standarder og sikkerhedskrav på servere, der befinder sig i Danmark.

Trap Danmark gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af formålet, og så længe dansk lovgivning foreskriver det. Herefter slettes eller anonymiseres dine oplysninger.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, herunder abonnement, du har foretaget hos Trap Danmark kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage.

 

OVERDRAGELSE AF OPLYSNINGER TIL TREDJEMAND

Trap Danmark kan videregive data til samarbejdspartnere, der leverer pakning og forsendelse af vores udgivelser eller på anden måde relaterede ydelser, der tjener opfyldelsen af formålet, men må hverken videregive eller -sælge til tredjemand med henblik på dennes kommercielle virksomhed.

I forbindelse med et evt. salg, rekonstruktion, fusion eller anden overdragelse af Trap Danmark kan de indsamlede personoplysninger overdrages, forudsat at modtager håndterer og respekterer oplysningerne i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor kan du kontakte os jf. Trap Danmarks informationer ovenfor.

DATABEHANDLERAFTALER

Trap Danmark har indgået databehandleraftaler omkring opbevaring og behandling af data jf. ovenfor med følgende:

  • Iteras
  • Nets
  • Stickleback
  • It-afdelingen A/S
  • Danske Bank
  • E-conomic