Tradionelt Tang tag på Læsø. Museumsgården. Trap Danmark.